Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm (I lend)

Programmi eesmärk on kohalike omavalitsuste haridusjuhtide (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist) kompetentsi suurendamine haridusvaldkonna strateegilisel planeerimisel ja muudatuste juhtimisel ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel.

Arenguprogramm kestab septembrist 2019 kuni märtsini 2020. Kavandatud õppetöö maht on 12 kontaktõppepäeva, millele lisandub iseseisva töö maht. Iseseisvaks tööks on töövarjutamine programmi vältel ja lõputöö esitamine ning esitlemine. Arenguprogramm koosneb kuuest kahepäevasest moodulist.

Õppetöö maht on kokku 128 akadeemilist tundi, sh 84 akadeemilist tundi auditoorset tööd, 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Osaleja saavad tunnistuse, kui on kontakttundides osalenud vähemalt 80%, läbinud töövarjutamise ja esitanud ning esitlenud lõputöö „Muudatuste juhtimine kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonnas“. Parimate lõputööde esitlus toimub 16. Linnade ja Valdade Päevadel.

Programm on osalejale tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse ettenähtud mahus. Sõidukulusid programmist ei kaeta.

Arenguprogrammi õpiväljundid

Lõpetanu:

  • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist;
  • mõistab oma rolli kohaliku omavalitsuse haridussüsteemi eestvedajana;
  • oskab jälgida, analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas (sh tugevusi ja nõrkusi) ning teha sellest järeldusi;
  • mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi haridusasutuste juhtide professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;
  • on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel.

Vaata haridusjuhtide arenguprogrammi mooduleid SIIT.

Programmi juhtivkoolitaja on Marju Aolaid, SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse juht. Juhtivkoolitaja teeb iga mooduli ning koolituspäeva alguses ja lõpus kokkuvõtva õpikogemuse ringi. Ta juhendab osalejate õppimist ja kujundab programmi käiku sellisel viisil, mis osalejate õppimist kõige paremini toetab.

Arenguprogramm on valminud koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.