Mobile menu

Keelekümblus

Üleriigilised koolitused 2019

Siit leiad keelekümblusprogrammi 2019. aasta üleriigilised koolitused põhikooliõpetajatele.

1. Draamaõpe – õppija arengu toetaja LAK-õppes

Koolituse tulemusel kasutab õppija draamaõppe võtteid ja meetodeid LAK-õppe eesmärkide saavutamiseks, arvestab draamategevuste valikul õpilaste üldpädevuste kujunemisega seotud vajadusi, seob draamategevused erinevate väljenduslaadide ja mitmekesise ainestikuga, innustab õpilasi draamategevustes kasutama loovaid (sh keelelisi) lahendusi, juhindudes mitmiktaibu teooriast. Tutvu õppekavaga!

 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad
 • Maht: 36 tundi (kaks kahepäevast sessiooni, sh neli tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg: 1. sessioon 22.–23.04.2019, 2.sessioon 16.–17.05.2019
 • Koht: Hotell Oru (Narva mnt 120, Tallinn)
 • Koolitajad: Anna Sele, Tatjana Baum-Valgma

Registreeru koolitusele SIIN!

2. LAK-õppe, keelekümbluse ABC

Koolituse tulemusel seab õppija oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest; toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega; seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega; lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi; koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. Õppekavad leiad SIIT.

 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad
 • Maht: 45 tundi (kaks sessiooni 3+2 päeva, sh kuus tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg: 1. sessioon: 12.–14.08.2019, 2. sessioon: 26.–27.09.2019
 • Koht: 1. sessioon – Nelijärve Puhkekeskus; 2. sessioon – Tallinna Teeninduskool
 • Koolitajad: Liina Norit, Anna Sele, Anne Kloren, Anu Parts

1. ja 2. kooliastme õpetajate registreerumine koolitusele SIIN!

2. ja 3. kooliastme õpetajate registreerumine koolitusele SIIN!

3. Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes

Koolituse tulemusel kujundab õppija koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega turvalise õppekeskkonna; koostab/valib õppematerjale, milles on lõimitud ainesisud, keeleline väljendus ja õppima õppimine; arvestab koostöises õppes grupi arengufaase; eesmärgistab ja kavandab tunni kolme faasi tegevused koostöös õppijatega; valib meetodid, et suunata õppijad koostöisele õppetegevusele arvestades LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. Tutvu õppekavaga!

 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad
 • Maht: 60 tundi (kolm sessiooni 3+2+2 päeva, seitse tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg: 1. sessioon 6.–8.08.2019, 2. sessioon 24.–25.09.2019, 3. sessioon 23.–24.10.2019
 • Koht: 1. sessioon – Nelijärve Puhkekeskus; 2. ja 3. sessioon – Tallinna Teeninduskool

Koolitajad: Anne Kloren, Anu Parts

Registreeru koolitusele SIIN!

4. LAK-õppe metoodikakoolitus – aine, keel ja õpioskused

Koolituse tulemusel teadvustab õppija LAK-õppe põhimõtteid ja kasutab kogetud võtteid üld- ja ainepädevuste saavutamise juhtimisel, loob võimalusi õppimiseks erinevates aineülestes olukordades, kasutades erineva keeleoskusega õppija toetamiseks kohast õppemetoodikat. Reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. Tutvu õppekavaga!

 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad
 • Maht: 56 tundi (sh neli tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg: 1. sessioon 3.–4.10, 2. sessioon 6.–7.11, 3. sessioon 3.–4.12.2019
 • Maht: 56 tundi (sh 4 tundi iseseisvat tööd)
 • Koht: Tallinna Teeninduskool
 • Koolitajad: Anu Parts,  Anne Kloren

Registreerumine koolitusele SIIN!

5. Lühivaatlus organisatsioonikultuuri kujundajana

Koolituse tulemusel kasutab õppija lühivaatlust õpetaja eneserefleksiooni käivitamiseks ja professionaalse arengu toetamiseks ning võimaluste loomiseks vastastikuseks õppimiseks organisatsioonis. Tutvu õppekavaga!

 • Sihtrühm: haridusasutuste, ainesektsioonide, õppetoolide, valdkondade juhid, õppealajuhatajad jt
 • Maht: 38 tundi (s.h (2 kahepäevast sessiooni, 8 tundi iseseisvat tööd)
 • Aeg: 1. sessioon 9.–10.10.2019, 2. sessioon 14.–15.11.2019
 • Maht: 38 tundi (sh kaks kahepäevast sessiooni, kaheksa tundi iseseisvat tööd)
 • Koht: Tallinna Teeninduskool
 • Koolitajad: Anu Parts,  Anne Kloren

Registreerumine koolitusele SIIN!

 

PS! Registreerumine üleriigilistesse rühmadesse on avatud kuni kohtade jätkumiseni. Koolituse kulud katab HTM, SA Innove keelekümblusprogramm. Transpordi kulud katab koolitusel osaleja või asutus. Keelekümblusprogrammiga mitteliitunud koolide õpetajad saavad koolitustel osaleda vabade kohtade olemasolul. Tunnistus väljastatakse täies mahus koolitusel osalejale HITSA süsteemist.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.