Mobile menu

ÕKPATi programm

Projektitoetuste taotlusvoor

Projektitoetuste taotlusvooru II perioodi toetuse saajad selgunud!

Programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ raames välja kuulutatud taotlusvooru II kaudu said projektitoetust järgmised haridusühenduste projektid:

 • Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing MTÜ  „Läänemeri kliimamuutustes: ainete lõimumine koostöös ja praktilistes uurimuslikes tegevustes“ millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9566 eurot.
 • Eesti Füüsika Selts „Koolitusseminari „Füüsika, tööõpetuse ja robootika lõimimise ja STEAM õppe rakendamise võimalused põhikooli ja gümnaasiumi füüsika ja tööõpetuse ainekavade rakendamisel“ ettevalmistamine ja korraldamine ning STEAM õpet käsitlevate õppematerjalide väljatöötamine“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 8975 eurot.
 • Eesti Koolijuhtide Ühenduse „EKJÜ ja EKEÜ koostöö“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9999 eurot.
 • Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi „Maailm metafoorides. Kuidas seletada raamatuid uinuvale õpilasele?“ millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9883,50 eurot.
 • Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts „Koos ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevaks!“ millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9716 eurot.
 • Eesti Tööõpetajate Seltsi „MATIK (STEAM) õppe arendamine põhihariduses läbi töö- ja tehnoloogiaõpetuse ja füüsika õppeainete vahelise lõimingu ning näidisõppevahendi (E-album)“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 8755 eurot.
 • Vene Keele Õpetajate Selts „Tulevikku vaatav vene keele õpetaja: professionaalse kapitali arendamine uuendatud kontekstis“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9962 eurot.
 • Eesti Geograafiaõpetajate Ühing „Läänemeri kliimamuutustes: ainete lõimumine uurimuslikus ja karjääriõppes“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 8864 eurot.
 • MTÜ Eesti Keelepööre „Keelepööre – vajalik, võimalik, kasulik“ , millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9213,04 eurot.
 • Eesti Matemaatika Selts „Matemaatika I, II ja III kooliastmes“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9473 eurot.
 • MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit „Tehnoloogia läbi kooliastmete. Rahvusvaheline tehnoloogiakasvatuse suvekonverents 2020“, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9986,50 eurot.
 • MTÜ Eesti Lasteaednike Liit „Eesti Lasteaednike Liidu 29. suveseminar „Pihlakal ja Sinulgi on juured““, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 9320.

Taotlusvooru II abikõlblikkuse periood on 21. jaanuar – 31. detsember 2021 (uus tähtaeg).

Taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi pikendamine
Taotlusvooru väljakuulutamise käskkiri

Toetuse andmise eesmärk
Toetust antakse eesmärgiga toetada õppekava rakendamist, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamist ning professionaalse kapitali arendamist, toetades koostööd haridusühenduste vahel ning suurendades nende tegevusvõimekust. Toetust antakse haridusühenduste vaheliste koostööprojektide elluviimiseks. (Taotleja kaasab oma projekti veel vähemalt ühe teise haridusühenduse, et projektis teeksid koostööd vähemalt kaks erinevat haridusühendust).

Toetatavad tegevused
Toetust antakse projektile, mis lähtub toetuse andmise eesmärgist ja prioriteetsetest teemadest ning milles kirjeldatud tegevused ning mille haridusühenduse aastane tegevuskava toetavad selle saavutamist.
Projekti tegevuste sihtrühmaks on õpetajaid ja/või koolijuhte ühendavad ameti-, eriala- ja/või aineliidud või ühendused, mis tegutsevad juriidiliste isikutena (haridusühendused).

Prioriteetsed teemad

 • õppekava rakendamine
 • uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamine
 • professionaalse kapitali arendamine

Taotlejaks saab olla haridusühendus – õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, kellel on vastava liidu või ühenduse esindamiseks volitus.

Eelarve

 • Taotlusvooru eelarve on 130 000 eurot.
 • Piirmäär ühe taotluse kohta on 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Taotluses ei saa kajastada omafinantseeringut.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
Taotlus peab vastama juhatuse 24.04.2019. a käskkirjas nr 1.1-4/47 „Statuut tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ elluviimiseks“ esitatud nõuetele.

Taotluste hindamine

Elluviimise ja aruandlusega seotud dokumendid

Esimese taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. juuni 2019 – 29. veebruar 2020.

Lisainfo:
Anneli Võssokova
7350722 anneli.vossokova@innove.ee

* võrgustik – koondnimetus haridusühendustele

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi logo

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.