Mobile menu

Kutse- ja kõrghariduse areng

Täiendav keeleõpe

Toetame kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet. Tegevuse eesmärk on suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning parandada õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul. Selleks:

  • Nõustame kutseõppeasutuste juhte ja personali mitmekeelse ja -kultuurilise õpikeskkonnaga toimetulekul. Loe lähemalt!
  • Kaardistame täiendava eesti keele õppe vajadusi ja koordineerime täiendavat eesti keele õpet eesti keelest erineva emakeelega kutseõppeasutuste õppuritele. Toetame üleminekut eesti õppekeelele kutsekeskhariduse õppekavadel hiljemalt 2020. aasta 1. septembriks.
  • Toetame eesti keelest erineva emakeelega kõrgkooliõppurite erialase eesti keele täiendavat õpet.
  • Toetame kutse- ja kõrghariduse õppurite erialaste võõrkeelte täiendavat õpet, sh erialaste keeleõppe materjalide väljatöötamist.

Milliseid tegevusi me toetame?

Erialase ja üldkeele õppeks on eelistatud õppeasutuse õppurite vajadusest lähtuvad täiendavad lühi- ja pikaajalised keeleõppe kursused, kuhu on kombineeritud mitteformaalses õppevormis keeleõpe, nt keeleklubid, keelelaagrid, kultuuriprogrammid, õppekäigud jms.

Erialase keele õppesse võib lähtuvalt vajadusest lisada täiendavaid keeleõppe võimalusi, millega luuakse võimalus õpitava keele praktiseerimiseks keelekeskkonnas. Näiteks praktika või lühiajaline õpe teises õppeasutuses sama eriala õppuritega koos, õpilasvahetused õppeasutuste vahel, talve- või suvekool, erialaga seotud õppekäigud ettevõtetesse ja messidele (sh ka lähivälismaale).

Kõik õppekäigud, külastused ja kultuuriprogrammid peavad olema keeleõppe seisukohalt eesmärgistatud ning seotud vastavate õpiülesannetega õppekäigu eel, ajal ja selle järgselt. Kursuste osana loodavatest erialase keele õppematerjalidest on eelistatud jätkusuutlikud e-õppe materjalid.

Õppeasutustel on kohustus keeleõppe alguses ja lõpus hinnata õppurite võõrkeele oskust, tõendamaks õppija keeleoskuse muutust. Täiendav erialaste võõrkeelte õpe ja selle hindamine toimub kutse- ja kõrgkoolide Euroopa keelemapi eeskujul koostatud erialase võõrkeele enesehindamise lehtede alusel.

Õppeasutusel on võimalus taotleda rahastust täiendavaks eesti ja võõrkeele õppeks tegevuskavapõhiselt vastavalt välja kuulutatud voorudele.

Tegevuse eelarvestamisel on eesti keele täiendava õppe keskmiseks mahuks arvestatud 120 tundi ja võõrkeele koolituses 50 tundi, koolituse ühe osaleja keskmiseks tunnihinnaks on arvestatud 5,5 eurot.

Keeleõppe prioriteedid kinnitab PRÕMi juhtnõukogu Innove ettepanekul.

Voorud

I (sh lisavooru), II vooru ja III vooru tegevused on lõppenud. IV voor on avatud tegevuskavade ettepanekute esitamiseks 9. aprill–13. mai 2019. a kuni kell 12.00. Vaata lisainfot dokumentide esitamise kohta SIIT.

Dokumendid

Kõik täiendava keeleõppe tegevuse dokumendid ja materjalid leiad SIIT.

 

Täiendav keeleõpe toimub Euroopa Sotsiaalfondi tööturu vajadustele vastava hariduse arendamise raames (PRÕM). Lisainfo: Helna Karu-Baher, täiendava keeleõppe spetsialist, telefon: 735 0592, e-post: helna.karu-baher@innove.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.