Mobile menu

Rajaleidja

Karjääriõpe

Karjääriõpe on teoreetiline ja praktiline õpe, mis arendab inimeses karjääri kujundamiseks vajalikke pädevusi. Need pädevused on teadlikkus iseendast, oma võimetest ja võimalustest, teadmised elukutsetest, õppimisvõimalustest ja töömaailmast, ning hoiakud, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, iseseisvalt teadlike karjääriotsuste tegemist ja valmisolekut elukestvaks õppeks.

Oleme välja töötanud karjääri kujundamise pädevuste mudeli, mis võimaldab nii inimestel endil kui ka karjäärispetsialistidel ja teistel seotud osapooltel karjääri kujundamiseks vajalike pädevuste arengut jälgida ja nende pädevuste arendamisega teadlikult ning sihipäraselt tegeleda. Vaata karjääri kujundamise pädevuste mudelit SIIN! Millises keskkonnas me Eestis oma karjääri kujundada saame, loe SIIT.

Karjääriõppe peateemad on:

  • Eneseteadlikkus ja selle tähtsus karjääri kujundamisel;
  • Võimaluste tundmine ja selle tähtsus karjääri kujundamisel;
  • Otsustamine ja planeerimine;
  • Tegutsemine – plaani elluviimine.

Üldhariduskoolide õppekavadest võib karjääriõpet leida mitmest kohast. Esiteks kuulub põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadesse spetsiaalne karjääriõpetuse õppeaine. Teiseks on riiklikes õppekavades üheks läbivaks teemaks „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, mis tähendab muuhulgas ka karjääriteenuste pakkumist.

Kutseõppe eesmärk kutseõppeasutuse seaduse järgi on luua võimalused sellise isiksuse kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused, hoiakud, vilumused ja sotsiaalne valmidus töötamiseks, ühiskondlikus elus osalemiseks ja elukestvaks õppeks. Et seda eesmärki saavutada, peab kool muuhulgas ka tagama õpilastele karjääriteenuste (karjääriinfo ja -nõustamise) kättesaadavuse, kuid karjääri kujundamise pädevusi arendatakse kutseõppes läbivalt.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.