Mobile menu

Rajaleidja võrgustik

Isikuandmete töötlemine Rajaleidja keskustes

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava inimese kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete töötlemine on iga isikukandmetega tehtav toiming.

Rajaleidja keskused lähtuvad isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusestInnove isikuandmete töötlemise korrast ja Rajaleidja keskustes isikuandmete töötlemise ning isiksuseomaduste ja vaimsete võimete testimise nõusoleku töökorrast.

Innove kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik individuaalsete õppenõustamis- ja karjääriteenuste osutamiseks ja mõju hindamiseks.

Selleks, et saaksime Teile või Teie lapsele Rajaleidja keskuste teenuseid pakkuda (va taotlusega pöördumisel nõustamiskomisjoni soovituse saamiseks), palume esitada nõusoleku isikuandmete töötlemiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, paberkandja, elektrooniline nõusolek, SMS) või kirjalikult (sh digitaalselt allkirjastatult). Alaealiste klientide puhul annab nõusoleku lapsevanem või eestkostja. Kiirema teenuse pakkumise huvides oleme välja töötanud nõusoleku vormi „Nõusolek isikuandmete töötlemiseks“, mida palume kasutada.

Me ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või küsides selleks eelnevalt luba nõusoleku andjalt. Nõusoleku andjal on õigus tutvuda tema või tema lapse kohta käivate andmega ja nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisest tuleb Innovet teavitada.

Hoiame meile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid saladuses ja rakendame turvameetmeid andmete kaitseks.

Küsimuste korral palume pöörduda Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juhi poole.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.