Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

Õppejuhtide arenguprogramm

Arenguprogrammi eesmärk on arendada õppejuhtide juhtimiskompetentse ja kujundada neis hoiakuid, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid haridusele.

Tervikprogrammi läbimine annab õppejuhtidele juurde vajalikke oskusi õppimise ja õpetamise protsesside juhtimiseks, analüüsimiseks ja teadlikuks reflekteerimiseks, aga ka õppeprotsesside võimekamaks sisuliseks eestvedamiseks. Õppejuhid näevad laiemat pilti hariduse suundumustest ning nad oskavad teadvustada ja näha oma rolli nii õppe sisuliste eestvedajate kui ka võimaluste loojatena.

Kellele?

Arenguprogramm on mõeldud üldhariduskooli või kutseõppeasutuse õppealajuhatajatele, õppejuhtidele, õppedirektoritele, kelle tööülesannete hulka kuulub organisatsiooni arengu juhtimine (sh õppekava arendus), õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine jmt.
Arenguprogrammis osalejad on valitud.

Programmi korralduslik info

Arenguprogramm kestab kokku 6 kuud, alustab sügisel 2019 ja kestab kuni 2020.

Õppetöö toimub õppesessioonidena. Toimub ka üks kolmepäevane õppevisiit välisriiki (lisanduda võib reisimisele kuluv aeg). Õppepäevade vahelisel perioodil tuleb arvestada ka iseseisva tööga.

Arenguprogrammi lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontaktõppes, iseseisvate tööde tegemine, töövarjutamine (kaasõppijate organisatsioonides) ning selle tagasisidestamine ja reflekteerimine, õppevisiitidel osalemine, portfoolio koostamine ja esitlemine. Õppe edukalt läbinud saavad täiendusõppe tunnistuse või tõendi.

Programmis osalemine on õppijale tasuta. Arenguprogrammi kulud kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Õppepäevadel on tagatud toitlustus, samuti kaetakse osalejate välisvisiidil tekkivad järgmised kulud: majutus, transport (lennu- või laevapiletid, aga ka sisetransport), õppetöö ajal toitlustus ning reisikindlustus.

Arenguprogrammi ajakava ja käsitletavad teemad

I: Õppimise ja õpetamise juhtimine õppijakeskses koolis.
II: Kooli arengueesmärkide seadmine ja sisehindamine.
III: Koolide külastused. Õpetajate koostöö ja professionaalseks arenguks keskkonna loomine.
IV: Õppija areng ja arengukeskkonna loomine. Õppimise toetamine ja juhtimine.
V: Õppereis välisriiki.
VI: Refleksioon ning kogemuse jagamine pärast rahvusvahelist õppevisiiti.
VII: Kooli õppekava arendamine. Muutuste kavandamine ja juhtimine.
VIII: Koolide külastused. Õppejuht õppimise eestvedajana.
IX: Juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas.
X: Koolituse kokkuvõte.

Arenguprogrammi algataja on Haridus- ja Teadusministeerium, programmi viib ellu sihtasutus Innove ning rahastatakse „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuste vahenditest.

Lisainfo:
Keiu Tamm
keiu.tamm@innove.ee, tel: 735 0711

Arenguprogrammi kulud kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.