Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm “Pluss”

Hea kohaliku omavalitsuse haridusjuht!

Oled oodatud kandideerima kohaliku omavalitsuse haridusjuhi arenguprogrammi “Pluss“

Arenguprogrammi eesmärk on kohalike omavalitsuste haridusjuhtide kompetentsi suurendamine haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel, haridusvaldkonna strateegilisel planeerimisel ja muudatuste juhtimisel.

Programmi sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste haridusjuhid (haridusosakonna juht, haridusametnik, haridusnõunik), kes on ametis olnud kauem kui kolm aastat ja kes on otseseks partneriks haridusasutuse juhile. Osalejalt ootame valmisolekut pühenduda intensiivsele enesearengule.

Kandideerimine kestab kuni 6. juulini 2020.

Kandideerija esitab Sihtasutus Innove e-posti aadressile reilika.kaasik@innove.ee järgmised dokumendid:

 1. CV;
 2. Motiveeritud avaldus (max 1 A4);
 3. kohaliku omavalitsuse juhi kinnituskiri programmis osalemise võimaldamise kohta.

Motivatsioonikirjas palume põhjendada, miks soovite programmis osaleda, millised on olnud väljakutsed koostöös haridusasutuse juhiga ning kirjeldada, millised on Teie ootused arenguprogrammile lähtudes programmi teemadest.

Valikuprotsessis võetakse aluseks kandideerija motiveeritud avaldus ja CV ning vajadusel viiakse läbi intervjuu.  Kandideerimistulemused tehakse teatavaks hiljemalt 7. augustiks 2020.

Arenguprogramm kestab september 2020 – aprill 2021. Kavandatud õppetöö maht on 14 kontaktõppepäeva, millele lisandub iseseisva töö maht. Iseseisvaks tööks on kodutöö e-moodulis, töövarjutamine programmi vältel ja lõputöö esitamine ning esitlemine. Arenguprogramm koosneb  kahepäevastest moodulitest.

Õppetöö toimub üle Eesti.

Koolituse toimumise aegadest ja toimumiskohtadest teavitab juhtivkoolitaja osalejaid enne programmi algust.

Osaleja saavad tunnistuse, kui on kontakttundides osalenud vähemalt 80%, läbinud töövarjutamise ja esitanud kodutöö, esitanud ning esitlenud lõputöö teemal „Kuidas mina toetan haridusasutuse juhtide professionaalset arengut“.
Programm on osalejale tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse ettenähtud mahus. Sõidukulud katab osaleja ise.

Arenguprogrammi õpiväljundid

Lõpetanu:

 • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist, strateegilistest suundumustest;
 • mõistab nüüdisaegse õpikäsituse sisu ja suundumusi;
 • mõistab oma rolli kohalikus omavalitsuses haridussüsteemi eestvedajana ja valdkonna juhina;
 • teab KOVi rolli riikliku õppekava rakendamisel;
 • on täiendanud teadmisi haridusvaldkonna õiguslikest alustest ja finantseerimisest ning on kursis õpetaja kvalifikatsiooninõuetega;
 • on omandanud teadmised haridusvaldkonna strateegia koostamisest kohalikus omavalituses;
 • oskab jälgida, analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas;
 • mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi haridusasutuste juhtide professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;
 • on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel;
 • on teadlik, kuidas suhelda meediaga, käituda kriisiolukordades ning kuidas juhtida end ja suhteid.

Vaata haridusjuhtide arenguprogrammi mooduleid SIIT

 Arenguprogramm on valminud koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teaduministeeriumiga.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.