Mobile menu

Täienduskoolitused

Õppejuhtide arenguprogramm

Õppejuhtide arenguprogrammi eesmärk on arendada õppejuhtide juhtimiskompetentse ja kujundada neis hoiakuid, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid haridusele.

Tervikprogrammi läbimine annab õppejuhtidele juurde vajalikke oskusi õppimise ja õpetamise protsesside juhtimiseks, analüüsimiseks ja teadlikuks reflekteerimiseks, aga ka õppeprotsesside võimekamaks sisuliseks eestvedamiseks. Õppejuhid näevad laiemat pilti hariduse suundumustest ning nad oskavad teadvustada ja näha oma rolli nii õppe sisuliste eestvedajate kui ka võimaluste loojatena.

Arenguprogramm on mõeldud üldhariduskooli või kutseõppeasutuse õppealajuhatajatele, õppejuhtidele, õppedirektoritele või teistele haridusasutuse juhtivtöötajatele, kelle tööülesannete hulka kuulub muuhulgas organisatsiooni arengu juhtimine (sh õppekava arendus), õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine jmt.

 

Programmi korralduslik info

Arenguprogramm kestab kokku viis kuud, augustist kuni detsembrini 2018. Auditoorse õppetööna toimub kokku kümme ühepäevast õppesessiooni. Toimub ka üks kolmepäevane õppevisiit välisriiki (lisanduda võib reisimisele kuluv aeg). Õppepäevade vahelisel perioodil tuleb arvestada ka iseseisva tööga.

Samaaegselt tegutseb kaks õppegruppi: Põhja-Eesti grupp (õppetöö toimub peamiselt Tallinna Ülikoolis Haridusinnovatsiooni Keskuse ruumides) ja Lõuna-Eesti grupp (õppetöö toimub peamiselt Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuse ruumides).

Arenguprogrammi lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontaktõppes, iseseisvate tööde tegemine, töövarjutamine (kaasõppijate organisatsioonides) ning selle tagasisidestamine ja reflekteerimine, õppevisiitidel osalemine, portfoolio koostamine ja esitlemine. Õppe edukalt läbinud saavad olenevalt õpperühmast kas Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistuse või tõendi.

Programmis osalemine on õppijale tasuta. Arenguprogrammi kulud kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Õppepäevadel on tagatud toitlustus, samuti kaetakse osalejate välisvisiidil tekkivad järgmised kulud: majutus, transport (lennu- või laevapiletid, aga ka sisetransport), õppetöö ajal toitlustus ning reisikindlustus.

Arenguprogrammi ajakava ja programmis käsitletavad teemad

 • I moodul 27.08 Põhja ja Lõuna ühismoodul Tartus (8 ak/h): Õppimise ja õpetamise juhtimine õppijakeskses koolis.
 • II moodul 12.09 (8 ak/h): Kooli arengueesmärkide seadmine ja sisehindamine.
 • III moodul 20.09 (6 ak/h): Koolide külastused. Õpetajate koostöö ja professionaalseks arenguks keskkonna loomine.
 • IV moodul 03.10 (8 ak/h): Õppija areng ja arengukeskkonna loomine. Õppimise toetamine ja juhtimine.
 • V moodul 15.-20.10 (21 ak/h): Õppereis välisriiki (Holland või Inglismaa)
 • VI moodul 31.10 Põhja ja Lõuna ühismoodul Tallinnas (8 ak/h): Refleksioon ning kogemuse jagamine pärast rahvusvahelist õppevisiiti.
 • VII moodul 06.11 (8 ak/h): Kooli õppekava arendamine. Muutuste kavandamine ja juhtimine.
 • VIII moodul 13.11 (6 ak/h): Koolide külastused. Õppejuht õppimise eestvedajana.
 • IX moodul 19.11 (8 ak/h): Juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas.
 • X moodul 03.12 (8 ak/h): Projektide/lõputööde esitlused, tagasiside ja reflektsioon.
 • XI moodul 12.12 Põhja ja Lõuna ühismoodul Põltsamaal (8 ak/h): Arenguprogrammi kokkuvõte.

 

Arenguprogrammi on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium, programmi viib läbi Innove ja seda rahastatakse „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuste vahenditest. Lisainfo: Keiu Tamm, keiu.tamm@innove.ee, tel 735 0711.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.