Mobile menu

Rajaleidja võrgustik

Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

„Rajaleidja töötaja oli väga tore ja temaga oli hea suhelda, ta aitas palju.“
– kliendi tagasiside

Õppenõustamise käigus selgitavad meie õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel anname last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Kui koolis või lasteaias juhtub õnnetus, mis takistab tavapärase õppetegevusega jätkamist, siis pakuvad meie kriisimeeskonnad haridusasutustele kriisiabi. Nõustame kõiki osapooli, juhendame õpetajaid ja valmistame ette õpilastega keerulistest teemadest rääkimiseks, kurbade uudiste teatamiseks.

Millal pöörduda Rajaleidja keskusesse?

Kui lapsel on mure õppimise või käitumisega, tuleks esmalt pöörduda oma lasteaia või kooli õpetajate ja tugispetsialistide poole. Nemad on esmatasandi spetsialistid, kes toetavad, suunavad ja nõustavad last, vajadusel regulaarsetel vastuvõttudel. Rajaleidjasse võiks pöörduda, kui lapse probleemiga on lasteaias või koolis juba tegeletud, kuid vajatakse edasisi nõuandeid, haldusotsust hariduskorralduslikeks muudatusteks, erapooletut hinnangut.

Pöörduja võib olla lapsevanem, õpetaja, tugispetsialist, kohaliku omavalitsuse töötaja või vajadusel ka laps ise.

Meie poole pöördumiseks ei ole vaja suunamist, kuid lapsevanemal on nõustamisele registreerimiseks vaja teada lapse nime ja isikukoodi, anda nõusolek oma lapse isikuandmete töötlemiseks ning võtta vastuvõtule kaasa kooli või lasteaia poolne iseloomustus.

Haridustöötajad on nõustamisele oodatud ka üldistes, mitte ainult konkreetse lapsega seotud küsimustes, ning sellisel juhul registreerimisel lapse andmeid vaja ei ole. Kriisiabi pakume kõigile lasteaedadele ja koolidele, kus on juhtunud õnnetus või ootamatu sündmus.

Nõustamisaja broneerimiseks palume helistada 735 0700 või kasutada e-broneerimissüsteemi.

Tagasiside RL teenustele

Rajaleidja keskuste tegevust korraldab SA Innove. Meie peamajas Tallinnas tegutseb õppenõustamisteenuste arenduskeskus, kus tegeletakse valdkonna arendustööga. Meie pakutava õppenõustamisteenuse teenusstandardi leiad SIIT. Rajaleidja tegevust toetab õppe- ja karjäärinõustamise programm, mille eesmärk on tagada lastele ja noortele haridustugiteenused arendavaks võimetekohaseks õppimiseks.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.