Mobile menu

Rajaleidja

Üleriigiline nõustamiskomisjon

Üleriigilise nõustamiskomisjoni ülesandeks on soovituste andmine:

 • õpilasele väikeklassi tingimustes õppe rakendamiseks;
 • ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamiseks.

Väikeklassi ja ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendatakse tähtajaliselt, tähtaja määrab üleriigiline nõustamiskomisjon. Kui määratud tähtaja möödumisel ilmneb vajadus jätkata väikeklassi või ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet, siis esitab vanem või vanema nõusolekul kool üleriigilisele nõustamiskomisjonile põhjendatud taotluse tähtaja pikendamiseks.

NB! Komisjon võib taotluse esitajalt nõuda täiendavaid selgitusi, dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu täpsustamiseks.

Üleriigilise nõustamiskomisjoni liikmed

ja koosolekute toimumisajad aastal 2017:

2017. AASTA ÜLERIIGILISE NÕUSTAMISKOMISJONI KOOSOLEKUD
Jaanuar 24., 31.
Veebruar 7., 14., 28.
Märts 7., 14., 21., 28.
Aprill 4., 11., 18., 25.
Mai 2., 9., 16., 23., 30.
Juuni 6., 13., 20., 27.
Juuli
August 1., 8., 15., 22., 29.
September 5., 12., 19., 26.
Oktoober 3., 10., 17., 23. (erakorraline), 24., 30. (erakorraline), 31.
November 6. (erakorraline), 7., 14., 21.
Detsember 5. , 12. (erakorraline), 19. (erakorraline).

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Väikeklass on suunatud õpilasele, kellel on raskest kroonilisest psüühikahäirest tulenev püsiv normikohasest erinev käitumismuster ja/või õpivõime langus, mis takistavad õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist ning ohustavad turvalisust tavaklassis või kes on lastepsühhiaatri poolt suunatud pikaajalisele rehabilitatsiooniteenusele.

Väikeklassis õpib kuni 4 õpilast. Õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat struktureeritud õppekorraldust, õppemetoodikat ja jõukohast õppevara ning vajadusel tagatakse logopeediline abi.

Koolis võimaldatakse õpilasele rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamine või ravi kättesaadavus õpilase psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks. Vajadusel korraldatakse koolis psühhoteraapia teenuse kättesaadavus vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt.

Õpilasele rakendatud tugimeetmete tõhusust hinnatakse õpilasega tegelevate spetsialistide meeskonna poolt koostöös õpilase vanemaga vähemalt kord poolaastas ning tulemused fikseeritakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil ja rehabilitatsiooni plaanis.

Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendatakse erandjuhtudel väga raske ja püsiva psüühikahäirega õpilasele, kes on laste psühhiaatri otsusega suunatud pikaajalisele rehabilitatsiooniteenusele või kohtumääruse alusel suunatud sotsiaalhoolekande asutusse.

Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe on õpilasele, kellele on määratud raske või sügav puudeaste ning kellel on psüühilise tegevuse eripärast tulenev äärmuslik ja püsiv normikohasest erinev käitumismuster, mis ohustab õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist ning turvalisust klassi tingimustes ja nõuab pidevat täiskasvanute järelevalvet.

Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel ning õpetamisel kasutatakse haridusliku erivajaduse spetsiifikast tulenevat struktureeritud õppekorraldust, eripedagoogilise õppemetoodika rakendamist ja jõukohast õppevara. Vajadusel tagatakse õpilasele logopeediline abi.

Koolis võimaldatakse õpilasele rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamine või ravi kättesaadavus õpilase psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks ning korraldatakse vajadusel psühhoteraapia teenuse kättesaadavus vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt.

Õpilasele rakendatud tugimeetmete tõhusust hinnatakse õpilasega tegelevate spetsialistide meeskonna poolt koostöös õpilase vanemaga vähemalt kord poolaastas ning tulemused fikseeritakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil ja rehabilitatsiooni plaanis.

 

 • Ave Szymanel – komisjon esimees; SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse juhataja;
 • Maris Raudam – komisjon aseesimees; SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse nõustamiskomisjonide peaspetsialist;
 • Monika Aun – SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse sotsiaalpedagoogika peaspetsialist;
 • Evelin Ergma – SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse psühholoogia peaspetsialist;
 • Jürgen Rakaselg – Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;
 • Urve Raudsepp-Alt – SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse logopeedia peaspetsialist;
 • Airi Poom – SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse eripedagoogika peaspetsialist.

Komisjoni asendusliikmed: 

 • Tiina Kivirand – asendusliige; Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;
 • Viktoria Latova – asendusliige; SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse sotsiaalpedagoogika peaspetsialist;
 • Pille Tina-Kuusik – asendusliige; SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse logopeedia peaspetsialist;
 • Triin Piip  – asendusliige; SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse eripedagoogika peaspetsialist;
 • Katri Viitpoom  – asendusliige; SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste keskuse psühholoogia peaspetsialist.