Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

HEV õppija toetamine

Eestis lähtutakse haridusliku erivajadusega õpilase õpetamisel kaasava hariduse põhimõttest. Igal lapsel on õigus õppida oma kodulähedases koolis. Et õppimine oleks võimetekohane ja eduelamust pakkuv, on vajalik õpilast vastavalt tema arengule ja vajadustele toetada. Innove pakub nii nõustamist kui ka metoodilist tuge peredele, õpetajatele ja koolidele, et aidata haridusliku erivajadusega õpilasi toetada.

HEV-koduleht koondab infot hariduslike erivajadustega õpilaste õppe, õppevara, projektide jm ürituste, täiendusõppekursuste ja teemakohase kirjanduse kohta. Lehe eesmärk on teha seni killustatud info võimalikult paljudele kasutajatele ühest kohast lihtsalt kättesaadavaks.

Nii õpilasel ja tema pereliikmetel kui ka kui ka koolidel on võimalik pöörduda õppe- ja karjäärinõustamiseks Innove Rajaleidja keskustesse. Õppenõustamise teenuse kohta leiab rohkem infot SIIT.

Õpitulemuste omandatuse hindamiseks korraldatakse kooliastmete lõpus teste. Nii tasemetööde kui ka eksamite sooritamisel on võimalik õpilast toetada pakkudes talle eritingimusi. Lähtume põhimõttest, et kui haridusliku erivajadusega õpilasele on pakutud tuge õppetöös, tuleks seda pakkuda ka testide sooritamisel. Püüame olla paindlikud, et leida koostöös kooliga sobivaim viis õpilasele eksami sooritamiseks. Eritingimustel eksamineerimise kohta võib lähemalt lugeda SIIT.

Juhendid ja abimaterjalid HEV õppuritele kutsehariduse korraldamiseks ja kohandamiseks ning kohandatud kutseõppematerjalid leiad SIIT.

Muu kodukeelega õpilaste jaoks on väljakutse omandada kiirelt ja sujuvalt eesti keel. Et õpe oleks koolide poolt läbimõeldud, oleme loonud ja kokku koondanud informatsiooni muu kodukeelega lapse õpetamisega seonduva metoodika, taustainfo, seadusandluse, õppevara jms kohta. Lisaks sellele kureerib Innove keelekümblusprogrammi, mis on üks tõhusamaid viise kakskeelse õppe läbiviimisel.

Lisaks eelnevale arendatakse ja antakse Innoves haridusliku erivajadusega õpilaste jaoks välja õppevara, mis sobib eelkõige neile õpilastele, kes õpivad põhikoolis lihtsustatud ja toimetulekuõppe tasemel. Lisaks sellele saab HEV-õppevara edukalt kasutada ka tavaklassis õpilaste puhul, kellele on koostatud individuaalne õppekava, ning miks mitte ka muukeelsete õpilaste puhul esmaseks keeleõppeks ja sõnavara omandamiseks. Õppevara saab tasuta alla laadida e-poest, kus on lisaks õpilasele suunatud materjalidele leitavad ka mitmed õpetajatele mõeldud metoodilised juhised õppevara kasutamiseks. Sümboolse tasu eest on võimalik tellida materjale e-poest ka paberkandjal. Trükitud HEV-õppevara hinnaks on toote omahind. Kogu õppevara müügist saadav tulu suunatakse puuduoleva HEV-õppevara arendamiseks ning olemasolevate tööraamatute kordustrükkide tellimiseks.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.