Mobile menu

Teenused ja teenusstandardid

Täienduskoolituste teenusstandard

Täienduskoolitus

Innove on täiskasvanute täienduskoolitust korraldav asutus (EHISe ID nr 152256).

Täienduskoolituste korraldamisel lähtume kehtivatest täiskasvanuharidust reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevatest põhimõtetest. Kõik õppekavad vastavad täienduskoolituste standardile.

Õppekavarühmad

Täienduskoolitusi korraldame järgnevates õppekavarühmades:

 • Kasvatusteadus
 • Koolieelikute õpetajate koolitus
 • Klassiõpetaja koolitus
 • Aineõpetajate koolitus
 • Juhtimine ja haldus
 • Sotsiaaltöö ja nõustamine
 • Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
 • Isikuareng

Sihtrühm

Ootame oma täienduskoolitustele alus-, üld- ja kutseõppeasutustes töötavaid õpetajaid ning koolijuhte, koolide tugispetsialiste, kõrgkoolide õppejõude ja juhte, samuti teisi haridusvaldkonnas tegutsevaid isikuid.

Täienduskoolituste sihtrühm on alati märgitud õppekava juures.

Tasumine

Täienduskoolitused on õppijale tasuta või tasulised, üldjuhul aga tasuta. Teave täienduskoolituse maksumuse ning osalemise tingimuste kohta on märgitud vastava õppekava juures.

Professionaalsed koolitajad

Meie poolt korraldatud täienduskoolitusi viivad läbi oma valdkonna professionaalsed koolitajad ning haridusvaldkonnas tegutsevad praktikud.

Üldpõhimõtted

Õppetöö toimub selleks sobivas õppekeskkonnas. Õppekeskkond on alati kirjeldatud vastava täienduskoolituse õppekavas.

Õppetöö toimub reeglina eesti keeles, kuid lähtuvalt sihtrühma vajadusest viime täienduskoolitusi läbi ka teistes keeltes. Õppetöö keel on alati märgitud õppekavas.

Täienduskoolituse mahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit).

Info täienduskoolituste kohta

Kõik meie poolt pakutavad täienduskoolitused leiad SIIT. Täienduskoolituskalendri leiad SIIT.

Koolitusele registreerimise ja koolitusel osalemise tingimused

Täienduskoolitusele tuleb õppijal end eelnevalt registreerida. Täienduskoolitustele registreerimine toimub täienduskoolitustele registreerimise keskkonnas.

Täienduskoolitusele registreerimise tähtaeg on vähemalt seitse tööpäeva enne täienduskoolituse toimumist.

Õppija e-posti aadressile saadame kinnituskirja õppegruppi arvamise kohta.

Juhul, kui õppegrupp on täitunud, lisame õppija täienduskoolituse ootenimekirja. Õppekoha vabanemise korral teavitame õppijat esimesel võimalusel asuda õppima.

Õppegrupi mittetäitumise korral on meil õigus täienduskoolitus tühistada või edasi lükata. Kõiki juba täienduskoolitusele registreerunud osalejaid teavitatakse sellest e-kirja teel.

Õppetöös osalemist kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel iga koolituspäeva alguses.

Täienduskoolituse läbimisel väljastatakse õppijale tunnistus või tõend.

Õppija õigused:

 • osaleda täienduskoolitustel õppekavas nimetatud mahus;
 • saada kvaliteetset täienduskoolitusteenust;
 • saada täienduskoolituse lõpus täienduskoolituse läbimist kinnitav tunnistus või tõend.

Õppija kohustused

Teavitada täienduskoolituse korraldajat esimesel võimalusel, kui õppija loobub täienduskoolitusest või katkestab täienduskoolitusel osalemise.

Õppijal on võimalus täienduskoolitusel osalemine tühistada seitse tööpäeva enne täienduskoolituse algust.

Kui õppija soovib tühistada täienduskoolitusel osalemise vähem kui seitse tööpäeva enne täienduskoolituse algust, siis soovime põhjendust.

Isikuandmete kogumine

Kogume õppijate kohta isikuandmeid, mis on vajalikud tunnistuste või tõendite väljastamiseks ning täienduskoolituste aruandluseks.

Tagasiside

Meile on väga oluline õppijate rahulolu toimunud täienduskoolitusega. Sellest tulenevalt kogume õppijatelt täienduskoolituste kohta tagasisidet. Tagasisideküsimustikud palume täita kas täienduskoolituste lõpus kirjalikult või saadame õppijatele elektroonilise küsimustiku e-kirja teel.

Muu

SA Innove ja õppija vahelised eriarvamused ja vaidlused lahendame eelkõige läbirääkimiste teel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.