Mobile menu

Rahvusvaheline koostöö

Kvaliteetse hariduse kättesaadavuse parandamine Gruusias 11.–12. klassi riikliku õppekava uuendamise kaudu

Projekt on jätkuks 2014. aastal alanud koostööle Eesti, Gruusia ja UNICEFi vahel, mille käigus abistas Eesti Gruusiat üldhariduskoolide riiklike õppekavade ja õpetajakoolituse õppekavade uuendamisel ning uuendatud õppekavade piloteerimisel koolides. Käesolevaks ajaks on Gruusias kehtestatud uuendatud riiklik õppekava põhikooli osas (1.-10. klass). Nüüd on järjekorras keskkooli osa ehk 11.–12. klassi riikliku õppekava uuendamine. Projekt kestab 2020. aasta juunist 2021. aasta juunini.

Projekti eesmärk:
Projekti üldeesmärk on aidata kaasa 11.–12. klassi riikliku õppekava uuendamisele, määratleda vastav poliitika ning gümnaasiumihariduse eesmärgid, sh need, mis seonduvad täiendõppe ja tööalase konkurentsivõimega. Sellega seoses vaadatakse üle õppeprotsessi korraldamine, kohustuslike ja valikainete jaotus, ainekavade sisud ja hindamisviisid ning koostatakse ka vajalikud juhendmaterjalid.

Planeeritavad tegevused / Harno roll:
Poliitikast lähtuv gümnaasiumihariduse poliitikadokumendi ja gümnaasiumi riikliku õppekava väljatöötamine.
Õppekava rakendamise juhendmaterjali väljatöötamine.
Õpilaste hindamise käsiraamatu väljatöötamine.
Projekti protsessi ja tulemusi jälgivad ja hindavad ühiselt UNICEF ja Eesti eksperdid (Harno) koostöös Gruusia MoESCSiga kokkulepitud kriteeriumide alusel. Eesti eksperdid pakuvad Gruusia partneritele nõustamist õppekavade väljatöötamisel ning teadmisi parimate rahvusvaheliste praktikate kohta.

Oodatavad tulemused:
On välja töötatud rahvusvaheliste parimate praktikatega kooskõlas olev gümnaasiumihariduse poliitikadokument.
On koostatud uus, kolmanda põlvkonna riiklik õppekava 11.–12. klassile, mis põhineb Eesti ja rahvusvahelistel parimatel praktikatel, toetab 21. sajandi pädevuste arengut ning on loogiline jätk Gruusia uuele põhikooli riiklikule õppekavale.
On koostatud gümnaasiumi uue riikliku õppekava rakendamise juhendmaterjal, mis võimaldab riigil investeerida õpetajate ettevalmistamisse, järelevalve- ja hindamissüsteemi kaasajastamisse
On koostatud õpilaste hindamise juhend.

Põhipartnerid: Eesti Vabariigi välisministeerium, UNICEF Georgia, Gruusia haridus-, teadus-, kultuuri- ja spordiministeerium, Eesti Vabariigi haridusministeerium

Rahastaja: Eesti Vabariigi välisministeerium UNICEF Gruusia kaudu

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.