Mobile menu

ÕKPATi programm

Projektitoetuste taotlusvoor

Projektitoetuste taotlusvoor II avatud!

„Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ 

Taotlusvooru väljakuulutamise käskkiri

Taotluste esitamine
Taotlus ja sellega koos esitatud dokumendid peavad olema allkirjastatud taotleja esindusõigusliku isiku poolt.
Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressile innove@innove.ee hiljemalt 20. jaanuaril 2020 kl 23:59.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 21. jaanuar – 31. detsember 2020.

Toetuse andmise eesmärk
Toetust antakse eesmärgiga toetada õppekava rakendamist, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamist ning professionaalse kapitali arendamist, toetades koostööd haridusühenduste vahel ning suurendades nende tegevusvõimekust. Toetust antakse haridusühenduste vaheliste koostööprojektide elluviimiseks. (Taotleja kaasab oma projekti veel vähemalt ühe teise haridusühenduse, et projektis teeksid koostööd vähemalt kaks erinevat haridusühendust).

Toetatavad tegevused
Toetust antakse projektile, mis lähtub toetuse andmise eesmärgist ja prioriteetsetest teemadest ning milles kirjeldatud tegevused ning mille haridusühenduse aastane tegevuskava toetavad selle saavutamist.
Projekti tegevuste sihtrühmaks on õpetajaid ja/või koolijuhte ühendavad ameti-, eriala- ja/või aineliidud või ühendused, mis tegutsevad juriidiliste isikutena (haridusühendused).

Prioriteetsed teemad

  • õppekava rakendamine
  • uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamine
  • professionaalse kapitali arendamine

Taotlejaks saab olla haridusühendus – õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, kellel on vastava liidu või ühenduse esindamiseks volitus.

Eelarve

  • Taotlusvooru eelarve on 130 000 eurot.
  • Piirmäär ühe taotluse kohta on 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Taotluses ei saa kajastada omafinantseeringut.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
Taotlus peab vastama juhatuse 24.04.2019. a käskkirjas nr 1.1-4/47 „Statuut tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ elluviimiseks“ esitatud nõuetele.

Taotluste hindamine

Elluviimise ja aruandlusega seotud dokumendid

Esimese taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. juuni 2019 – 29. veebruar 2020.

Lisainfo:
Anneli Võssokova
7350722 anneli.vossokova@innove.ee

* võrgustik – koondnimetus haridusühendustele

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi logo

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.