Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Edu ja Tegu – ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine

Ettevõtlusõppeks nimetatakse ettevõtluse alaste teadmiste ja oskuste kujundamist õpilastes. Ettevõtlusõppe arendamine toimub Eestis hetkel Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud programmi Edu Tegu ehk „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ käigus.

Programmi eesmärk on kujundada üld-, kutse- ja kõrghariduse õpilastes ettevõtlikku hoiakut, arendada nende ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi ning aidata seeläbi kaasa koolilõpetajate konkurentsivõime kasvule tööturul. Selleks toetatakse ettevõtlikkuse arendamist koolides aineüleselt, koolitatakse õpetajaid ja õppejõude, edendatakse praktilist ettevõtlusõpet kaasates ettevõtteid ja levitatakse ettevõtlikku mõtteviisi ühiskonnas üldisemalt.

Innove on programmi Edu Tegu üheks juhtpartneriks. Meie ülesandeks programmis on toetada ettevõtliku hoiaku kujunemist üldharidus- ja kutsekoolides. Selgitame, miks on hea olla ettevõtlik, millist kasu toob ettevõtlus ja miks on vaja seda õppida. Aitame siduda ettevõtlusõpet tegeliku eluga. Toetame parimate projektide elluviimist. Korraldame koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöös projektikonkursse.

Programmi teine juhtpartner on Tartu Ülikool. Partnerid on Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Junior Achievement Eesti ning Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Programmi on kaasatud ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, Teenusmajanduse Koda, üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium jt.

Ettevõtlusõppeprogramm toimub kuues tegevussuunas, millega saab lähemalt tutvuda SIIN. Ettevõtlusprogrammi kodulehekülg asub SIIN. Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumiku leiad SIIT.

Milliseid võimalusi pakub programm Edu Tegu õpilastele ja tudengitele?

  • Arendada valitud või edaspidi valitaval erialal vajalikke praktilisi teadmisi ja oskusi (eesmärkide püstitamine, meeskonnatöö, tegevuse ja kulude-tulude kavandamine, turundus ja müük, äriideede arendamine ja esitlemine, avalik esinemine).
  • Kohtuda silmast silma inspireerivate ettevõtjate ja teiste tunnustatud tegijatega.
  • Teha asjatundlike mentorite suunamisel oma õpilasfirma või arendada ideest välja ärimudel.
  • Panna äriidee ja meeskonna oskused proovile õpilasfirmade või äriideed arendusprogrammi STARTER võistlustel, kus tunnustatakse parimaid, ja miks mitte jätkata oma ettevõtmisega ka pärast võistlusi.
  • Saada osa aktiivsete, energiliste ja ettevõtlike inimeste kogukonnast.

Milliseid võimalusi pakub programm Edu Tegu õpetajatele ja koolijuhtidele? 

Õpetaja on sild õpilase, ettevõtlusõppe ja ettevõtja vahel. Oma eeskujuga loob õpetaja koolis ettevõtlikkust toetava õhkkonna. Ettevõtluse valikaine ja ettevõtlusõppe sidumine teiste õppeainetega annavad õpilasele hea ettevalmistuse edasiseks eluks.Ettevõtjaid ja teisi tööandjaid õppetöösse oma kogemusi jagama kaasates muudab õpetaja tundide sisu praktilisemaks. Koolide koostöö tööandjatega ja tööandjate ootuste mõistmine soodustab koolilõpetajate konkurentsivõimet tööturul. Ettevõtliku hoiaku kujundamine, tegevuspõhiste õppemeetodite ja –vahendite kasutusele võtmine ning õpilasfirmade ja tudengite oskuslik juhendamine pakuvad õppuritele parimat tuge edasises elu mis tahes erialal hakkamasaamisel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.