Mobile menu

Teenused ja teenusstandardid

Tellimuspõhise e-testi korraldamise teenusstandard

Teenuse eesmärk

Pakume kliendile eksamite/testide digitaliseerimise, elektroonilise eksami/testi korraldamise ja vajadusel läbiviimise teenust. Teenuse pakkumisel lähtume kliendi soovidest ja meie e-testide keskkonna võimalustest. Täiendavalt võime pakkuda andmeanalüüsi ning nõustamist elektroonse eksami korraldamiseks ja digitaliseerimiseks.

Teenuse sihtrühm

Organisatsioonid, kes soovivad kasutada e-testide keskkonda elektroonsete testide või eksamite läbiviimiseks.

Kuidas teenust saada?

Teenuse saamiseks palume võtta ühendust uuringute- ja arenduskeskuse e-teenuste valdkonnajuhiga telefoni või e-posti teel. Vastame kolme tööpäeva jooksul.

Teenus on üldjuhul tasuline. Pakkumise saamiseks palume esitada eksami või testi peamised parameetrid, näiteks digitaliseeritava testi näidis, eksami läbibiimisega seotud kriteeriumid, ootused eksami korraldusele jms informatsioon.

Kui kaua teenuse pakkumine aega võtab?

Eksami digitaliseerimisel tuleb arvestada minimaalselt ühe, sõltuvalt eksami keerukusest kuni kolme kuuga. Täpsem tööle kuluv aeg selgub teenuse mahu hindamisel koostöös kliendiga.

Milline on tulemus?

Teenuse tulemusena on eksam digitaliseeritud ning klient nõustatud e-eksami eripäradest. Vastavalt kokkuleppele on e-eksam korraldatud ning läbiviidud. Vajadusel koostame kliendile tulemuste statistika ja analüüsi.

Isikuandmete kaitse

Klient võimaldab Innovel töödelda e-eksamit sooritavate eksaminandide isikuandmeid mahus, mis on vajalik lepingu eesmärgi saavutamiseks. Seega vastutab klient vajalike nõusolekute olemasolu ja säilitamise eest. Kui andmed on meile edastatud ilma piisava nõusolekuta isikuandmete töötlemiseks, vastutab mistahes sellega seonduva kahju eest klient. Sealjuures vastutavad kõik osapooled oma tegevuse käigus kõigi asjakohaste isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuete täitmise eest.

Tagasiside, ettepanekud ja kaebused

Meile on väga oluline nii kliendi kogemus kui ka eksami või testi läbiviija ja sooritaja rahulolu. Kasutame tagasisidet teenuse parendamiseks. E-eksami läbiviija tagasisidet küsime e-kirja teel. Eksami sooritajal palume e-testide keskkonnas e-eksami sooritamise järel vastata lühikesele tagasisideküsimustikule.

Innove ja kliendi vahelised eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.