Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

Õppejuhtide arenguprogramm

Arenguprogrammi “Õppimist eestvedav juhtimine” eesmärk on arendada õppejuhtide juhtimiskompetentse ja kujundada hoiakuid, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid haridusele.

Tervikprogrammi läbimine annab õppejuhtidele juurde vajalikke oskusi õppimise ja õpetamise protsesside juhtimiseks, analüüsimiseks ja teadlikuks reflekteerimiseks, aga ka õppeprotsesside võimekamaks sisuliseks eestvedamiseks. Õppejuhid näevad laiemat pilti hariduse suundumustest ning oskavad teadvustada ja näha oma rolli nii õppe sisuliste eestvedajate kui ka võimaluste loojatena.

Kellele?

Arenguprogramm on mõeldud üldhariduskooli või kutseõppeasutuse õppealajuhatajatele, õppejuhtidele, õppedirektoritele, kelle tööülesannete hulka kuulub organisatsiooni arengu juhtimine (sh õppekava arendus), õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine jmt.

Programmi korralduslik info

Arenguprogramm kestab kokku 7 kuud, alustab septembris 2020 ja kestab kuni märts 2021.

Õppetöö toimub õppesessioonidena. Toimub ka üks kolmepäevane õppevisiit välisriiki (lisanduda võib reisimisele kuluv aeg). Õppepäevade vahelisel perioodil tuleb arvestada ka iseseisva tööga.

Arenguprogrammi lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontaktõppes, iseseisvate tööde tegemine, töövarjutamine (kaasõppijate organisatsioonides) ning selle tagasisidestamine ja reflekteerimine, õppevisiitidel osalemine, portfoolio koostamine ja esitlemine. Õppe edukalt läbinud saavad täiendusõppe tunnistuse või tõendi.

Programmis osalemine on õppijale tasuta. Arenguprogrammi kulud kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Õppepäevadel on tagatud toitlustus, samuti kaetakse osalejate välisvisiidil tekkivad järgmised kulud: majutus, transport (lennu- või laevapiletid, aga ka sisetransport), õppetöö ajal toitlustus ning reisikindlustus.

Arenguprogrammi ajakava ja käsitletavad teemad

I MOODUL (2 õppepäeva, september 2020, väljasõit)
I päev
Grupi loomine, võrgustikutöö alused.
Õppimise ja õpetamise juhtimine õppijakeskses koolis.
II päev
Õppija areng ja arengukeskkonna loomine. Õppimise toetamine ja juhtimine.

II MOODUL (1 õppepäev, oktoober 2020, TLÜ)
Arengueesmärkide seadmine ja hindamine.

III MOODUL (1 õppepäev, november 2020, Emili Kool)
Kooli õppekava loomine.

IV MOODUL (3 õppepäeva ja 2 sõidupäeva, detsember 2020, Holland)
Õppevisiit Hollandisse.

V MOODUL (1 õppepäev, jaanuar 2021, Pelgulinna Gümnaasium)
Efektiivsed õpistrateegiad. Õpetajate koostöö ja professionaalseks arenguks keskkonna loomine.

VI MOODUL (2 õppepäeva, veebruar 2021, Tartu Erakool ja Forseliuse Kool)
I päev
Õppejuht õppimise eestvedajana.
II päev
Erinevad juhtimisviisid. Õpetajate ja õppijate võimestamine.

VII MOODUL (2 õppepäeva, märts 2021, TLÜ)
I päev
Juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas. Õppeprotsessi diferentseerimise põhimõtted ja võimalused.
II päev
Töö andmetega.

VIII MOODUL (1 õppepäev, märts 2021, TLÜ)
Koolituse kokkuvõte ja arutelu.

Programmi jooksul viib iga osaleja individuaalselt läbi muudatusprojekti oma koolis, mis aitab kinnistada aasta jooksul omandatud teadmisi. Muudatusprojekti käsitletakse lõputööna, mille tulemused tuleb kirjalikult esitada ja esitleda viimases moodulis. Koolituse maht: 161 ak.(sh auditoorne töö 76; iseseisev töö 64; välisriigi õppevisiit 21)/ 6 EAP.

Osalejate arv grupis kuni 20 inimest.

Kandideerimine arenguprogrammi

  • Kandidaat töötab Eesti üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppejuhina, õppedirektorina, õppealajuhatajana või muul ametikohal, kelle tööülesannete hulka kuulub organisatsiooni arengu juhtimine (sh õppekava arendus), õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine jmt;
  • omab juhi kinnituskirja arenguprogrammis osalemise kohta;
  • omab motivatsiooni, tahet ja piisavalt aega panustada iseenda arengusse kinnitades seda vabas vormis e-kirja teel;
  • kirjutab motivatsioonikirja (kuni 1 A4) või avaldab e-formaadis motivatsioonikirja (näiteks video kujul, pikkus maksimaalselt 3 minutit).
    Motivatsioonikirjas hindame kandidaadi seniseid saavutusi oma kooli õppijakesksemaks muutmisel, taju muutunud rolliootustest tänapäeva õppeasutustele, visiooni kuhu suunas organisatsioon peab liikuma, et jõuda iga õppijani, valmisolekut ja julgust muudatuste läbiviimiseks;
  • omab inglise keele oskust vähemalt B1 tasemel, kuna arenguprogrammis on planeeritud  õppevisiit väljaspool Eestit ja õpe toimub inglise keeles.

Valikuprotsessi vältel analüüsime kandidaadi valmidust soovitud muutuse ellu viimiseks.

Motivatsioonikirja esitamise tähtaeg on 19. juuni 2020, palume see saata e-posti aadressile keiu.tamm@innove.ee. Kandidaatide valikust anname teada 3. juuliks 2020.

Arenguprogrammi algataja on Haridus- ja Teadusministeerium, programm viiakse ellu koostöös Tallinna Ülikooliga ning rahastatakse „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuste vahenditest.

Lisainfo:
Keiu Tamm
keiu.tamm@innove.ee, tel: 735 0711

Arenguprogrammi kulud kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.