Mobile menu

Õpetaja ja koolijuhi areng

Õpetaja kompetentsimudel ja 360˚ tagasiside meetod

Kompetentsimudel võimaldab igal õpetajal analüüsida õpetajatöö tervikprotsessi ja selgitada välja oma professionaalse arengu vajadused. Mudeli abil saab kindlaks määrata õpetaja tugevad ja arendamist vajavad küljed ning teadvustada, milliseid hoiakuid ja käitumisviise temalt oodatakse. Kompetentsimudelit saab kasutada üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes. Kasutamine on vabatahtlik ja rakendamise eesmärgi (värbamine, arendus vms) valib iga asutus oma vajaduste järgi.

Üldhariduskooli õpetaja kompetentsimudel ja 360˚ tagasiside metoodika

Koolieelse lasteasutuse õpetaja kompetentsimudel ja 360˚ tagasiside metoodika

360˚ tagasiside meetod haridusasutustele

Selleks, et Teie koolis 360° tagasiside protsessi tulemuslikult läbi viia, pakume ettevalmistuspaketti, mis toetab kooli ja lasteaia juhtkonna kui ka õpetajate ettevalmistust. Tutvu järgneva materjaliga ning oled oodatud oma 360° tagasiside meetodit rakendama oma koolis või lasteaias. Õpetaja enesehindamiseks ja kompetentside analüüsimiseks pakume 360° tagasiside meetodit, mille abil saavad nii juhid, kolleegid, õpilased kui ka nende vanemad õpetajale konstruktiivset tagasisidet anda.

Haridusasutuse juht, tule meeskonnaga osalema 360˚ tagasiside meetodi protsessis!

Selleks, et tagasiside meetodi läbiviimine õpetaja kompetentsimudeli põhjal oleks tulemuslik, olete juhtkonnaga oodatud ettevalmistavale veebiseminarile.

Seminaril saab teada:

  • Mis on 360˚ tagasiside meetod ja protsess?
  • Milline on kasu õpetajale, juhile ja haridusasutusele?
  • Kuidas toimub tulemuste analüüs ja kasutamine?

Seminarid toimuvad:

Olete kooli või lasteaia juhtkonnaga oodatud veebiseminaridele, kus räägime täpsemalt õpetajate kompetentsimudelist ja sellest, kuidas 360° tagasiside meetodit rakendada.

Registreeru seminarile SIIN!

 

Pilootprojektis osalenud koolijuhtide tagasiside


Heidi Uustalu, Kiviõli 1.Keskkool
Minu hinnangul on tegemist vajaliku töövahendiga (ei pidanud ise leiutama hakkama :), mida õpetaja töö tagasisidestamisel kasutada, kuna annab võimaluse kokku koondada ühe tervikpildi ning õpetajal tekib võimalus sellele pildile otsa vaadata. Kas see pilt, mida ise näen läheb kokku sellega, mida näevad teised osapooled? Ei pruugi …, aga kui sellele ausalt otsa vaadata, on võimalik midagi muuta. Tagasiside on äärmiselt oluline, et professionaalina areneda. Väärtust lisas see, et iga numbrilise hinnangu juures tuli tuua näiteid, neid konkreetsete näidete kirjeldusi pidasid ka õpetajad järgnenud arenguvestlustes kõige väärtuslikumaks. Heaks ja kasulikuks pean kindlasti ka hindamisele eelnenud koolitusi tagasiside andmise ja vastuvõtmise kohta – kuidas teha seda nii, et ei solvaks ega solvuks 🙂
Merike Kaste, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 1. võimalust eneseanalüüsiks, mille aluseks on erinevate osapoolte tagasiside
2. teadvustada, et erinevad osapooled hindavad – väärtustavad erinevaid asju
3. muutuda paremaks kooliks, õpetajaks: leida läbivad nõrgemad kohad ja tegeleda nendega
4. tunda rõõmu ja uhkust tugevate külgede üle
5. võimalus laialdaselt kaasata vanemaid kooliellu

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.