Mobile menu

Keelekümblus

Üleriigilised koolitused 2020

Siit leiad keelekümblusprogrammi 2020. aasta üleriigilised täienduskoolitused põhikooliõpetajatele. Klikkides koolituse pealkirjale, avaneb õppekava.

Registreerimine koolitustele toimub kuni kohtade jätkumiseni. Registreerimise tühistamine on arvestatav kuni seitse päeva enne toimumist. Täies mahus osalejate koolituskulud (va transport) katab SA Innove keelekümblusprogramm. Koolitusele mitteilmunute ja katkestajate kulu katab kool. Lisainfo: Maire Kebbinau (tel 735 06 48 /  533 36 54, e-post maire.kebbinau@innove.ee).

I poolaastal toimuvad koolitused

Draamaõpe – õppija arengu toetaja LAK-õppes

Koolituse tulemusel kasutab õppija draamaõppe võtteid ja meetodeid LAK-õppe eesmärkide saavutamiseks, arvestab draamategevuste valikul õpilaste üldpädevuste kujunemisega seotud vajadusi, seob draamategevused erinevate väljenduslaadide ja mitmekesise ainestikuga, innustab õpilasi draamategevustes kasutama loovaid (sh keelelisi) lahendusi, juhindudes mitmiktaibu teooriast.

Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad.
Aeg: 1. sessioon 26.–27. veebruaril, 2. sessioon 25.–26.03. märtsil.
Maht: 36 tundi (kaks kahepäevast sessiooni, sh neli tundi iseseisvat tööd).
Koht: Tallinn (täpsem info registreerinuile).
Koolitajad: Anna Sele, Tatjana Baum-Valgma.

Registreerumine koolitusele SIIN.

LAK-õppe metoodikakoolitus – aine, keel ja õpioskused

Koolituse tulemusel teadvustab õppija LAK-õppe põhimõtteid ja kasutab kogetud võtteid üld- ja ainepädevuste saavutamise juhtimisel, loob võimalusi õppimiseks erinevates aineülestes olukordades, kasutades erineva keeleoskusega õppija toetamiseks kohast õppemetoodikat. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad.
Aeg: 1. sessioon 3.–4. märtsil, 2. sessioon 31.03–1.04, 3. sessioon 7.–8. mail.
Maht: 56 tundi (sh neli tundi iseseisvat tööd).
Koht: Tallinn (täpsem info registreerinuile).
Koolitajad: Anu Parts, Anne Kloren.

Registreerumine koolitusele SIIN.

II poolaastal toimuvad koolitused

LAK-õppe, keelekümbluse ABC (I–II kooliastme klassiõpetajatele)

Koolituse tulemusel seab õppija oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest; toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega; seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega; lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi; koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Sihtrühm: I–II kooliastme klassiõpetajad.
Maht: 45 tundi (kaks sessiooni 3+2 päeva, sh kuus tundi iseseisvat tööd).
Aeg: 1. sessioon 10.–12. augustil, 2. sessioon: 24.–25. septembril.
Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerunuile).
Koolitajad: Minna Sillamaa, Katri Sild, Maire Kebbinau.

Registreerumine koolitusele SIIN.

LAK-õppe, keelekümbluse ABC (II–III kooliastme aineõpetajale)

Koolituse tulemusel seab õppija oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest; toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega; seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega; lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi; koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Sihtrühm: II–III kooliastme aineõpetajad.
Maht: 45 tundi (kaks sessiooni 3+2 päeva, sh kuus tundi iseseisvat tööd).
Aeg: 1. sessioon 10.–12. augustil, 2. sessioon 24.–25. septembril.
Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerinuile).
Koolitajad: Anu Parts, Anne Kloren.

2. ja 3. kooliastme õpetajate registreerumine koolitusele SIIN.

Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes

Koolituse tulemusel kujundab õppija koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega turvalise õppekeskkonna; koostab/valib õppematerjale, milles on lõimitud ainesisud, keeleline väljendus ja õppima õppimine; arvestab koostöises õppes grupi arengufaase; eesmärgistab ja kavandab tunni kolme faasi tegevused koostöös õppijatega; valib meetodid, et suunata õppijad koostöisele õppetegevusele arvestades LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad.
Aeg: 1. sessioon 17.–19. augustil, 2. sessioon 22.–23. septembril, 3. sessioon 22.–23. oktoobril.
Maht: 60 tundi (kolm sessiooni 3+2+2 päeva, seitse tundi iseseisvat tööd).
Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. ja 3. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerunuile).
Koolitajad: Anne Kloren, Anu Parts.

Registreerumine koolitusele SIIN.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.