Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

Tutvu mentoritega

Karmen Paulkarmen paul

Karmen Paul on Viimsi Gümnaasiumi koolijuht, kel on juhistaaži 20 aastat. Oma menteega eelistab ta kohtuda silmast-silma või Skype´i kaudu. Eelistatud piirkonda tema sõnul ei ole, sest alati on võimalus ka „keskpõrandal kokku saada“.

Karmen peab end heaks suhtlejaks ja kuulajaks. Tema roll mentorina on olla julgustaja ja erinevate vaatenurkade peegeldaja. Ta peab oluliseks mentee eneseusu ja enesekindluse võimestamist läbi süsteemse ja  mõtestatud tegevuse, keskendudes võimaluste kaalumisele ja lahenduse leidmisele. Hea tuttav julgustas Karmenit mõtlema, et ei ole probleeme, on vaid ülesanded, mida lahendada. See on alati aidanud tal fookust seada ning häälestuda positiivsemalt ja ratsionaalsemalt erinevatele väljakutsetele. Karmen usub, et igas keerulisemas hetkes ja tegemises on peidus suurepärane õppimisvõimalus.

Tema kordaminekuid kui ka ebaõnnestumised on olnud seotud inimestega. Rõõmu on valmistanud koostöös sündinud ägedad tegemised ja tulemused, pikemate projektide eestvedamine ja meeskonna koosmõtlemised. Ebaõnnestumistest on ta õppinud rohkem märkama ja reageerima.

Oma menteed suudaks ta enim aidata erinevates kooli juhtimisega seotud ülesannetes nt innovatsiooni või meeskonna juhtimine.

Kontakt: karmen.paul@vgm.edu.ee


virgeVirge Ong

Virge Ong on Sõmeru põhikooli direktor, kel on juhistaaži 22 aastat. Mentorluskohtumisteks eelistatav viis on kontaktkohtumine või Skype. Piirkondandest sobiks enim Põhja- ja Kesk-Eesti. Virge on oma menteele partneriks ja suunanäitajaks. Üheskoos mõeldes aitab ta hoida asju fookuses, et olla parem juht ja oma eesmärke saavutada.

Virge on valmis kõige enam menteed abistama juhtimisküsimustes ning annab kolm nõuannet, mis on tema jaoks toiminud: esiteks – ära eelda! Eeldamine on 99% meie vigade allikas. Teiseks – “Kõige olulisemaid asju maailmas saadavad korda need inimesed, kes jätkavad üritamist, kui kõik tundub lootusetu olevat.” Dale Carnegie. Kolmandaks – Loeb mitte see, kuidas sina ütled, vaid see, kuidas sellest aru saadakse.

Virgele teevad rõõmu tegusad ja inspireerivad inimesed, tänu kellele ei pea juht olema tipus üksi. Läbi ebaõnnestumiste õpid ütlema nii, et sellest saadakse aru, õpid vältima eeldamist, kui peamist asjadest mööda rääkimise põhjust ning üritad jätkuvalt liikuda eesmärgi poole ka siis, kui tundub, et liigud päris üksi.

Kontakt: virgeong@gmail.com


kaiderKaider Vardja

Kaider Vardja on Maardu Gümnaasiumi õppejuht, kel on juhistaaži 25 aastat. Mentorluskohtumisteks eelistatav viis on otsekohtumine menteega, kuid sobib ka suhtlemine telefoni või meili teel. Eelistatavaid piirkondi pole. Kaideril on tahet ja julgust arendusprotsesse juhtida ning otsida uuenduslikke ja toimivaid lahendusi. Ta suudab olusid arvestada ja muutustega kiiresti kohaneda, on orienteeritud koostööle ja tulemustele. Oskab märgata, kuulata, kaasa mõelda ja aidata.

Kaider on kokku puutunud koolielu kõigi valdkondadega. Omab nii praktilise õpetamise kui ka erisuguse meeskonna juhtimise kogemust. Kõige enam tunneb õigusaktidest tuleneva dokumentatsiooni valdkonda, personalitöö, õppe- ja projektitöö valdkondi.

Parim nõuanne, mis Kaider ise on saanud kõlab nii: “See, kes ei taha teha, leiab põhjendusi/vabandusi, kes tahab teha, leiab võimalusi.” Kaider on oma tegevuses püüdnud seda mõtet järgida. Ta usub, et alati on probleemi lahendamiseks vähemalt kolm võimalust. Igast kordaminekust ja ebaõnnestumisest saab midagi õppida. Sageli on tegu vaatepunkti küsimusega: ebaõnn võib olla uue kordamineku algus.

Kontakt: kaidervardja@gmail.com


katrin uutsalu piltKatrin Uutsalu

Katrin Uutsalu on Pärnu-Jaagupi Põhikool ja Pärnu-Jaagupi Muusikakooli direktor, kel on juhistaaži 22 aastat. Mentorluskohtumisteks eelistab kontaktkohtumisi, kuid vajadusel on võimalus ka telefoni ja meili teel suhelda. Eelistusi piirkonna osas tal ei ole. Katrin oskab hästi kuulata, on rahulik ja usaldusväärne. Tal on pikaajalised kogemused erakooli juhina, kohaliku omavalitsuse haridusnõunikuna ja munitsipaalkooli juhina.

Katrin on oma töös palju tegelenud haridusvaldkonna/haridusasutuse arengukavadega ning on koolitatud sisehindamise nõunik. Kooliarendus ja kooliuuendus on tema jaoks olulised olnud läbi kõigi juhiaastate. Talle on südamelähedased ka personalivaliku ja personali arendamise teemad.

Katrini parim juhtimist puudutav nõuanne, mida ta on kunagi saanud, kõlab nii: “Võta iseenda jaoks aega.” Koolijuhi põnev amet võib viia töö- ja isikliku elu tasakaalust välja. Selleks et järgmisel hommikul tõhusalt tööd teha, tuleb võtta aega iseenda jaoks.

Katrin on meeskonnamängija ja seetõttu on oluline, et koolides, kus ta töötab, toimivad hästi õpetajate kolleegiumid ja sisekoolitused. Ta on õnnestunult juhtinud mitmete haridusuuenduste ellu rakendamist. Alati annab rohkem suhelda inimestega ja paremini infot edastada.

Kontakt: katrin.uutsalu@pjkool.ee


belovasLaine Belovas

Laine Belovas on Noarootsi gümnaasiumi direktor, kel on juhistaaži üle 30. aasta. Mentorluskohtumisteks eelistab kontaktkohtumisi, kuid vajadusel on võimalus ka telefoni, Skype´i ja meili teel suhelda. Laine on õppinud psühholoogilist nõustamist, pedagooglist nõustamist ja juhtimise konsulteerimist. Ta omab pikaajalist kogemus koolijuhina ning pakub meeleldi kaasamõtlemist ja tuge – seda, mida ta ise oleks algaja koolijuhina väga vajanud.

Lainel on kogemused erinevates haridusastmetes: ta on töötanud õpetajana algastmes, põhikoolis ja gümnaasiumis, lasteaia juhatajana ja koolijuhina nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Parima juhtimist puudutav nõuande on ta saanud Ülo Vooglaiult: “Kes otsustab, see vastutab!” Osapoolte kaasamine on väga oluline otsustamaks mida teha, aga kuidas, see otsus peaks jääma tegutsemise tasandile, sest reeglina tunneb spetsialist oma valdkonda kõige paremini.

Oma suurimaks õnnestumiseks peab Laine seda, et õpilased, nende vanemad ja kolleegid on meie kooliga rahul. Algaja juhina oli ta väga kärsitu. Edaspidi on püüdnud järgida põhimõtet, et tark ei torma.

Kontakt: +372 506 3496, laine.belovas@ng.edu.ee


Liilia Oberg

Liilia Oberg on Pärnu Raeküla Kooli direktor, kel on juhistaaži 12 aastat. Liilia mentorluskohtumisteks eelistatav viis on kontaktkohtumine või Skype. Mentorina püüab Liilia olla hea kuulaja; leida õigeid küsimusi, mis aitavad menteel analüüsida ja lahendusi leida; kohtumistel/vestlustel hoiab fookust; kõikidele küsimustele on olemas vastused.

Liilia omab haridusvaldkonnas töötamise kogemust nii õpetajana, koolijuhina kui ka haridusametnikuna kohalikul kui ka riiklikul tasandil, seega omab kompetentsi kõigis  nendes valdkondades ja valmis menteed abistama ja nõustama. Tema parim juhtimist puudutav nõuanne, mida ta on kunagi saanud kõlab nii: kellelegi ei saa midagi õpetada, inimesi saab vaid mõtlema suunata. (Socrates). Julge järgneda oma unistustele!

Liilia suurim kordaminek juhina on õnn olnud luua meeskond, kellega koostöö on tulemuslik ja kelle pärast on jäänud tänaseni tööle juhina. Ebaõnnestumine – puudus julgus teha koheselt muudatusi meeskonnas, milles inimesed ei saanud enam aru, mis on kellegi roll, kuna väärtused ja kultuur olid nii erinevad.

Kontakt: liiliaoberg1@gmail.com


liiviLiivi Lindemann

Liivi Lindemann on Olustvere Põhikooli ja Olustvere lasteaia direktor, kel on juhistaaži 20 aastat. Tema eelistatuim viis menteega kohtuda on kontaktkohtumine Lõuna-Eesti piirkonnas, kuid ka teised variandid on sobilikud.

Liivi usub inimese võimetesse õnnestuda. Alati on olemas võimalused ja ressurss muutusteks ja arenguks. Ta aitab õige suuna leidmisel ja selguse loomisel: kuulab, peegeldab, toetab, julgustab ning  hoolib inimese arengust. Töötamine juhina hariduses on eelkõige töötamine inimestega. Liivi on seda tööd teinud üheksakümnendate aastate lõpust alates ehk siis ajast, kui oldi harjutud ülalt alla juhtimisega. Niimoodi, kus teistsugust juhtimisstiili veel ei tuntud, muutunud ühiskonnakord oli jalad alla saanud ning uus tuli sisse ustest ja akendest, on jõudnud uuele tasandile inimsuhetes ja juhtimises. Kaasav juhtimine tähendab meeskonnana mõtlemist, argumenteeritud omavahelist suhtlemist ja ühtse kultuuri kujundamist.

Parim juhtimist puudutav nõuanne, mis Liivi on saanud kõlab nii: Ära otsi vigu, vaid leia inimestes parim! Ole hooandja!

Kontakt: liivi.lindemann@olustverepk.edu.ee


uusmaaRein Uusmaa

Rein Uusmaa on Tartu Erakool, LõunaTERA koolijuht, kel on juhistaaži 17 aastat. Tema eelistatuim viis menteega kohtuda on kontaktkohtumine ning piirkonnale piiranguid ei sea. Rein peab enda tugevuseks head kuulamisoskust ja rahulikku meelt. Seetõttu suudab hoida üsna hästi fookust ja keskenduda mentee eesmärgistatud arengu suunamisele.

Rein on juhina alustanud küllaltki noorelt ja läbi kolistanud mitmeid “ämbreid”, millest on õppinud ja suudab ka menteed selles osas ennetavalt suunata. Rein omab kogemusi munitsipaalkooli ja erakooli tegemistest. Ta peab inimestest lugu ja hindab nende tugevusi ning mõistab nõrkusi. Teeb seda nii positiivse kui ka negatiivse sõnumi edastamisel. Teda motiveerivad väga kordaminekud ja õnnestumised.

Koolijuhina teeb rõõmu õpilaste ja nende vanemate rahulolu. Panustamine meeskonnatöösse on senises juhtimispraktikas kõige tulemuslikum olnud. Ebaõnnestumised on seotud süvenemiseks vajamineva ajakasutusega. Kiirustades tehtud otsused pole talle omased.

Kontakt: rein.uusmaa@tartuerakool.ee


kautsaarSirje Kautsaar

Sirje Kautsaar on Rapla Gümnaasiumi koolijuht, kel on juhistaaži 15 aastat. Tema eelistatuim viis menteega kohtuda on kontaktkohtumine või Skype ja piirkondadeks Harju-, Rapla-, Järva-, Pärnu- ja Läänemaa.

Oma tugevuseks peab Sirje võimet kuulata, mõista ja aidata inimesi nende väljakutsetes. Ta töötab haridusvaldkonnas alates 1992. aastast, olles liikunud läbi erinevat vastutuskoormat pakkuvate ametikohtade. Sellest tulenevalt on tema seljakotis hea pagas kogemusi rohujuure tasandilt tippjuhini välja. Inimeste juhtimine on läbiv teema. Haridusvaldkond on justkui ajas muutumatu. Tegelikult vajab tänane haridusmaastik suuri muudatusi ja neid just inimeste mõtteviisides.

Tema parim juhtimist puudutav nõuanne on: “Vaata kaugemale!”. See tähendab, et töötad küll ühes organisatsioonis, aga mõju ja mõjutajaid on palju laiemalt. Panoraamvaade arendab arusaamist seostest ja annab võimaluse näha muutusvajadust. Meeskonnaga tulemuste saavutamine on alati see, mis südame soojaks teeb: maakonna kauneim kool, huvikooli loomine üldhariduskooli juurde, uue kooli loomine koos kooliperega. Üksi pole keegi! Juhina väärtustab ta neid  kordaminekuid, kus inimeste kaasamine otsustesse on olnud parim kogemus. Ebaõnnestumised aga need, kus otsus tehtud üksinda.

Kontakt: sirjekautsaar@gmail.com


endjärvAnne Endjärv

Anne Endjärv on Kohtla-Järve Järve Kooli direktor, kel on juhistaaži 27 aastat. Mentorluskohtumisteks sobivad talle kõik variandid üle Eesti. Anne on praktik, talle meeldib korrastada ja luua süsteeme. On uudishimulik ning õpib kogu aeg. Usub, et alati saab midagi paremini teha, sest kõik on liikumises ja muutumises. On nii tore, kui on palju teha ja ideed ootavad järjekorras. Kurb oleks, kui ideid poleks. Samuti on patt minna mööda, kui näed, et midagi on võimalik paremini teha.

Anne on püüdnud tegutseda nii, et poleks piinavalt valus asjatult elatud aastate pärast. Kuna 27 aastat on pikk aeg, siis on Anne saanud igasugustes valdkondades pead murda ja ka rõõmu tunda. Parim juhtimist puudutav nõuanne, mis Anne on kunagi saanud kõlab nii: elu on nagu sebra, kord on valge triip, siis must, siis jälle valge ja siis must jne. Kui mõnikord tundub, et must triip on liiga lai, siis on hea teada, et ükskord tuleb jälle valge triip. Lihtsalt peab tulema! See teadmine aitab rasked ajad üle elada. Aga kui kõike tundub olevat üle-pea-palju, siis tuleb lihtsalt rahulikult otsast alustada.

Annel endal on küll endalgi siiani tööpäeva lõpus raskusi kella tundmise ja koju minekuga, kuid ainult seepärast, et talle meeldib ta töö. Anne usub, et iga inimene on mõtlemis- ja õppimisvõimeline ja isegi kui ta on mingis valdkonnas tõsiselt eksinud, siis teeb ta järeldused ja on edaspidi väga edukas töötaja.

Anne on kiire tegutseja ja tahtis varem kõik ise ära teha, sest teadis selgelt mida ja kuidas, kuid väga kaua nii ei jaksa. Tuleb teised välja õpetada ja lasta neil tegutseda.

Anne on saanud kahes koolis teha restarti pärast seda, mil neis oli seisakuperiood. Kui usaldus ja kindlustunne sai loodud, siis kujunesid aktiivsed meeskonnad ning toimus silmaga nähtav areng. Kohati on juhina küll raske, kuid see-eest ääretult huvitav. Usk inimestesse ja mõõdukas uudishimu on väga edasiviivad omadused.

Kontakt: anne.endjarv@mail.ee


Ilmar Kesselmann

Ilmar Kesselmann on Parksepa Keskkooli direktor, kel on juhistaaži 28 aastat. Ilmar eelistab kokku saada mentee või mentori koolis; piirkond pole oluline, tähtis on mõlemapoolne huvi selle töö vastu – hariduse tähtsustamine ja seda eriti maapiirkondades.

Ilmar usub, et pole olemas lahendusi mitte leidvaid võimalusi. Ilmar on tugev kooli igapäevaelu sellises toimimises, kuhu on kaasatud kõik osapooled: lapsed, kes saavad aru, et kool on nende jaoks võimalus elus läbi lüüa; õpetajad – koos õppides-kasvades lastega saavad oma kogemusi edastada, juhendada ja õpetada; lapsevanemad, kes saavad aru, et ilma kahe eespool oleva osapooleta arengut ei toimu, tulevik on meie kõigi enda teha, keegi meile seda tegema ei tule; kogukond ja kohalikud valitsejad saavad aru, et hästi toimiv lasteaed-kool on antud piirkonna külgetõmbejõud ja seda peab arendama nii materiaalselt kui suuremal määral inimestega, kes seal tegutsevad.

Parim nõuanne, mis Ilmar on saanud: kuula-pane tähele-proovi-tee nii, et keegi haiget ei saa – kui sobib, siis laienda, otsi kaasamõtlejaid-tegutsejaid. Ilmar on õppinud kuulama ka selliseid arvamusi, mis esmapilgul tunduvad võõrad-arusaamatud, kuid ka sealt võib leida midagi õiget – vajalikku. Natuke muutes – arendades – teisiti tehes.

Kontakt: ilmar.kesselmann@parksepa.werro.ee


kreisKadi Kreis

Kadi Kreis on Tartu Kunstikooli direktor, kel on juhistaaži 19 aastat. Mentorluskohtumisteks eelistatavaim viis on kontaktkohtumine (üle Eesti), internetikõne (erinevad variandid) või telefon. Kadi elab Tartus, kuid sobivad kõik Eesti paigad. Suvisel ajal oleks hea meelega mentor Kaugu-Eestis.

Kadi on väga empaatiline ja loominguline mentee toetamisel. Kasutab igapäevaselt oma töös coachivat lähenemist, eesmärgile orienteeritud. Kadil on pikaajaline kogemus (loominguliste) inimestega töötamisel. Kadi tugevus on muutuv õpikäsitus, haridusinnovatsioon, visiooni loomine, õppimise vabadus ja vastutus, õppijakeskne kool, disainmõtlemine hariduses, kooliuuendus, juhi ja õpetaja toetamine ja kaasaegse koolikeskkonna loomine.

Hariduses näeme päris tulemusi pika aja jooksul. Sügavate muutuste jaoks peab võtma aega ja olema kohal. Sama on sügava õppimisega. Kadi on kannatlik ja oskab näha nii kiireid tulemusi kui ka pikaajalisi muutusi. Kui Kadi alustas tööd koolijuhina (kohusetäitjana) aastal 2000, oli tema ülesanne Tartu Kunstikool sulgeda. Tänaseks on kool 270 õpilasega asjalike õppekavadega kaasaegne kool, oleme ehitanud koolimaja, arendanud ja avanud uusi õppekavasid. Õppetund? Alati tuleb edasi minna. Mõnikord tuleb olla kannatlik ja oodata oma aega.

Kontakt: kadi.kreis@tartukunstikool.ee, kadi.kreis@gmail.com


rohtJaana Roht

Jaana Roht on Tallinna Kesklinna Põhikooli direktor, kel on juhistaaži 6 aastat. Mentorluskohtumiseks on esimene eelistus kontaktkohtumine, teine eelistus – muud kommunikatsioonivahendid. Eelistatuim piirkond – Harju, Lääne, Rapla, Järva, Lääne-Viru maakond.

Jaana eelistab dialoogi mentorlust, kus mentor ja mentee on kaasväitlejad ning ideede pakkujad. Toimub võrdväärses diskussioonis, mille käigus õpivad mõlemad osapooled. Jaana tugevusteks on üldhariduskooli arengukava koostamine, õppekava arendus, sisehindamissüsteemi loomine, haridusuuenduste algatamine. Jaana on orienteeritud lahenduste otsimistele ning katsetamistele.

Tema suurim õnnestumine on olnud uue kooli asutamisprotsess ning käivitamine ja kujundava hindamise, sh coachingu juurutamine koolis.

Kontakt: jaana.roht@reaalkool.ee

 


klandorfAime Klandorf

Aime Klandorf on Rapla Gümnaasiumi õppejuht, kel on juhistaaži 28 aastat. Mentorluskohtumisteks eelistab kontaktkohtumist, kuid mõeldav on ka Skype. Piirkonna osas piiranguid pole.

Aime on mentorina eelkõige toetaja, kuulaja, ka lahenduste pakkuja läbi erinevate lugude. Tema jaoks on oluline vastastikune usaldus ja üksteise aktsepteerimine. Aime on oma menteed valmis abistama koolielu korraldus, koostöö erinevate osapoolte vahel, partnerlus ja meeskonnatöö koolis.

Parim nõuanne, mis Aime on saanud: jää iseendaks, kasuta ära meeskonnaliikmete tugevusi. Ta on olnud kogu oma tööelu jooksul töökaaslastele kolleeg, mitte ülemus. Tema suurimateks kordaminekuteks on olnud erinevate lahenduste leidmine keerulistes olukordades.

Kontakt: aime.klandorf@rapla.edu.ee; aime.klandorf1@gmail.com


aitTatjana Ait

Tatjana Ait on Jõhvi Gümnaasiumi koolijuht, kel on juhistaaži 9 aastat. Mentorluskohtumisteks sobivad talle kõik viisid ja piirkonnad üle Eesti.

Tatjana plussiks on see, et ta on direktoriks kasvanud, olles olnud nii õpetaja kui õppejuht. Tema tugevusteks on meeskonna juhtimine ja töötaja arendamine. Temal, kui koolijuhil, on üks väga hea oskus – ta suudab mobiliseerida oma meeskonda ja oskab inimesi motiveerida, märgata töötajate tugevamaid külgi ja tunnustada inimesi nende saavutuste ja pingutuste eest. Ta on hea prioriteetide seadja ja otsuste elluviija ning konfliktide lahendaja.

Tema parim juhtimist puudutav nõuanne, mis ta kunagi saanud on kõlab nii: Ole eeskujuks! Armasta oma tööd! Ära kunagi eelda!

Kontakt: tanjaait7@gmail.com

 

 

 

 


noolEne Nool

Ene Nool on Rakvere Rohuaia Lasteaia direktor, kel on juhistaaži 26 aastat. Ta eelistab kontaktkohtumist, kuid ka teised viisid on võimalikud. Tema jaoks on Lääne- ja Ida-Virumaa, Järvamaa lähemad piirkonnad, kuid Eestimaa on parasjagu nii suur/väike, et vajadusel on võimalik liikuda igale poole.

Ene oskab kolleegi kuulates tema tugevusi leida, teda julgustada ja tegudele innustada. Mentorikoolitusel õpitud võtteid-mõtteid on ta kasutanud juhi töös. Ene tugevusteks on koolieelse lasteasutuse juhtimine, projektide juhtimine, programmid Roheline Kool ja Ettevõtlik Kool ning sisehindamine.

Parim nõuanne, mis ta ise on saanud: “Kui tahad minna kiiresti, mine üksinda. Kui aga tahad jõuda kaugele, tuleb minna koos.” Juhina võib olla sada head mõtet, kuid need ei maksa enne midagi, kui pole teoks tehtud. Personali kaasamise protsess on olnud põnev väljakutse (visiooni jagamine, muudatuste juhtimine, töötajate arendamine).

Ene tunneb rõõmu, et asutustel, mille juht ta on olnud, on lapsevanemate hulgas hea maine. Hea meel on sellest, et osaleme erinevate võrgustike tegevuses. Oleme loonud lastele kaasaegse arengukeskkonna, õpetajad on õpihimulised ja aktiivsed. Oleme osanud kohustuslikud dokumendid (arengukava, sisehindamise aruanne) enda kasuks tööle panna.

Ebaõnnestumised? Ainuüksi mõtteviis, et iga ebaõnnestumine on võimalus õppida, on olnud üks olulisemaid õppetunde, näiteks usaldusliku õhkkonna loomine kollektiivis, IT kasutamine igapäevaste protseduuride lihtsustamiseks jne.

Kontakt: ene.nool@rla.edu.ee


Ivo Eesmaa

Ivo Eesmaa on Hiiumaa Ametikooli ja Hiiumaa Gümnaasiumi direktor, kel on juhistaaži 19 aastat. Mentorluskohtumisteks sobivad kõik viisid ja piirkonnad üle Eesti.

Ivo tugevus peitub tema kogemuses nii juhina kui juhitavana, ta tunnetab koolis toimuvat tervikuna ja sellest lähtuvalt suudab olla süsteemne. On hea kuulaja ja küsija. Tema tugevus peitub  eelkõige strateegilises planeerimises – pedagoogiline kontseptsioon, selle elluviimine õppekava kaudu ning seda toetav koolikultuur ja -korraldus.

Parim nõuanne, mis Ivo on saanud: sa pead usaldama neid, kellega koos toimetad – delegeerimine on oluline ja möödapääsmatu. Ivo kõige suuremad kordaminekud ongi seotud delegeerimisega. Ka siis, kui teda majas pole, toimib kool tõrgeteta. Ebaõnnestunud olen mõne personalivalikuga, samas on tal selles valdkonnas ka suuri õnnestumisi – eelkõige tänu headele nõuannetele meekonna seest.  Usaldus maksab!

Kontakt: eesmaa@hiig.edu.ee


kasteMerike Kaste

Merike Kaste on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor, kel on juhistaaži 22 aastat. Eelistab kontaktkohtumist, eelistatav piirkond on Tartu ja Põlvamaa, kuid sobib ka kohtumine mujal ning ka Skype´i teel.

Merikese sõnul on tema tugevused mentorina mentorina järgmised: omab suurt kogemuspagasit koolijuhtimises ja armastab oma tööd, on positiivne, kuulab ja aitab luua “suurt pilti” ning keskendub võimalustele. Haridusvaldkonna teemad, milles Merike oma menteed aidata võib on: uue kooli loomine, gümnaasiumi õppekava (moodulid), maakooli problemaatika ja strateegiline juhtimine.

Parim nõuanne, mida Merike on kunagi saanud, kõlab nii: juht on see, kes peab probleemi korral inimese juurde minema ja lahendama probleemi. Juht ei saa oodata, et inimene tuleks rääkima. Inimene võib-olla ei näegi küsimust. Ka ei vastuta alluv kogu organisatsiooni toimimise eest. Juht aga vastutab. Organisatsiooni heaolu on juhi prioriteet.

Merikese suurimaks kordaminekuks on täiesti uue kooli, nn 0-kooli loomine ning õpilasele keskendunud õppekava loomine. Ebaõnnestumised on seotud sellega, et “jooksen teiste eest ära”. St. eeldan, et teised on sama kiired kui mina ning võtavad uue muutuse koheselt omaks.

Kontakt: merike.kaste@kjpg.tartu.ee


erinTõnu Erin

Tõnu Erin on Kuressaare Vanalinna Kooli direktor, kel on juhistaaži 23 aastat. Tõnule sobib mentorluskohtumiseks iga viis ning kõik piirkonnad. Tõnu on hea kuulaja, osavõtlik, hooliv, tasakaalukas ja sõbralik. Peab lugu oma meeskonnast. Hindab ausat kriitikat, kuid pidev virisemine ei ole edasiviiv ja lahendusi pakkuv tee. Hea nali on alati omal kohal ja teretulnud.

Tõnu tugevuseks haridusvaldkonnas on eelarve- ja majandusküsimused. Tõnu ütleb: “Andis Jumal ameti ehk annab mõistuse kah!” Seni on ta oma ametis hakkama saanud tänu teistelt õppides ja enda tegemisi analüüsides. Veel on ta õppinud aega hindama ja otsuste tegemist kaaluma. Tark ei torma! Kiirelt tehtud emotsionaalsed otsused ei ole alati head ja võivad kaasa tuua ebameeldivusi. Iga otsuse tegemiseks on oma aeg, eriti juriidiliste otsuste tegemiseks.

Tõnu peab oluliseks asjaolu, et tema meeskonnast ei ole pidanud keegi lahkuma tema isiku pärast. Kui on mindud, siis uute väljakutse nimel ja alati tänatud meeldiva koostöö eest. Ebaõnnestumiseks peab paari endise õpetaja vallandamist kiirustatud ja emotsiooni ajendil tehtud otsuse põhjal. Õppetund: ära tee otsuseid kiirustades emotsioonide ajel.

Kontakt: toni@leisi.oesel.ee või direktor@vanalinna.edu.ee


takkisToomas Takkis

Toomas Takkis on Kuressaare Gümnaasiumi koolijuht, kel on juhistaaži 32 aastat. Toomasele sobib mentorluskohtumiseks kontaktkohtumine ning kõik piirkonnad. Toomas ütleb, et koos menteega leiame talle olulistele probleemidele/küsimustele/olukordadele konkreetsed lahendused. Toomas suudab aidata oma menteed kõigis olulistes koolijuhtimise valdkondades. Toomas ütleb, et Pole olemas ühte ja ainsat parimat nõuannet/nippi/võtet/tööriista, kõiges lähtume olukorrast, asjaosalistest ja kontekstist.

Kontakt: toomas.takkis@oesel.edu.ee


arno kaseniitArno Kaseniit

Arno Kaseniit on Sillamäe Gümnaasiumi direktor, kel on juhistaaži 12 aastat. Arnole sobivaim kohtumisviis on  kontaktkohtumine, telefonivestlus või ka muude kommunikatsioonivahendite kaudu, eelistatav piirkond on Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Tallinn.

Arno oskab kuulata ja kuulda. Ta näeb ja tajub hästi olukordi, mikrokliimat. Tal on tavapärasest kõrgem emotsionaalne intelligentsustase. Arnol on kogemused enamikel teemadel, mis haridusmaastikul olemas – töökogemused erinevatel haridustasemetel ja haridusasutuste töövaldkondades.

Parim nõuanne, mis Arno on saanud kõlab nii: “Juht, õpi ennast juhtima!”. Arno on reflekteeriv juht. Ta peab oluliseks tegelemist enesetõhususega.

Kontakt: arnoopetaja@gmail.com, tel 53363381, skype arnoopetaja


erliErli Aasamets

Erli Aasamets on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor, kel on juhistaaži 9 aastat. Erli puhul on eelistatud kontaktkohtumised, kuid alati on võimalik suhelda ka telefoni teel. Eesti ei ole nii suur, et mõnda piirkonda eelistada, veel vähem välistada.

Elukogemustest tulenevalt oskab Erli ennast juba kriitilisemalt hinnata. Tugevaimateks külgedeks on arengute kavandamine ja eesmärkide püstitamine, analüüsi- ja planeerimisoskuse abil luua ning näha tervikpilti. Tugevamateks omadusteks hindab vajadust katsetada võimeid ja mugavustsoonis igavlemise vältimist, järjepidevat õpihimu ning valmisolekut koostöösse panustada.

Tema tugevus mentorina: valmisolek järjekindlalt jagada oskusi, teadmisi ja kogemusi. Koolielu joonistub kokku miljonist puslekillust. Nende liitmine üheks terviklikuks ja suureks pildiks on töörohke, kuid põnev! Kogukonnas toimiv kool, õpetajate arengutee kujundamine ja kooli süsteemne arendus on valdkonnad, milles Erli saab abiks olla.

Tema parim nõuanne, mis juhina saanud kõlab: „Ole see, kes oled! Tee seda, millesse usud! Õpi, kuni elad!“ Koolijuhi ametisse astudes oli palju erinevaid nõuandeid, kuidas juht olla, millist stiili kasutada, keda kuulata, mida teha jne. Elu on näidanud, et igaühel on vaja leida oma tee, iga päev midagi õppida, omada häid tuttavaid erinevates võrgustikes ning olla pidevalt valmis väga erinevateks olukordadeks.

Kontakt: erli@aasamets.eu


Aavo Palo

Aavo Palo on Viljandi Paalalinna Kooli direktor, kel on juhistaaži 14 aastat. Aavol piirkondlike eelistusi ei ole, aga eks vahemaa määrab ka suhtlusviisi. Tema eelistuseks on silmast-silma kohtumised, telefon ja e-post ei ole aruteluks nii efektiivsed.

Oma tugevuseks peab Aavo kogemust ettevõtjana, õpetajana ja direktorina. Koolijuhi karjääri jooksul on ta pidanud lahendama väga äärmuslikke olukordi seoses töötajate, kooli arengu ja õpilastega, seega oskan ka  nö kastist välja mõelda. Kindlasti ei ole ta domineeriv mentor, pigem kannatlik kuulaja, oskab aimata ja reflekteerida kavandatavate plaanide ohte ja kasutegurit. Tema tugevusteks haridusmaastikul on organisatsioonikultuuri kujundamine, haridusasutuse ümberkorraldus, kolimine, renoveerimine ja kriisiolukordade lahendamine.

Parim nõuanne, mis Aavo on saanud: “Õpi küsima ja tunne huvi”. Antud nõuanne on oluliselt tõstnud töötajate algatusvõimet ja pühendumust. Väga palju sõltub personalist. Aavo koolist on saanud pigem arenev ja noorenev, kui vana ja stagneerunud organisatsioon, siinkohal peab ta silmas õpetajate motiveeritust ja särasilmi, mitte bioloogilist vanust. Tänaseks on Aavo õppinud olema konkreetsem ja tähelepanelikum varjatud eeliste ning puuduste suhtes.

Kontakt: aavo.palo@paalalinna.ee


valkTea Valk

Tea Valk on Tapa lasteaia Pisipõnn direktor, kel on juhistaaži juba 19 aastat. Teal piirkondlike eelistusi ei ole ning samuti sobivad kõik suhtlemisviisid.

Tea on koostööle avatud, sõbralik ning eelarvamuste vaba. Ta ütleb, et muudatuste elluviimine ei tule kergelt ja kiiresti. Sellega arvestades, oskab ta muudatuste elluviimist paremini planeerida, sobivaid inimesi kaasata, olukordi mõista ning ennast säästa. Tal on olnud suur õnn  ühest väikesest 5. rühmalasest lasteaiast edasi arendada 13. rühmalane lasteaed, mis töötab kolmes erinevas majas. Liita nende majade personal ühtseks sõbralikuks ja toimekaks kollektiiviks ning tunda siirast rõõmu ühistest erinevatest saavutustest.

Suurim ebaõnnestumine jäi juhtimistöö algaastatele, kui arvaa, et kõik inimesed soovivad oma teadmisi pidevalt täiendada ja saadud teadmisi  igapäevatöös rakendada.

Kontakt: tea.valk@pisiponn.ee


kristiine juuseKristiine Juuse

Kristiine Juuse on lasteaed Sipsik direktor, kel on juhistaaži tänaseks kogunenud 15 aastat. Mentorluskohtumiseks eelistatav piirkond on Kristiinel Harjumaa. Oma menteed suudab ta enim abistada alushariduse valdkonnas. Kristiine leiab, et tema tugevus mentorina avaldub heas kuulamisoskuses. Ta üritab jääda erinevates olukordades rahumeelseks, leida aega emotsioonidega toimetulekuks, mitte suruda peale oma arvamust.

Kristiine püüab palju peegeldada, et aru saada, mida partner soovib, kuidas teda aidata ning millised on tema tunded. Kristiine on saanud ennast palju täiendada erinevatel juhtimisalastel koolitustel ja lugeda palju erinevat kirjandust, mis kõik on tulnud kasuks tema enda silmaringi laiendamiseks. Ta on olnud olemas/toeks nii personalile, lastele kui ka lastevanematele, et kuulata ja nõustada neid erinevates küsimustes. Ebaõnnestumiste poole pealt jääb ta aegajalt ajahätta.

Kristiine enda parim juhtimist puudutav nõuanne, mis ta on kunagi saanud kõlab nii: rääkides Sa kõigest kordad seda, mida tead. Kuulates aga võid midagi uut teada saada.

Kontakt: kristiine2@gmail.com


Heidi UustaluHeidi Uustalu

Heidi Uustalu on Ettevõtliku kooli arendusjuht. Mentorluskohtumisteks eelistatavat piirkonda tal pole, kohtumise viisi määrab see, kui suur on mentori ja mentee asukohtade vaheline kilometraaž. Kui suurem osa ajast kuluks sõidule, siis eelistaks näiteks Skype kohtumisi.

Heidi on läbi eelnevate kogemuste õppinud keskenduma koostööpartnerile ja püüab mentorina olla mitte huvitav vaid huvitatud oma mentee tegemistest. Ta oskab teadlikult kohal olla, aktiivselt kuulata, peegeldada, küsida küsimusi, mis juhivad uute/teistsuguste vaatenurkadeni. Teades, et muutused juhtuvad ainult siis, kui oma mugavustsoonist välja astuda. Heidi usub, et asjakohane nali ja hea huumor on hea mentori lisaboonuseks. Tänu pikaaegsele koolijuhi kogemusele on ta valmis paotama kõiki juhi töövaldkonda puudutavaid „uksi“, et sealt koos menteega sisse vaadata.

Parim juhtimist puudutav nõuanne: „Eeskuju pole teiste mõjutamisel mitte peamine, vaid ainuke asi“. Heidi teab, kui oluline on koolijuhi töös sõna ja teo ühtsus. Ei saa olla veenev, kui ise oma sõnade järgi ei talita. Seetõttu üritab Heidi oma tööd teha nii, et olla eeskujuks mitte hoiatuseks. Edu aluseks on 3 K-d: kommunikatsioon, kommunikatsioon ja kommunikatsioon… igal tasandil. Nii nagu üks hakkab domineerima, läheb tasakaal paigast.

Kontakt: heidi.uustalu@gmail.com


Haana ZubaHaana Zuba-Reinsalu  

Haana Zuba-Reinsalu  on Luua Metsanduskool direktor, kel on juhistaaži 19 aastat. Haanal mentorluskohtumisteks piirkondlike eelistusi ei ole ja ta on valmis kohtumisteks üle Eesti. Sobivad kõik kohtumisviisid – kontaktkohtumine, internetikõne (erinevad variandid) või telefon.

Haana on hea kuulaja ja seoste looja. Mentorina iseloomustab teda lõputu usk oma menteedesse, usaldab nende eelnevaid kogemusi ning austab arengusoove. Haana on süsteemne ja empaatiline, talle on oluline, et tahe koostööd teha oleks mõlemapoolne. Haridusvaldkonna teemad, milles Haana oma menteed aidata võib on: kõik koolielu puudutavad põhivaldkonnad alates strateegilisest juhtimisest, kvaliteedijuhtimisest (sh õppeprotsessid ja õppe kvaliteet) kuni finantsjuhtimiseni. Haana omab pikaajalisi kogemusi tööandjatega partnerluse ja koostvõrgustike arendamisel, sh  rahvusvahelises koostöös.

Parim nõuanne, mis Haana on saanud: olen meeskonnausku ja pean tähtsaks ühist teekonda eesmärkide saavutamisel. Parim soovitus on ka sellest valdkonnast – inimene peab sobima meeskonna ja ülesannetega. Minu jaoks on olnud oluline luua selline organisatsioonikultuur, kus iga liige saab parimal moel oma oskusi rakendada ja arendada ning milles minul juhina on täita märkaja ja võimaluste looja roll.

Suurimaks kordaminekuks peab Haana seda, et väikesest maakutsekoolist on kolleegidega üheskoos loonud Eesti metsandussektorile olulise partneri ning oma valdkonna hariduse kompetentsikeskuse.

Talle on omane leida nii head kui parandamist vajavat igapäevaselt ning seetõttu õpib pidevalt (ka ennast tundma). Ebaõnnestumisi on olnud siis, kui pole suutnud oma otsuste või tegevuste mõju eelnevalt analüüsida.

Kontakt: haana@luua.ee


Kõik kvalifitseeritud uue koolijuhi mentorid lendude kaupa leiad SIIT.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.