Mobile menu

Kontaktid

Töötajate kontaktandmed

JUHATUS

KOMMUNIKATSIOONI JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ VALDKOND

Kommunikatsiooniteenuste keskus

Rahvusvahelise koostöö keskus

HARIDUSUUENDUSTE AGENTUUR

Kutse- ja kõrghariduse arendamise keskus

Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus

HINDAMISAGENTUUR

Testide keskus

Uuringute ja arenduskeskus

ÕPPEKAVA- JA METOODIKAAGENTUUR

Üldhariduse õppekavade arenduskeskus

Kutsehariduse õppekavade arenduskeskus

Mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus

Karjääriteenuste arenduskeskus

Õppenõustamisteenuste arenduskeskus

HARIDUSE TUGITEENUSTE AGENTUUR

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus (Jõhvis)

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus (Narvas)

Jõgevamaa Rajaleidja keskus

Järvamaa Rajaleidja keskus

Kagu-Eesti Rajaleidja keskus (Võrus)

Kagu-Eesti Rajaleidja keskus (Põlvas)

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus (Haapsalus)

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus (Kärdlas)

Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus

Pärnumaa Rajaleidja keskus

Raplamaa Rajaleidja keskus

Saaremaa Rajaleidja keskus

Tartumaa Rajaleidja keskus

Valgamaa Rajaleidja keskus

Viljandimaa Rajaleidja keskus

TOETUSTE AGENTUUR

Elukestva õppe keskus

Tööelu keskus

Järelevalve keskus

ARENDUSVALDKOND

Klienditeeninduse ja asjaajamise keskus

Personaliteenuste keskus

IT-teenuste keskus