Mobile menu

Digiõppevara

Diagnostilised testid

Diagnostilised testidIgas e-kogus oleva diagnostilise testi eesmärk on selgitada välja õpilase varasemate teadmiste ja oskuste ulatus ning õppimise käigus tekkinud lüngad konkreetse teema, keeletaseme või osaoskuse kohta.

D-testide kasutamise koht õppeprotsessis on iga testi ja aine puhul konkreetselt määratud. Kujundavat hindamist toetavad testid on mõeldud kasutamiseks kas enne teema läbimist, õpetamise ajal või pärast teema õpetamist. Testid kontrollivad õpilaste teadmisi varem omandatud õpitulemuste või osaoskuste kontekstis ning on mõeldud nii õpilastes teema vastu huvi äratamiseks ja teadmiste kordamiseks kui ka õpetajale teemapõhise õpiprotsessi paremaks korraldamiseks.

Õppekavade ülesehitusest ja õpetamise loogikast sõltuvalt on diagnostilised testid koostatud kas lineaarsete testidena või testidena, mille ülesehitus sõltub õpilaste vastustest. Lineaarsed teemapõhised testid koosnevad valikvastustega küsimustest ega vaja üldjuhul lahendamiseks rohkem kui 10–15 minutit. Õpilaste vastustest sõltuvate testide puhul sõltub sisu ja pikkus igast konkreetsest lahendajast. Talle esitatakse täpsustavaid küsimusi eelnevalt antud vastuste põhjal, et välja selgitada, kus täpselt asuvad lahendaja teadmiste lüngad. Nõrgemate õpilaste puhul võib lahendamiseks kuluda ka kuni üks koolitund.

Kõik d-testid on arvutihinnatavad, mistõttu saavad õpilased ja õpetaja kohe pärast lahendamist tulemuse sõnalise tagasisidena. D-testid annavad sõnalises tagasisides ülevaate kogu rühma ning iga õpilase teemapõhistest või osaoskuste põhistest teadmistest ja oskustest. Sellest lähtuvalt saab õpetaja aidata kas nõrgemaid õpilasi järele, toetada tugevamate arengut või seada ühtne algpunkt teema õpetamise alustamiseks.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.