Mobile menu

Rahvusvaheline koostöö

Kriteeriumipõhise testimise arendamine Slovakkias

Euroopa Komisjon andis 2017. aastal Slovakkiale soovituse parandada enda riigi hariduse kvaliteeti, hariduse võrdsust ja kättesaadavust. Praeguseks puudub Slovakkia valitsusel, õpetajatel, koolidel, vanematel ja õpilastel kvantitatiivseid tõendeid õppe kvaliteedi ja süstemaatilise protsessi kohta, et jälgida mil määral on õpilased omandanud riiklikkus õppekavas sätestatud õpitulemused. Tänaseni on Slovakkia põhi- ja keskhariduse kvaliteedi järelevalve tagatud sisemiste ja väliste hindamiste kaudu. Iga kool teostab enesehindamist, samas kui välised institutsioonid – nagu Riiklik Koolinspektsioon ja Riiklik Sertifitseeritud Hariduse Mõõtmise Instituut (NUCEM) – viivad läbi üleriigilisi teste ja eksameid.

Praegune Slovakkia õpetamis- ja õppesüsteem põhineb kokkuvõtlikul hindamisel, mis rõhutab õpilaste põhiteadmiste omandamist ning teatud tasemete saavutamist. See süsteem ei sisalda kujundavat hindamist ega anna võimalust jälgida tulemuslikkuse pikaajalist arengut.

Projekti üldine eesmärk on parandada Slovakkia haridussüsteemi kvaliteeti ja efektiivsust, et suurendada riigi konkurentsivõimet, jätkusuutlikku kasvu ja töökohtade loomist.

Projekti otsene eesmärk on toetada Slovakkias õpilaste uue hindamissüsteemi kavandamist ja katsetamist koolides, kasutades selleks kriteeriumipõhise testi põhimõtteid. Selle arendamiseks võetakse arvesse nii Eesti kui ka Saksamaa häid testide arendamise praktikaid.

Projekt saavutab oma eesmärgid läbi projekti partnerriikide ekspertiiside ja parimate praktikate pakkumise järgmistes valdkondades:

  1. kriteeriumpõhiste testide teoreetiliste raamistike väljatöötamises;
  2. testide ja taustaküsimustike väljatöötamises;
  3. kriteeriumpõhise hindamissüsteemi rakendamises Slovakkias;
  4. kohapealse uuringu planeerimises ja rakendamises;
  5. kriteeriumpõhiste hindamistulemuste esitamises erinevatele sidusrühmadele.

Innove roll antud projektis on jagada oma praktilisi kogemusi Eesti välishindamissüsteemi kavandamisest ja rakendamisest, eksami ettevalmistamise ja arendusprotsessi ning testimise kohta.

Projekti periood: 2018 – 2021

Projekti partnerid on Stuttgarti Ülikool (Saksamaa), Innove (Eesti) ning Riiklik Kooliinspektsioon ja Riiklik Sertifitseeritud Hariduse Mõõtmise Instituut (Slovakkiast NUCEM ehk National Institute for Certified Educational Measurements).

Projekti toetab Euroopa Liit struktuurireformi toetusprogrammi kaudu (Structural Reform Support Program ehk SRSP).

toetab Eu ja rakendab koostöös komisjonigaunistuttgard

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.