Mobile menu

ÕKPATi programm

Projektitoetuste taotlusvoor

Projektitoetuste taotlusvoor

„Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ 

Programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames välja kuulutatud taotlusvooru kaudu said projektitoetust järgmised haridusühenduste projektid:

 • Eesti Füüsika Seltsi projekt „Koolitusseminari „Taastuvenergeetika teaduspõhine käsitlus põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete ainekavade kontekstis“ ettevalmistamine ja korraldamine ning taastuvenergeetikat käsitlevate lõimitud õppematerjalide väljatöötamine“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9855 eurot.
 • Eesti Keemiaõpetajate Liidu projekt „Mitmekesisus loodusainete õpetamisel“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9910 eurot.
 • MTÜ Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse projekt „Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse ja MTÜ Lääne-Viru Koolijuhid koostööprojekt koolijuhtide professionaalse kapitali arendamiseks ja motivatsiooni toetamiseks ning ühenduste vahelise koostöö tõhustamiseks ja tegevusvõimekuse suurendamiseks: „Koolijuht – kas arenguvedur või -pidur?”“ , millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9968 eurot.
 • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu MTÜ projekt „Talvekonverents „Terves kehas terve vaim”“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 7155 eurot.
 • MTÜ Eesti Lasteaednike Liidu projekt „Rahvusvaheline alushariduse konverents „Tarkus tuleb tasapisi VI. Alusharidus-alus haridusele““, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 8444,90 eurot.
 • Eesti Tööõpetajate Seltsi projekt „Uueneva õpikäsituse juurutamine töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse õppeprotsessis“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 7700 eurot.
 • MTÜ Järvamaa Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühingu projekt „Järvamaa koolieelsete lasteasutuse juhtide ja õpetajate professionaalse kapitali arendamine“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3816 eurot.
 • Alustavat Õpetajat Toetava Kooli projekt „Teekond alustavat õpetajat toetavaks koolijuhiks ja õpetajate järelkasvu väärtustava koolikultuuri kujundajaks“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9990 eurot.
 • MTÜ Eesti Reggio Emilia Ühingu projekt „Õpetajate koostöökultuuri edendamine“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 7500 eurot.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. juuni 2019 – 29. veebruar 2020.
Taotlusvooru väljakuulutamise käskkiri

Toetuse andmise eesmärk
Toetust antakse eesmärgiga toetada õppekava rakendamist, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamist ning professionaalse kapitali arendamist, toetades koostööd haridusühenduste vahel ning suurendades nende tegevusvõimekust. Toetust antakse haridusühenduste vaheliste koostööprojektide elluviimiseks.(Taotleja kaasab oma projekti veel vähemalt ühe teise haridusühenduse, et projektis teeksid koostööd vähemalt kaks erinevat haridusühendust).

Toetatavad tegevused
Toetust antakse projektile, mis lähtub toetuse andmise eesmärgist ja prioriteetsetest teemadest ning milles kirjeldatud tegevused ning mille haridusühenduse aastane tegevuskava toetavad selle saavutamist.
Projekti tegevuste sihtrühmaks on õpetajaid ja/või koolijuhte ühendavad ameti-, eriala- ja/või aineliidud või ühendused, mis tegutsevad juriidiliste isikutena (haridusühendused).

Prioriteetsed teemad

 • õppekava rakendamine
 • uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamine
 • professionaalse kapitali arendamine

Taotlejaks saab olla haridusühendus – õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, kellel on vastava liidu või ühenduse esindamiseks volitus.

Eelarve

 • Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot.
 • Piirmäär ühe taotluse kohta on 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Taotluses ei saa kajastada omafinantseeringut.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
Taotlus peab vastama juhatuse 24.04.2019. a käskkirjas nr 1.1-4/47 „Statuut tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ elluviimiseks“ esitatud nõuetele.

Taotluste hindamine

Elluviimise ja aruandlusega seotud dokumendid

 

Lisainfo:
Anneli Võssokova
7350722 anneli.vossokova@innove.ee

* võrgustik – koondnimetus haridusühendustele

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.