Mobile menu

Rajaleidja

Taotluse esitamine

Omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotluse ja dokumendid maakonna või üleriigilisele komisjonile saab esitada maakonna Rajaleidja keskusesse.

Millised dokumendid on vaja esitada?

 1. Taotluse vorm
 2. – Taotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:
  •     õpilase/lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  •     vanema isikut tõendava dokumendi koopia, siis kui taotluse esitab vanem;
  •     õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
  •     kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust;
  •     perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, mis täpsustab või põhjendab erivajaduse olemust ja toetab sobiliku meetme rakendamise soovitamist;
  •     rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.
 3. – Komisjon võib taotluse esitajalt nõuda täiendavaid selgitusi, dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu täpsustamiseks.

Taotluse esitamise tähtajad

 • Erivajadustega lapse/õpilase õppe ja kasvatuse tingimuste korraldamise (sh sobitus- ja erirühma, sobiva õppekava ning eriklassi) soovitamine – kogu kalendriaasta vältel
 • Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise soovitamine – jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini
 • Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmine – jooksva aasta 1. aprill

Koolikohustuse edasilükkamine

Koolikohustuse edasilükkamise täitmise alguse edasilükkamise taotlusi saab esitada 1. märtsist kuni 1. augustini!

Taotluse esitamisel esitab lapse vanem või eestkostja komisjonile:

 • taotluse;
 • lapse isikut tõendava dokumendi (või sünnitunnistuse koopia);
 • arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani);
 • koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse;
 • vajadusel koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd.

Vajadusel võib nõustamiskomisjon küsida täiendavaid dokumente ja hinnanguid lapse arengu täpsustamiseks. Esitatud dokumentide ja täiendavalt kogutud info põhjal teeb nõustamiskomisjon lapse parimaid huvisid arvestava ja tema arengut toetava. Kui vajalikud dokumendid ja muu info soovituse andmiseks on olemas, kulub taotluse menetlemiseks kuni 30 päeva.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.