Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Kes on kes?

Muu kodukeelega laps on Eesti koolis või lasteaias õppiv laps, kelle emakeel või kodune keel erineb õppekeelest. 

Õppekeelest erineva emakeelega õpilased on näiteks: 

  • Uussisserändajad.  2015. aastast nimetatakse välisriigist saabunud lapsi terminiga uussisserändaja. See asendab varem käibel olnud terminit uusimmigrant. Infot uussisserändajate õppe korraldamise võimalustest õigusaktides ja ülevaated uussisserändajate keeleõppe toetamisest leiad SIIT.
  • Varjupaigataotlejadja rahvusvahelise kaitse saajad. Viimaste aastate poliitilised ja demograafilised arengud kogu maailmas on tõstatanud rändeteemad nii Euroopas kui ka Eestis. Heaoluriigina võtame vastu sõjapõgenikke ja rahvusvahelise kaitse taotlejaid. Põgeniku perest pärit laps asub õppima elukohajärgsesse kooli või lasteaeda. Kõikidele Eestisse elama asuvatele lastele tuleb pakkuda kvaliteetset haridust.Haridus- ja teadusministeeriumi koduleht Põgenike perede laste haridus pakub ajakohastatud teavet rahvusvahelise kaitse saanud laste haridustee korralduse kohta.Vabariigi Valitsuse koduleht Pagulasküsimus annab jooksvalt informatsiooni rahvusvahelise kaitse taotlejate olukorra kohta Eestis, sh tegevuskavad, põhifaktid, tugitegevused jms.

    Korduma kippuvad küsimused rahvusvahelise kaitse saajate kohta, artiklikogumiku „Käsikäes“ pagulaslaste lõimimisest haridusse ja näpunäiteid traumeeritud isikutega töötamiseks leiad SIIT.

  • Tagasipöördujad. Tagasipöördujad on Eesti kodanikud ja eestlased (sh välisriigis sündinud eestlased), kes on elanud välismaal koos vähemalt ühe lapsega järjest vähemalt ühe õppeaasta ning kelle Eestisse (tagasi) tulekust on möödas kuni viis aastat. Tutvu ka Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud uuringuga „Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumine“.
  • Romad. Mustlased ehk romad, nagu nad ennast ise kutsuvad, on alati olnud veidi salapärased ja müstilised oma teistsuguse eluhoiaku, keele ning kommetega. Mida peaks teadma, kui klassi tuleb laps mustlasperekonnast.Mõista ja toetada aitavad Eestis tehtud uuringud: „Uuring roma noorte olukorrast hariduses ja töökeskkonnas (2014)“ ja Romad Eesti haridussüsteemis“ (2011).

    Infot romade ajaloost, kogukonnast eestis, kasvatus- ja haridustraditsioonidest leiad SIIT

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.