Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Lihtsustatud ja toimetulekuõppele vastav digiõppevara

Alates 2017. aasta sügisest koostame lihtsustatud ja toimetulekuõppe õpilastele seni puuduolevat õppevara. Eesmärk on teha loodav digitaalne õppevara koolidele kättesaadavaks alates 2020/21. õppeaastast.

Lihtsustatud õppele vastav digiõppevara

Koostamisel on lihtsustatud õppele (LÕ) vastavad digiõpikud:

  • inimeseõpetuses 1.–5. ja 8.–9. klassidele;
  • matemaatikas 2. ja 4. klassidele;
  • loodusõpetuses 5. ja 8.–9. klassidele.

Digiõpik on õpikut ja töövihikut ühendav õppematerjal, mis sisaldab tekste, harjutusi ja ülesandeid, videoid ning animatsioone teemade tutvustamiseks, vajalike oskuste omandamiseks, sh harjutusmaterjali nii frontaalseks kui ka iseseisvaks tööks ning enesekontrolliks.

LÕ-õppevara sobib õpilastele, kes õpivad põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe tasemel, õpilastele, kellele on rakendatud individuaalne õppekava (IÕK), muukeelsetele õpilastele, samuti kasutamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel.

Digiõpikud luuakse OPIQ platvormile ja tehakse kättesaadavaks E-koolikoti kaudu.

Toimetulekuõppele vastav digiõppevara

Koostame toimetulekuõppele (TÕ) vastavat digiõppevara, mis hõlmab elu-  ja toimetulekuõppe elemente seostatuna eesti keele ja matemaatikaga. Praegu on valminud „Loomariik I (imetajad)“.

Digitaalsele lahendusele lisaks kuulub loodava õppevara juurde õpilastele mõeldud väljaprinditav töölehtede komplekt ja õpetajale suunatud metoodiline materjal. Töölehti saab kasutada korduvalt erinevatel õppeaastatel varieerides nende raskusastet.

TÕ-õppevara sobib toimetulekukooli õpilastele (I–III arenguaste), kuid seda on võimalik kasutada ka lasteaia vanemas astmes ja lisamaterjalina algklassides.

Õppevara on loodud vabavaraliste lahenduste toel ning kättesaadav E-koolikoti kaudu.

 

Õppevara valmib Digipöörde programmi käigus.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.