Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm

Hea kohaliku omavalitsuse haridusjuht – oled oodatud kandideerima arenguprogrammi!

Programmi eesmärk on kohalike omavalitsuste haridusjuhtide kompetentsi suurendamine haridusvaldkonna strateegilisel planeerimisel ja muudatuste juhtimisel ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel.

Programmi sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste haridusjuhid (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist), kes on ametis olnud kuni kolm aastat. Osalejalt ootame valmisolekut pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste tulemuslikule elluviimisele kohaliku omavalitsuses.

Arenguprogramm on valminud koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Kandideerimine

Kandideerimine kestab kuni 19. juuni 2019. Selleks tuleb esitada Innovele e-posti aadressile reilika.kaasik@innove.ee järgmised dokumendid:

  • CV;
  • Motiveeritud avaldus (1 A4);
  • kohaliku omavalitsuse juhi kinnituskiri programmis osalemise võimaldamise kohta.

Motivatsioonikirjas palume põhjendada, miks soovite programmis osaleda, kirjeldada millised on Teie arenguvajadused ja ootused arenguprogrammile ning milliseid muudatusi soovite hariduse valdkonnas järgneva kolme aasta jooksul ellu rakendada.

Valikuprotsessis võetakse aluseks kandideerija motiveeritud avaldus ja CV ning vajadusel viiakse läbi intervjuu.

Väljavalitud kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 15. augustil 2019.

Ajakava ja koolituse maht

Arenguprogramm kestab septembrist 2019 kuni märtsini 2020. Kavandatud õppetöö maht on 12 kontaktõppepäeva, millele lisandub iseseisva töö maht. Iseseisvaks tööks on töövarjutamine programmi vältel ja lõputöö esitamine ning esitlemine. Arenguprogramm koosneb kuuest kahepäevasest moodulist.

Õppetöö toimub üle Eesti.

Koolituse toimumise aegadest ja toimumiskohtadest teavitab Innove kontaktisik osalejaid enne programmi algust.

Lõpudokument

Osaleja saavad tunnistuse, kui on kontakttundides osalenud vähemalt 80%, läbinud töövarjutamise ja esitanud ning esitlenud lõputöö „Muudatuste juhtimine kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonnas“. Parimate lõputööde esitlus toimub 16. Linnade ja Valdade Päevadel.

Maksumus

Programm on osalejale tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse ettenähtud mahus. Sõidukulusid programmist ei kaeta.

Arenguprogrammi õpiväljundid

Lõpetanu:

  • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist;
  • mõistab oma rolli kohaliku omavalitsuse haridussüsteemi eestvedajana;
  • oskab jälgida, analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas (sh tugevusi ja nõrkusi) ning teha sellest järeldusi;
  • mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi haridusasutuste juhtide professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;
  • on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel.

Moodulid

Vaata haridusjuhtide arenguprogrammi mooduleid SIIT.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.