Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

HEV õppija toetamine

Eestis lähtutakse haridusliku erivajadusega õpilase õpetamisel kaasava hariduse põhimõttest – igal lapsel on õigus õppida oma kodulähedases koolis. Et õppimine oleks võimetekohane ja eduelamust pakkuv, on vajalik õpilast vastavalt tema arengule ja vajadustele toetada. Innove pakub nii nõustamist kui ka metoodilist tuge peredele, õpetajatele ja koolidele, et aidata neid haridusliku erivajadusega õpilase toetamisel.

HEV-koduleht koondab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppe, õppevara, projektide jm ürituste, täiendusõppekursuste ja teemakohase kirjanduse kohta. Lehe eesmärk on teha seni killustatud info võimalikult paljudele kasutajatele ühest kohast lihtsalt kättesaadavaks.

Õpilasel, tema pereliikmetel kui ka koolidel on võimalik pöörduda õppe- ja karjäärinõustamiseks meie Rajaleidja keskustesse. Rohkem infot leiab nõustamisteenuste kohta SIIT. Lisaks sellele asuvad Rajaleidja keskustes nõustamiskomisjonid, kes annavad soovitusi õpilase arengust lähtuva õppevormi valimisel.

Õpitulemuste omandatuse hindamiseks korraldatakse kooliastmete lõpus teste. Nii tasemetööde kui ka eksamite sooritamisel on võimalik õpilast toetada pakkudes talle eritingimusi. Lähtume põhimõttest, et kui õpilasele on pakutud tuge õppetöös, tuleks seda pakkuda ka testide sooritamisel. Püüame olla paindlikud, et leida koostöös kooliga sobivaim viis õpilase eksami sooritamiseks. Eritingimustel eksamineerimise kohta võib lähemalt lugeda siit.

Muu kodukeelega õpilaste jaoks on väljakutse omandada kiirelt ja sujuvalt eesti keel. Et õpe oleks koolide poolt läbimõeldud, oleme loonud ja koondanud muu kodukeelega lapse seonduva informatsiooni nii metoodika, taustainfo, seadusandluse, õppevara kohta jne. Lisaks sellele kureeritakse Innoves keelekümblusprogrammi, mis on üks tõhusamaid viise kakskeelse õppe läbiviimisel.

Lisaks eelnevale arendatakse ja antakse Innoves välja erinevat õppevara haridusliku erivajadusega õpilaste jaoks, mis sobib eelkõige neile õpilastele, kes õpivad põhikoolis lihtsustatud ja toimetulekuõppe tasemel. Muuhulgas saab õppevara edukalt kasutada ka tavaklassis õppe diferentseerimisel õpilaste puhul, kellele on koostatud individuaalne õppekava, aga miks mitte ka muukeelsete õpilaste puhul esmaseks keeleõppeks ja sõnavara omandamiseks. Õppevara saab tasuta alla laadida e-poest, kus on lisaks õpilasele suunatud materjalidele leitavad ja tasuta alla laetavad ka mitmed õpetajatele mõeldud metoodilised juhised õppevara kasutamiseks. Sümboolse tasu eest on materjale võimalik tellida e-poest ka paberkandjal. Trükitud HEV-õppevara hinnaks on toote omahind. Kogu õppevara müügist saadav tulu suunatakse puuduoleva HEV-õppevara arendamiseks ning olemasolevate tööraamatute kordustrükkide tellimiseks. Külasta HEV-õppevara e-poodi

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.