Mobile menu

Rajaleidja

Õppenõustamine

Õppenõustamine on tasuta teenus, mille käigus nõustatakse lapsevanemaid, õpetajaid ja teisi haridustöötajaid, et selgitada välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid ning võimalused lapse arengu ja toimetuleku toetamiseks.

Õppenõustajatena abistavad

  • eripedagoog,
  • psühholoog,
  • sotsiaalpedagoog ja
  • logopeed.

Rajaleidjasse pöördumisel ei pea teadma, millise spetsialisti abi laps või noor vajab – selle aitab välja selgitada infotöötaja. Samuti pole pöördumiseks vaja kellegipoolset suunamist.

Rajaleidja õppenõustamisteenused on mõeldud lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast. Lisaks nõustavad Rajaleidja õppenõustajad ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, õpetajaid ja teisi haridustöötajaid.

Innove hariduse tugiteenuste agentuuri õppenõustamisteenuste arenduskeskus arendab õppenõustamise metoodilisi vahendeid.

Olulised dokumendid

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

  • Eripedagoog selgitab välja lapse arengu- ja õpioskuste taseme, tema arengut mõjutavad tegurid ning õpivajadused.

    Samuti nõustab eripedagoog lapse lähivõrgustikku lapsele jõukohase õppematerjali ja –meetodite valikul ning sobiva õpikeskkonna kujundamisel. Vajadusel teeb ta lähtudes lapse erivajaduste spetsiifikast ettepanekuid teiste erialaspetsialistide kaasamiseks ja soovitab täiendavaid uuringuid.

Psühholoog hindab lapse psühholoogilist arengut ja vaimset tervist mõjutavaid tegureid, aitab välja selgitada tema vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused. Ta nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemadel. Koostöös lapsele oluliste täiskasvanutega toetab psühholoog last, lapsevanemat, õpetajat sobivate lahenduste ning sekkumiste leidmisel.

Sotsiaalpedagoog toetab lapse sotsiaalsete oskuste arengut ning nõustab perekonda ja lapsega seotud võrgustiku liikmeid sotsiaalsete probleemidega toimetulekuks. Nõustamisel selgitatakse välja lapse tegutsemisvõimet takistavad tegurid ning leitakse abi- ja tugivõimalused nende lahendamiseks.

Logopeed aitab hinnata lapse kõne ja suhtlemisoskusi ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks.