Mobile menu

Karjääritestid

Karjääritestid

14–26-aastastel noortel on võimalik Rajaleidja keskuste vahendusel täita Tripodi psühholoogilisi teste, mis võimaldavad teada saada oma isiksuslikku, võimete ja huvide profiili võrrelduna tuhatkonna Eesti noorega, saada teadlikuks enda põhiomadustest ning selle alusel teha oma tuleviku heaks teadlikumaid valikuid. Teste on võimalik täita nii eesti kui vene keeles ja tulemusi saab arutada karjäärinõustajaga.

 • Tööalase suundumuse küsimustik TASK aitab kaardistada sinu huvivaldkondi ja eelistatud ameteid. TASKi täitmise järel saab testitäitja endale põhjalikult lahti kirjutatud ja illustreeritud testiraporti, kust selgub huvide profiil kuue peamise tööalase suundumuse lõikes. Karjäärinõustajaga saab arutada, kuidas oleks võimalik neid huvisid realiseerida, kas neid õnnestub omavahel tööalaselt ühendada või võiks osa huvidest jäädagi hobideks.
 • Isiksuseküsimustik IK-15 näitab, milline on just sinule ainuomane käitumise ja tunnete muster, mis mõjutab tegutsemist nii kodus kui ka koolis, nii sõprade kui ka töökaaslastega. Omaduste kombinatsioonide lahti seletamisel on abiks karjäärinõustajad.
 • Vaimse võimekuse skaala VVS-N koosneb mitmesugustest abstraktset mõtlemist nõudvatest ülesannetest. Testi tulemusena saab teada, millised vaimsed võimed on testitäitja suurimateks tugevusteks. Iga spetsiifiline võimekus toetab õpinguid mõnel kindlal alal. Testiraportis on toodud ka näiteid sobivate erialade kohta.

Testide täitmiseks on mitu võimalust. Karjäärinõustaja võib pakkuda testide täitmist tervele klassile ja hiljem anda igale vastajale eraldi tagasisidet tema tulemuste kohta. Samuti on võimalik ise keskusesse pöörduda ja karjäärinõustajaga testide täitmine kokku leppida. Nõusoleku huvisid ja eelistusi mõõtva tööalase suundumuse küsimustiku (TASK) täitmiseks annab klient suuliselt. Isiksuseküsimustiku (IK-15) ja vaimse võimekuse skaala (VVS-N) täitmiseks võtab Rajaleidja spetsialist (karjäärinõustaja, psühholoog) kliendilt eelnevalt nõusoleku testi tegemiseks.

Täisealine klient kinnitab nõusolekut testi tegemiseks suuliselt. Alaealise isiku puhul saab informeeritud nõusoleku eelmainitud testide tegemiseks anda tema seaduslik esindaja. See on teste täitma hakkava lapse lapsevanema paberil või e-kirja teel antud kinnitus, et ta on informeeritud testi tegemisest ja on sellega nõus. Nõusolekut on võimalik anda ka e-kooli teel. Testi tegemise nõusolek salvestatakse kliendihaldussüsteemis ja säilitatakse kuni 31.12.2028.

Informeeritud nõusolek tähendab, et testitavale selgitatakse temale arusaadavas keeles:

 • testimise põhjused,
 • mis tüüpi teste kasutatakse,
 • mis on testimise tagajärjed,
 • kuidas on kavas teste tõlgendada ning testitulemusi kasutada,
 • millist informatsiooni, kellele ja mis tingimustel testitulemuste kohta antakse või ei anta,
 • millisel viisil saab testitäitja või tema vanem/hooldaja täiendavat infot taotleda või tagasisidet anda.


Testitäitja õigused:

 • Informeeritud nõusoleku õigus.
 • Õigus testitulemusi teada saada.
 • Õigus arutada oma tulemusi karjäärinõustajaga.
 • Õigus privaatsusele, testivastuste ja tulemuste konfidentsiaalsusele: ilma testitäitja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud testitulemuste avaldamine testimise eesmärgiga mitte seotud isikutele.
 • Sinu testitulemuste konfidentsiaalne säilitamine on tagatud SA Innove ja Tripod Grupp OÜ poolt.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.