Mobile menu

Rajaleidja

Isikuandmete töötlemine Rajaleidja keskustes

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava inimese kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete töötlemine on iga isikukandmetega tehtav toiming.

Rajaleidja keskused lähtuvad isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusestSihtasutuse Innove Isikuandmete töötlemise korrast ning Rajaleidja keskustes isikuandmete töötlemise ning isiksuseomaduste ja vaimsete võimete testimise nõusoleku töökorrast.

Sihtasutus Innove kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik individuaalsete õppenõustamis- ja karjääriteenuste osutamiseks ja mõju hindamiseks.

Selleks, et saaksime Teile või Teie lapsele Rajaleidja keskuste teenuseid pakkuda (va taotlusega pöördumisel nõustamiskomisjoni soovituse saamiseks), palume esitada nõusoleku isikuandmete töötlemiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, paberkandja, elektrooniline nõusolek, SMS) või kirjalikult (sh digitaalselt allkirjastatult). Alaealiste klientide puhul annab nõusoleku lapsevanem või eestkostja.

Kiirema teenuse pakkumise huvides oleme välja töötanud nõusoleku vormi “Nõusolek isikuandmete töötlemiseks”, mida palume kasutada.

Sihtasutus Innove ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või küsides selleks eelnevalt luba nõusoleku andjalt. Nõusoleku andjal on õigus tutvuda tema või tema lapse kohta käivate andmega ja nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisest tuleb sihtasutus Innovet teavitada.

Sihtasutus Innove hoiab saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ja rakendab turvameetmeid andmete kaitseks.

Küsimuste korral pöörduge palun SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juhataja asetäitja Nele Labi poole nele.labi@innove.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.