Mobile menu

Kutse- ja kõrghariduse areng

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhise õppe puhul toimub kolmandik õppest koolis ja kaks kolmandikku erialases ettevõttes meistrite juhendamisel. Seda nimetatakse ka õpipoisiõppeks. 2018. aastal on töökohapõhises õppes 4200 õppekohta. 2020. aasta eesmärk on 7200 õppekohta!

Töökohapõhine õpe sobib paljudele – noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks, töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks. Sellest õppevormist huvitatud õpilased saavad töökohapõhise õppe kohta lähemalt lugeda kutsehariduse koduleheküljelt.

Töökohapõhist õpet arendab Eestis Innove koostöös Eesti Tööandjate Keskliidu, ettevõtjate ja kutseõppeasutustega.

  • Me loome täiendavaid töökohapõhiseid õppekohti. Need tellitakse koolidelt lisaks riikliku koolitustellimusega tellitavatele õppekohtadele. Õppekohad luuakse vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks.Piloteerime erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid kutse- ja ka kõrgkoolides.
  • Toetame õppeasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd ning parimate praktikate levitamist ja üksteiselt õppimist kõigi osapoolte vahel.
  • Korraldame koolitusi töökohapõhise õppe koordinaatoritele ja juhendajatele.
  • Tunnustame parimaid töökohapõhist õpet pakkuvaid ettevõtteid.
  • Koostame juhendeid töökohapõhise õppe rakendamiseks nii koolidele kui ka ettevõtetele. Me töötame välja töökohapõhise õppe rakendusmudeleid erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetele ning töötame välja ka põhimõtted töökohapõhise õppe võimaldamiseks kõrghariduses.
  • Seirame töökohapõhise õppe olukorda ja arenguid ning viime läbi uuringuid. Uurime tööandjate ootuseid ja rahulolu töökohapõhise õppe korraldusega ning töökohapõhise õppe edukust. Juba valminud uuringud ja seired leiad SIIT.
  • Jälgime töökohapõhise õppe rahvusvahelisi kogemusi ja arengutrende ning vajadusel täiendame Eestis rakendatavaid mudeleid.
  • Vajadusel toetame ka töökohapõhist õpet reguleerivate õigusaktide muudatusettepanekute väljatöötamist.

Kui soovid töökohapõhise õppe kohta rohkem infot, kutsu meid enda asutusse kõnelema! Innove kutse-ja kõrghariduse arendamise keskuse kontaktid leiad SIIT.

Kõik töökohapõhise õppe arendamise dokumendid ja selle käigus loodud materjalid leiad SIIT.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.