Mobile menu

Rajaleidja

Karjääriinfo ja -nõustamine

Rajaleidja karjääriteenused jagunevad karjäärinõustamiseks ning karjääriinfo vahendamiseks, mille mõlema eesmärk on pakkuda noorele tuge tulevikuga seotud valikute ja otsuste langetamisel ja karjääri kujundamisel. Karjääri kujundamine kätkeb endas nii eneseteostust, haridustee ja elukutsevalikut, tööellu astumist, elukestvat õppimist jpm.

Tööturu- ja haridusteemalist infot loob, koondab ja vahendab noortele ja teistele karjäärispetsialistidele ning täiskasvanutele karjääriinfo spetsialist.

Karjäärikujundamisel toetab noort karjäärinõustaja, kes aitab suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks. Karjäärinõustaja kasutab oma töös erinevaid lähenemisi.  Peamiseks meetodiks on vestlus, millesse põimitakse vastavalt kokku lepitud eesmärgile aktiivmeetodeid, loovharjutusi ning vajaduse korral ka asjakohaseid teste. Loe lähemalt karjääritestidest siit!

Esimesena Eestis hakkas Rajaleidja pakkuma võimalust vestelda karjääri- ja õppenõustamisspetsialistidega ka chat‘i teel. E-nõustajatena vastavad maakonnakeskuste spetsialistid, kellelt on võimalik küsida haridusteed ja/või karjääri puudutavaid küsimusi ning saada lisainfot. E-nõustaja vestlusaken on leitav Rajaleidja veebi esilehel. 

Rajaleidja karjääriteenused on mõeldud 7–26aastastele noortele, lapsevanematele, koolidele ja teistele noortega tegelevatele asutustele. Karjäärinõustamist ja -info jagamist pakutakse nii individuaalselt kui gruppidele.

Innove hariduse tugiteenuste agentuuri karjääriteenuste keskus arendab karjääriteenuseid hariduse valdkonnas.

 • Nõusoleku andmine isikuandmete töötlemiseks.
 • Isikuandmete töötlemine Rajaleidja keskustes
 • Karjääriteenuste menüü (Rajaleidja ja Eesti Töötukassa koostöös koostatud ühismenüü, mis kirjeldab koolidele (noortele, noori toetavatele spetsialistidele ja lapsevanematele) pakutavate karjääriteenuste sisu) 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

 • Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava inimese kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete töötlemine on iga isikukandmetega tehtav toiming.

  Rajaleidja keskused lähtuvad isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusestSihtasutuse Innove Isikuandmete töötlemise korrast ning Rajaleidja keskustes isikuandmete töötlemise ning isiksuseomaduste ja vaimsete võimete testimise nõusoleku töökorrast.

  Sihtasutus Innove kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik individuaalsete õppenõustamis- ja karjääriteenuste osutamiseks ja mõju hindamiseks.

  Selleks, et saaksime Teile või Teie lapsele Rajaleidja keskuste teenuseid pakkuda (va taotlusega pöördumisel nõustamiskomisjoni soovituse saamiseks), palume esitada nõusoleku isikuandmete töötlemiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, paberkandja, elektrooniline nõusolek, SMS) või kirjalikult (sh digitaalselt allkirjastatult). Alaealiste klientide puhul annab nõusoleku lapsevanem või eestkostja.

  Kiirema teenuse pakkumise huvides oleme välja töötanud nõusoleku vormi, mida palume kasutada.

  Sihtasutus Innove ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või küsides selleks eelnevalt luba nõusoleku andjalt. Nõusoleku andjal on õigus tutvuda tema või tema lapse kohta käivate andmega ja nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisest tuleb sihtasutus Innovet teavitada.

  Sihtasutus Innove hoiab saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ja rakendab turvameetmeid andmete kaitseks.

  Küsimuste korral pöörduge palun SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juhataja asetäitja Nele Labi poole nele.labi@innove.ee