Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Digiõppevara

Digiõppevara (digitaalne õppevara) ehk e-õppevara on digitaalsel kujul avaldatud õppematerjal, mille hulka kuuluvad näiteks e-õpikud, e-tööraamatud, õppeotstarbelised videod, e-ülesanded.

Digiõppevara on suunatud õpetajatele ja õpilastele (sh. koduõppel õpilased või eestikeelse õppekeelega koolid välismaal), lisaks teistele huvigruppidele (elukestvas õppes osalejaid, huvikoolid, lapsevanemad).

E-ülesanded on kujundavat hindamist toetavad digitaalsel kujul olevad ülesanded, mis  vastavad riiklike õppekavade ainekavade õpitulemustele ja teemadele ning asuvad Eksamite Infosüsteemis EIS.

E-ülesanded valmivad Innove juhtimisel ja korraldamisel ning koostajateks on üldjuhul õpetajad.

Innove arendab e-õppevara läbi e-ülesannete loomise ning olemasoleva ja loodava e-õppevara kättesaadavaks tegemise toetamise kaudu.

Loodud ja loodav e-õppevara on kättesaadav digitaalses õppevara portaalis E-koolikott ning selleks on kaasatud aineühenduste esindajatest koosnev e-õppevara ekspertide võrgustik.

Hariduslike erivajadustega õpilastele (HEV-õpilased) koostatakse neile sobivat ja lihtsustatud või toimetuleku õppekavale (LÕK või TÕK) vastava e-õppevara tervikkäsitlusi.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.