Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm (II lend)

“Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm on hästi läbimõeldud ja planeeritud arengutee, mis käsitleb endas parimad praktikuid ja koolitajaid, eesmärgistatud tegevust ja mõtestatud õppimist! Kontaktid ja kogemused, mis ma oma kursusekaaslaste näol sain, on hindamatu väärtusega.”
– Kaie Talving, Lääne-Nigula Vallavalitsuse haridusnõunik.

Programmi eesmärk on kohalike omavalitsuste haridusjuhtide (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist) kompetentsi suurendamine haridusvaldkonna strateegilisel planeerimisel ja muudatuste juhtimisel ning haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel.

Programmi sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste haridusjuhid (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist), kes on otsesed partnerid haridusasutuse juhile ning olnud ametis kuni kolm aastat. Osalejalt ootame valmisolekut pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste tulemuslikule elluviimisele kohalikus omavalitsuses.

Arenguprogramm kestab september 2020 – aprill 2021. Kavandatud õppetöö maht on 14 kontaktõppepäeva, millele lisandub iseseisva töö maht. Iseseisvaks tööks on töövarjutamine programmi vältel ja lõputöö esitamine ning esitlemine. Arenguprogramm koosneb kuuest kahepäevasest moodulist.

Õppetöö maht on kokku 152 akadeemilist tundi, sh 112 akadeemilist tundi auditoorset tööd, 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Osaleja saavad tunnistuse, kui on kontakttundides osalenud vähemalt 80%, esitanud kodutöö, läbinud töövarjutamise ja esitanud ning esitlenud lõputöö „Muudatuste juhtimine kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonnas“.

Programm on osalejale tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse ettenähtud mahus. Sõidukulusid programmist ei kaeta.

Arenguprogrammi õpiväljundid

Lõpetanu:

  • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist;
  • mõistab oma rolli kohaliku omavalitsuse haridussüsteemi eestvedajana;
  • on omandanud teadmised haridusvaldkonna õiguslikest ja finantseerimise alustest;
  • on omandanud teadmised haridusvaldkonna arengukava koostamisest;
  • oskab jälgida, analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas ning teha sellest järeldusi;
  • mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi haridusasutuste juhtide professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;
  • on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel.

Vaata haridusjuhtide arenguprogrammi mooduleid SIIT. 

Arenguprogramm on valminud koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.