Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

ÕKPATi programm

Innove teostab õpetaja ja koolijuhi arengut toetavaid tegevusi ÕKPAT-i nimelise programmi raames (tuleneb lausest: Õpetajate ja Koolijuhtide Professionaalse Arengu Toetamine). Programmi eesmärk on viia õpetajate ja haridusasutuste juhtide arengu toetamine ning hindamine vastavusse nüüdisaegse õpikäsitusega ning suurendada nende ametite köitvust.

Õpetaja pole tänapäeval enam infoallikas, vaid seoste looja ja väärtushoiakute kujundaja. Tema ülesanne on arendada õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust, meeskonnatööd ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust.

Õpetajate ja koolijuhtide täiendusõpe ning hindamine peab toetama selliste pädevuste arengut. Õpetajate järelkasvu tagamiseks tuleb tõsta ameti mainet ja staatust. Amet peab muutuma köitvaks valikuks nii võimekatele noortele kui ka teise valdkonna töökogemusega inimestele.

Nii õpetajatel kui ka haridusasutuste juhtidel peab olema võimalik hinnata oma kutseoskuste taset, saada tagasisidet oma töösoorituse ja arenguvajaduste kohta ning tasu vastavalt oma panusele ja töö tulemuslikkusele.

Tegevuste eesmärk on kaasaegseõpikäsituse rakendumise toetamine, luues ajakohased ja mõjusad lahendused õpetajate ja haridusasutuste juhtide hindamiseks, professionaalse arengu toetamiseks ning ametimaine tõusuks.

Programmi tegevuste  aluseks on:

  • rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2013 raport;
  • Balti Uuringute Instituudi poolt 2015. a läbi viidud uuring „Õpetajate täiendusõppe vajadused“;
  • õpetajatelt ja koolijuhtidelt kogutud tagasiside.

Olulised dokumendid:

Teavitamise nõuded

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.