Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Digipööre

Digipööre on programm, mille käigus Innove e-hindamist ja e-õppevara välja arendab. Digipöörde programmis viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ tegevusi, mille laiem eesmärk on toetada õppijast lähtuva õpikäsituse rakendumist. 

E-hindamise arendamiseks:

  • Töötame välja ja katsetame uutel alustel e-tasemetööde ja e-eksamite jaoks e-teste üldhariduskoolidele järgmistes valdkondades: loodusvaldkond, sotsiaalvaldkond, matemaatika, keel ja kirjandus, võõrkeeled, eesti keel teise keelena. 2019/20 kooliaastal on kasutusel Digipöörde programmi käigus väljaarendatud loodusõpetuse e-tasemetöö 4. ja 7. klassi õpilastele, mille väljatöötatud kontseptsiooniga saab tutvuda siin.
  • Tegeleme üldpädevuste e-hindamisvahendite arendamisega, toetades testide väljatöötamist ja nende katsetamist. Praeguseks on valmis õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testid, mis on vabalt kättesaadavad kõigile koolidele, ning digipädevustest III kooliastmele ja gümnaasiumile, mida korraldab valimisse kuuluvates koolides Innove.
  • Aitame kutse andjatel välja töötada e-kutseeksameid ja viime läbi digitaalseid eksameid. Loe lähemalt!

E-õppevara arendamiseks:

  • Omame ülevaadet üldhariduse digiõppevarast – kogu kvaliteetne digitaalne õppevara on kaardistatud ja olemas E-koolikotis, mida täiendame pidevalt. Loe lähemalt!
  • Kutsehariduse digiõppevara arendamiseks viisime läbi õppevara kaardistamise, kus õpetajad koondasid kokku info olemasolevast kvaliteetsest kutsehariduse õppevarast ja tegid ettepanekud õppevara arendamiseks. Kaardistatud kvaliteetne digitaalne õppevara on üles laetud E-koolikotti. Loe lähemalt!
  • Koostame e-kogusid – riikliku õppekava alusel üht teemat või osaoskust hõlmavaid kogumeid, mis sisaldavad õpitulemuste mõõtmiseks e-ülesandeid ja diagnostilist testi. Loe lähemalt!
  • Loome haridusliku erivajadusega õpilastele digitaalset õppevara lihtsustatud õppekava alusel loodusõpetuses, matemaatikas ja inimeseõpetuses. Loe lähemalt!

Vaata videotutvustust programmi käigus valminud digiõppevarast SIIN.

 

Tegevuse aluseks on Haridus- ja teadusministri 7. juuli 2015. a käskkiri nr 307 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ elluviimiseks“, muudetud 11.05.2018.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.