Mobile menu

ÕKPATi programm

Haridusühenduste juhtide arenguprogramm

Haridusühenduste juhtide arenguprogrammis keskendutakse haridusühenduste strateegilise juhtimise, organisatsiooni tegevusvõimekuse ning koostöö ja kaasamise parendamisele. Osaleja saab suurendada oma teadmisi ja arendada oskusi inimeste ja ressursside juhtimises, kõneisiku rolli teadvustamises ning ühenduse jätkusuutlikkuse tagamises

 

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

Arenguprogrammi sihtrühma kuuluvad haridusvaldkonna üleriigiliste haridusühenduste (alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajaid ja/või haridusasutuste juhte ühendavate ameti-, eriala-, aineliitude ja/või ühenduste) juhid.

Juhi all mõtleme haridusühenduste juhatustesse ja/või tegevmeeskonda kuuluvaid õpetajaid või haridusasutuse juhte, samuti ka aktiivseid tegevliikmeid (õpetajad, haridusasutuse juhid), kellel on tahe ja valmisolek panustada senisest aktiivsemalt ühenduse arengusse

Eeldame, et ühendused osalevad meeskonnana, ühest ühendusest kuni 3 inimest.

 

Arenguprogrammi teemad:

Juhi arengu toetamine: organisatsiooni arendamine, strateegiline juhtimine, jagatud visioon ja liikmeskonna kaasamine eesmärgiseadesse; ühenduse mõju ja tulemuste hindamine ning monitoorimine; ühenduse sisedemokraatia, liikmeskonna motiveerimine ja juhi võimestav käitumine; rahvusvahelised kogemused haridusühenduste juhtimisel; juhi tööriistakast (coaching, liikmete personaalsed õpirajad jne); enda juhtimiskogemuse mõtestamine teiste riikide haridusühenduste juhtimispraktikate taustal, kaasavate juhtimispraktikate kujundamine ja personaalse arenguplaani loomine;

Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine: kolmanda sektori ja kodanikuühenduste roll haridusuuenduste algatamisel; haridusühenduse jagatud visiooni elluviimist toetavad arendustegevused ja -projektid; projektide algatamine ja tulemuslikkuse analüüs, rahastusallikate kaardistamine; ressursside juhtimine; sise- ja väliskommunikatsioon haridusühendustes; juht kui kõneisik ja jagatud visiooni kujundamine; infotehnoloogiliste vahendite kasutamine ühenduses koostöiseks juhtimiseks; juhtimine muutuvas töökeskkonnas.

Koostöö ja partnerlus: Koostöö ja kaasatus võrgustikutöös; võrgustike toimimise dünaamika, võrgustikutöö etapid ja väljakutsed pidevalt arenevates võrgustikes; võrgustiku toimimise analüüs, liikmeskonna kaasatus ja rollide jaotus; kolmanda sektori organisatsioonide huvikaitse ja aktiivsus ja võimalused osaleda poliitika kujundamises ( nt strateegiate kujundamisel, regulatsioonide kujundamisel jne).

Arenguprogrammi jooksul tegelevad osalejad läbivalt iseseiseva tööga, mis tuleneb osaleja esitatud projektikavandist (vt kandideerimise info). Projektikavandi koostamise aluseks on esindatava haridusühenduse aktuaalne probleem või arenguvajadus, mille lahendamisega arenguprogrammis osaleja eestvedamisel hiljem ühenduses tegelema hakatakse. Programmi raames jätkatakse projektidega tegelemist ja edasiarendamist. Selles protsessis toetavad osalejaid mentorid.

Arenguprogramm koosneb viiest moodulist ja õppereisist välisriiki.

 

Koolitaja:

Tallinna Ülikool (Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Jüri Käosaar, Katrin Rääk jt)

 

Kandideerimiseks palume:

  • Täita kandideerimisavaldus (  Kandideerimisavaldus ), milles tuleb põhjendada oma soovi ja vajadust arenguprogrammis osalemiseks ning kirjeldada projektikavandit, mis lähtub ühenduse aktuaalsest probleemist ja/või arenguvajadusest.
  • Saata koos dokumentidega esindatava ühenduse juhtkonna kinnitus teie osalemiseks ja võimalusel ühenduse arengukava

 

IV LENNU AJAKAVA 

25.11.20           I moodul (Juhi arengu toetamine/ organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine)

26.11.20           II moodul (Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine)

09.12.20           II moodul (Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine)

10.12.20           II moodul (Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine)

21.01.21           III moodul (Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine/koostöö ja partnerlus)

22.01.21           III moodul (Organisatsiooni tegevusvõimekuse parandamine/koostöö ja partnerlus)

25.02.21           IV moodul (Koostöö ja partnerlus)

26.02.21           IV moodul (Koostöö ja partnerlus)

22.03.21           Õppereis (22.-26.03.2021, Norra või Island)

21.04.21           V moodul (Juhi arengu toetamine)

22.04.21           V moodul (Juhi arengu toetamine)

 

Lisainfo:
Kristi Päeva
kristi.paeva@harno.ee, tel: 735 0789

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.