Mobile menu

Rahvusvaheline koostöö

Euroopa koostöövõrgustik CIDREE

CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) on Euroopa hariduse arendamise ja uurimise asutuste konsortsium, mis loodi 1990. aastal. Koostöövõrgustiku eesmärk on tihendada Euroopa haridussüsteemide vahelist koostööd ja teadmiste vahetamist. Alates 2019. aastast on Innove Eesti esindajana CIDREE liige.CIDREE logo

CIDREE missioon on:

  • aidata kaasa liikmesorganisatsioonide töö kvaliteedile läbi koostöö ja kõrgetasemeliste teadmiste ning kogemuste vahendamise;
  • kujundada CIDREEst mõjukas ja aktiivne võrgustik, mis toetab enda liikmete individuaalseid ja ühiseid huvisid;
  • esindada liikmete huve teistes Euroopa ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning võrgustikes.

CIDREE liikmeteks on organisatsioonid, mis tegelevad oma riigis hariduse edendamisega. Enamik CIDREE liikmeid mängivad oma riigis võtmerolli riiklike õppekavade reformimisel ja arendamisel. Mõned neist arendavad ka riiklikke kvalifikatsiooni-, hindamis- ja/või eksamiprogramme. Teised liikmed jälgivad riiklikke hindamis- ja eksamiprotsesse. Peaaegu kõigi valitsusasutuste peamine ülesanne on anda ministeeriumidele poliitilisi nõuandeid, üldjuhul koos juhiste ja nõuannete pakkumisega poliitika rakendamiseks koolides. Paljudel liikmesorganisatsioonidel on võtmeroll õpetajakoolituse ja õpetajate täiendõppe alal. Mõned liikmed tegelevad peamiselt uuringutega, mõnikord koos õppekavade väljatöötamise ja ülevaatamisega.

CIDREE korraldab õppereise ja ekspertide kohtumisi vahetamaks teadmisi ja kogemusi, aga ka rahvusvahelisi koostööprojekte hariduse uurimise ja arendustöö alal. Projektide algatajaks on liikmesorganisatsioonid ise.

Iga-aastane CIDREE üldkogu (The Annual General Assembly) kinnitab strateegilise tegevusplaani ja vajadusel uued liikmed. Üldkogu valib ka juhatuse, määrab liikmemaksu ja teeb poliitilisi otsuseid. Juhatus esitab üldkogule arutamist ja kokkuleppeid vajavad teemad. Juhatuse rolliks on ka otsuste täideviimine ja CIDREE huvide eest seismine üldkogu kohtumiste vahelisel ajal. Kõik liikmesorganisatsioonid on kaasatud riiklike koordinaatorite kohtumistele (National Coordinators Meeting), kus määratakse ära konkreetsed koostöövajadused. Igat organisatsiooni esindab neil kohtumistel riiklik koordinaator.

Kõik liikmed peavad tasuma aastamaksu, mis katab koostööprojektide ja muude tegevuste rahastamise kulud.

Rohkem infot saab lugeda cidree.org.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.