Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Haridusvaldkonna nõustamine

Pakume õpetajatele, vajadusel ka õppealajuhatajatele ja direktoritele tööalast nõustamist, mis toetab professionaalset arengut ja aitab luua igapäevatöös kindlustunnet.

Haridusvaldkonna nõustamine toetab õpetajat õpilase arenguks soodsate tingimuste kujundamisel, aitab saada teadlikumaks oma õpetamisega seotud tegevustest, pedagoogilistest põhimõtetest, hoiakutest ja eesmärkidest ning suunab õpetajategevust reflekteerima ja analüüsima. Nõustamise käigus tähtsustatakse aine- ja keeleõppe lõimimise (LAK-õppe) põhimõtteid.

Pakume nii individuaal- kui ka rühmanõustamist. Iga nõustamise sisu on konfidentsiaalne ja nõustaja ei edasta seda teistele osapooltele, kui selle kohta ei ole teistsugust kokkulepet nõustatavaga. Osalejale väljastatakse tõend nõustamistundide mahuga, mida on võimalik arvestada õpetaja täienduskoolitusena/enesetäiendamisena.

Sihtrühmad:

 • Keelekümblusprogrammiga liitunud koolide ja lasteaedade juhid ja õpetajad.
 • Õpetajad gümnaasiumidest, kus toimub eestikeelne aineõpe (LAK-õpe) ja vene keelt õpetatakse emakeelena.
 • Õpetajad vene õppekeelega põhikoolidest, kus rakendatakse eestikeelset aineõpet (LAK-õpe).
 • Õpetajad põhikoolidest, kus töötavad nii eesti kui ka vene õppekeelega klassid/rühmad.
 • Õpetajad, kelle klassis/õppegrupis on vähemalt üks õpilane, kelle emakeel erineb kooli õppekeelest (sh uusimmigrandid).
 • Õpetajad eestikeelses lasteaias, kui rühmas on eesti keelest erineva kodukeelega lapsi.
 • Kutseõppeasutuste juhid, õpetajad ja muu personal, kes peavad toime tulema mitmekeelse ja -kultuurilise õpikeskkonnaga või kes rakendavad eestikeelset õpet senistes vene õppekeelega rühmades või kus õpib vähemalt üks õpilane, kelle emakeel erineb kooli õppekeelest (sh uusimmigrandid).
 • Saame nõustada ka teisi koole ja õpetajaid, kuid sel puhul tuleb nõustamised SA Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskusega kooskõlastada.

Nõustamise algatamiseks võib pöörduda SA Innove peaspetsialisti Tatjana Baum-Valgma poole (tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel +372 7350741) või kirjutada otse ühele 2020. aasta nõustajaist:

 • Angelika Soomets: soometsangelika@gmail.com
 • Anna Sele: anni.sele@gmail.com
 • Anu Parts: anu.parts@gmail.com
 • Hedi Minlibajeva: hminlibajeva@gmail.com
 • Kai Kitsing: kaikitsing@gmail.com
 • Kai Võlli: kai.volli@gmail.com
 • Kristina Pirgop: kristina.pirgop@gmail.com
 • Liina Norit: liinanorit@gmail.com
 • Malle Trummar: malle.trummar@mail.ee
 • Mari-Mall Feldschmidt: marimallfeldschmidt@gmail.com
 • Moonika Laht: moonika.laht@gmail.com
 • Natali Happonen: ingeriet@gmail.com
 • Nataša Kotšergina: kotsergina.natasa@gmail.com
 • Nonna Meltsas: nonna.meltsas.001@mail.ee
 • Riina Vohta: riina.vohta@gmail.com
 • Svetlana Belova: svetlana.belova@online.ee
 • Tatjana Kodas: tatjana_kodas@apkool.ee
 • Tiina Kasema: kasematiina@gmail.com

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.