Mobile menu

Õppevara ja metoodikad

Üldhariduse õppevara ja metoodikad

Aitame üldharidusasutusi riiklike õppekavade rakendamisel ning koostame ja vahendame kaasaegseid õppematerjale, mida kasutatakse Eesti koolides.

Õppekavad

Üldhariduse riiklike õppekavade info on leitav õppekavaveebist. Veebilehel on teave alus-, põhi- ja üldkesk- ehk gümnaasiumihariduse riiklike õppekavade kohta. Esitatud on õpikäsitust ja uue õpikäsitluse rakendumist toetavad metoodilised artiklid ja juhendid. Lisaks on toodud õppeprotsesside kirjeldused ja õpetaja töökava näidised õppetegevuse kavandamise ja korraldamise toetamiseks.

Nõustame juba tegutsevaid või alles alustavaid koole oma kooli õppekava ja valdkonnakavade koostamisel ning riiklikust õppekavast lähtuvate põhimõtete rakendamisel igapäevases õppetegevuses. Meie pakutava õppekavanõustamise teenusstandardi leiad SIIT.

Õppematerjalid

Riigieksamite materjalid leiad SIIT.

Põhikooli lõpueksamite materjalid leiad SIIT.

Tasemetööde materjalid leiad SIIT.

Anname välja õpetajatele ja õppuritele kasutamiseks mõeldud õpikuid, töövihikuid, audiovisuaalseid materjale jpm. Rohkem infot meie poolt väljaantava digitaalsel kujul avaldatud õppevara kohta (nt e-õpikud, e-tööraamatud, õppeotstarbelised videod, e-ülesanded) leiad SIIT, loodud e-õppevara on kättesaadav digiõppevara portaalis e-Koolikott.

Anname välja ka spetsiaalselt haridusliku erivajadusega õpilaste jaoks mõeldud õppevara. Need õppematerjalid sobivad eelkõige õpilastele, kes õpivad põhikoolis lihtsustatud ja toimetulekuõppe tasemel, kuid HEV õppevara saab edukalt kasutada ka tavaklassis õpilaste puhul, kellele on koostatud individuaalne õppekava, ning miks mitte ka muukeelsete õpilaste puhul esmaseks keeleõppeks ja sõnavara omandamiseks. Materjale saab pdf kujul tasuta alla laadida HEV-kodulehelt aadressil hev.edu.ee, allalaetavad ka mitmed õpetajatele mõeldud metoodilised juhised õppevara kasutamiseks. Sümboolse tasu (trükise omahinna) eest on võimalik tellida materjale ka paberkandjal meie e-poestPoest on. Kogu tulu suunatakse puuduoleva HEV õppevara arendamiseks ja olemasolevate tööraamatute kordustrükkide tellimiseks.

Lisaks on haridusliku erivajadusega õpilaste jaoks hetkel koostamisel täiesti uudsed digitaalsed interaktiivsed õppematerjalid loodusõpetuses, matemaatikas ja inimeseõpetuses lihtsustatud õppekava aluselLoe lähemalt SIIT!

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.