Mobile menu

Rajaleidja

Õppenõustamine

Õppenõustamine on tasuta teenus, mille käigus selgitatakse välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid ning võimalused lapse arengu ja toimetuleku toetamiseks.

„Inimesed olid väga toredad, abivalmid ja tõelised oma ala asjatundjad. Lapsele meeldis ka väga, veel mitu päeva hiljem arutles, et mulle seal väga meeldis ja need tädid olid ikka hästi toredad.“
– kliendi tagasiside

Rajaleidja õppenõustamisteenused on mõeldud lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast. Lisaks nõustavad Rajaleidja õppenõustajad ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, õpetajaid ja teisi haridustöötajaid.

Õppenõustajatena abistavad Rajaleidja keskustes:

  • eripedagoog;
  • psühholoog;
  • sotsiaalpedagoog;
  • logopeed.

Meie poole pöördumisel ei pea ise teadma, millise spetsialisti abi laps või noor vajab – selle aitab välja selgitada keskuse infotöötaja. Samuti pole pöördumiseks vaja kellegi kolmanda suunamist.

Ülevaadet metoodilistest vahenditest (testidest), mis on õppenõustamise vallas Eesti olemas ja mida tohib õppenõustamise vallas kasutada, näed SIIN.

Meie pakutava õppenõustamisteenuse teenusstandardi leiad SIIT.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Eripedagoog selgitab välja lapse arengu- ja õpioskuste taseme, tema arengut mõjutavad tegurid ning õpivajadused. Samuti nõustab eripedagoog lapse lähivõrgustikku lapsele jõukohase õppematerjali ja –meetodite valikul ning sobiva õpikeskkonna kujundamisel. Vajadusel teeb ta lähtudes lapse erivajaduste spetsiifikast ettepanekuid teiste erialaspetsialistide kaasamiseks või soovitab täiendavaid uuringuid.

Psühholoog hindab lapse psühholoogilist arengut ja vaimset tervist mõjutavaid tegureid, aitab välja selgitada tema vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused. Ta nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemadel. Koostöös lapsele oluliste täiskasvanutega toetab psühholoog last, lapsevanemat ja õpetajat sobivate lahenduste ning sekkumiste leidmisel.

Sotsiaalpedagoog toetab lapse sotsiaalsete oskuste arengut ning nõustab perekonda ja lapsega seotud võrgustiku liikmeid sotsiaalsete probleemidega toimetulekuks. Nõustamisel selgitatakse välja lapse tegutsemisvõimet takistavad asjaolud ning leitakse abi- ja tugivõimalused nende lahendamiseks.

Logopeed aitab hinnata lapse kõne- ja suhtlemisoskusi ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks.