Mobile menu

Teenused ja teenusstandardid

Õppenõustamisteenuste teenusstandard

Õppenõustamisteenuse eesmärk

Õppenõustamisteenuste eesmärk on lapse, lapse perekonnaliikme ja haridusasutuse spetsialistide eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamiseks ja toetamiseks.

Õppenõustamisteenused

Eripedagoogiline nõustamine on lapse arengu toetamiseks sobiva õppevormi, õpetamismeetodite ja tugimeetmete (nt õpiabi, individuaalse õppekava, tugispetsialisti soovitamine jne) ning jõukohase õppematerjali soovitamine.

Logopeediline nõustamine on lapse kommunikatsioonioskuse hindamine ning soovituste andmine lapse kõne arendamiseks, sobiva suhtluskeskkonna loomiseks ja võimalike sekundaarsete probleemide ennetamiseks.

Psühholoogiline nõustamine on lapse vaimset tervist ja arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapse arengu ja sotsiaalse toimetuleku toetamine ning tema vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamine.

Õppenõustamisteenuste sihtrühm

Õppenõustamisteenuste sihtrühm on hariduslike ja arenguliste erivajadustega lapsed, lapse perekonnaliikmed, haridusasutuste töötajad, kohalike omavalitsuste spetsialistid ning haridusametnikud ja haridusasutuste juhid.

Õppenõustamisteenused on sihtrühmale tasuta. 

Kogenud nõustajad

Rajaleidja keskuse nõustajad (eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid) on vastava valdkonna kõrghariduse ning vähemalt kolmeaastase töökogemusega.

Rajaleidja nõustaja on erapooletu ning täidab seadustest tulenevat riiklikku ülesannet SA Innove maakondlikus Rajaleidja keskuses.

Millest alata

Teenuse saamiseks võtke meiega ühendust telefoni või e-posti teel. Vastame Teile ühe tööpäeva jooksul ja pakume esmase kohtumise aja nõustajaga.

Kui on vajalik käia mitme nõustaja juures, määrame kliendile kindla nõustaja, kes on kontaktisik ja tugi kogu nõustamiste vältel.

Nõustamine kui koostöö

Nõustamine toimub nõustaja ja kliendi tihedas koostöös. Lähtuvalt pöördumise sisust võib nõustamine toimuda kas ühekordselt või korduvalt, individuaalselt või grupis. Nõustamise aluseks on kogutud info ja lapsele tehtud uuringud.

Kõiki nõustamisi viiakse läbi koostöös lapse, tema vanemate ja õpetajate ning nõustajatega. Sobilikud hariduslikud meetmed otsustatakse alati koostöös osapooltega.

Õppenõustamise tulemus

Nõutamise tulemusena on koostöös pere ja haridusasutuse spetsialistidega leitud sobilikud lahendused ning sõlmitud osapooltega vajalikud kokkulepped.

Nõustamise kokkulepete, soovituste edastamine

Teie soovil edastab nõustaja nõustamisel saavutatud kokkulepped, soovitused e-posti teel Teile viie tööpäeva jooksul või paberil peale nõustamist. Andmebaasi sisestatud andmeid kasutame üldiste analüüside tegemiseks ning ainult kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Isikuandmete kaitse ja nõusolek andmete töötlemiseks

Nõustamise kohta sisestab nõustaja Rajaleidja andmebaasi teie:
• kontaktandmed;
• nõustamise aja;
• lühikokkuvõte arutatud teemadest;
• kokkulepped.

Hoiame saladuses nõustamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid ja rakendame turvameetmeid nende andmete kaitseks. Isikuandmete töötlemiseks küsime eelnevalt Teie nõusolekut. Lapsevanem saab nõusoleku anda läbi eKooli, Stuudiumi, saata nõusoleku e-posti teel Rajaleidja keskusesse või kohapeal paberil. Isikuandmete kaitse kohta Isikuandmete kaitse kohta Rajaleidja keskustes saad täpsemalt lugeda SIIT, samas asub ka nõusoleku vorm.

Tagasiside, ettepanekud ja kaebused

Meile on oluline klientide rahulolu. Teenuse arendamiseks palume teilt nõustamise kohta tagasisidet. Lühikese tagasisideküsimustiku saadame
kõikidele klientidele e-kirja teel. Samuti on võimalus saata meile teenuse kohta tagasisidet ja ettepanekuid otse kvaliteedijuht@innove.ee. Tagasisidet ootame ka siis, kui te ei jäänud õppenõustamisteenusega rahule. Kaebuste korral vastame teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.