Mobile menu

Rajaleidja võrgustik

Kooliväline nõustamismeeskond

Innove spetsialistidest koosneva koolivälise nõustamismeeskonna ülesanne on soovituste andmine lapse arengu toetamiseks, õppe ja kasvatuse korraldamiseks ning tugiteenuste rakendamiseks.

Nõustamismeeskonda kuuluvad Rajaleidja keskuste sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid ja logopeedid.

Lapse arengu toetamiseks tarvilike soovituste saamiseks spetsialistidelt saavad lapse vanemad või volitatud isikud (volikirja vorm) või täisealised õpilased esitada Innovele taotluse. Taotlust saab esitada kolmel viisil:

Iga taotlust menetleb vähemalt kolm erineva valdkonna spetsialisti! Soovituse andmiseks hinnatakse lapse toimetulekut haridussüsteemis ja kasvukeskkonnas. Selleks tehakse koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega. Nõustamismeeskond võib vajada lapse toimetuleku täpsustamiseks täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid.

Nõustamismeeskond võib lapse arengu toetamiseks soovitada:

  • tõhustatud või eritoe rakendamist;
  • riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste vähendamist ja asendamist;
  • kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist;
  • lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe rakendamist;
  • terviseseisundist tuleneva koduõppe rakendamist;
  • koolikohustuse täitmise edasilükkamist (soovitust saab taotleda aastaringselt!);
  • koolikohustuslikus eas olevale õpilasele mittestatsionaarse õppe rakendamist;
  • vajalike tingimuste rakendamist koolieelses lasteasutuses ja sobitus- või erirühma vastuvõtmist.

Loe Innove koolivälise nõustamismeeskonna teenusstandardit SIIT.

 

Innove kooliväline nõustamismeeskond on moodustatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõike 2 alusel sõlmitud halduslepingule tuginedes.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.