Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

HEV õppija toetamine

Eestis lähtutakse kaasava hariduse põhimõttest – igal lapsel, ka haridusliku erivajadusega (HEV) lapsel on õigus õppida oma kodulähedases koolis. Et õppimine oleks erivajadusega lapsele võimetekohane ja eduelamust pakkuv, tuleb last vastavalt tema individuaalsele arengule ja vajadustele toetada. Innove pakub nõustamist ja metoodilist tuge peredele, õpetajatele ja koolidele, et aidata haridusliku erivajadusega õpilasi toetada:

  • HEV-koduleht koondab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppe, õppevara, projektide jm ürituste, täiendusõppekursuste ja teemakohase kirjanduse kohta. Lehe eesmärk on teha seni killustatud info võimalikult paljudele kasutajatele ühest kohast lihtsalt kättesaadavaks.
  • Nii õpilasel ja tema pereliikmetel kui ka kui ka koolidel on võimalik pöörduda õppenõustamiseks Innove Rajaleidja keskustesseLoe lähemalt!
  • Soovitusi HEV lapse arengu toetamiseks, õppe ja kasvatuse korraldamiseks ning tugiteenuste rakendamiseks annab välja Innove Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond. Loe lähemalt!
  • Tasemetööde ja eksamite sooritamisel on võimalik haridusliku erivajadusega õpilast toetada pakkudes talle eritingimusi eksamineerimisel. Lähtume põhimõttest, et kui haridusliku erivajadusega õpilasele on pakutud tuge õppetöös, tuleks seda pakkuda ka testide sooritamisel. Püüame olla paindlikud, et leida koostöös kooliga sobivaim viis õpilasele eksami sooritamiseks. Loe lähemalt eritingimustel eksamineerimisest riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde puhul.
  • Arendame ja anname välja üldhariduse õppevara haridusliku erivajadusega õpilastele. Need õppematerjalid sobivad eelkõige õpilastele, kes õpivad põhikoolis lihtsustatud ja toimetulekuõppe tasemel, kuid HEV õppevara saab edukalt kasutada ka tavaklassis õpilaste puhul, kellele on koostatud individuaalne õppekava, ning miks mitte ka muukeelsete õpilaste puhul esmaseks keeleõppeks ja sõnavara omandamiseks. Materjale saab pdf kujul tasuta alla laadida HEV-kodulehelt aadressil hev.edu.ee, allalaetavad ka mitmed õpetajatele mõeldud metoodilised juhised õppevara kasutamiseks. Sümboolse tasu (trükise omahinna) eest on võimalik tellida materjale ka paberkandjal meie e-poest. Poest on. Kogu tulu suunatakse puuduoleva HEV õppevara arendamiseks ja olemasolevate tööraamatute kordustrükkide tellimiseks!
  • Lisaks on koostamisel täiesti uudsed digitaalsed interaktiivsed õppematerjalid haridusliku erivajadusega õpilastele põhikooli lihtsustatud õppekava alusel loodusõpetuses, matemaatikas ja inimeseõpetuses. Loe lähemalt!
  • Koostame ja vahendame juhendeid, abimaterjale ja õppematerjale HEV õppuritele kutsehariduse korraldamiseks. Tutvu materjalidega!
  • Oleme koostanud ülevaate kutsehariduse HEV-õppijatele kohandatud õppematerjalide sobivusest. Materjaliga on võimalik tutvuda SIIN, sh hindamislehtedel on ka lingid materjalide leidmiseks.
  • Muu kodukeelega õpilaste jaoks on väljakutse omandada kiirelt ja sujuvalt eesti keel. Et õpe oleks koolide poolt läbimõeldud, oleme loonud ja kokku koondanud informatsiooni muu kodukeelega lapse õpetamisega seonduva metoodika, taustainfo, seadusandluse, õppevara jms kohta. Lisaks sellele kureerib Innove keelekümblusprogrammi, mis on üks tõhusamaid viise kakskeelse õppe läbiviimisel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.