Mobile menu

Täienduskoolitused

Õppejuhtide arenguprogramm

Õppejuhtide arenguprogrammi eesmärk on arendada õppejuhtide juhtimiskompetentse ja kujundada neis hoiakuid, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid haridusele.

Tervikprogrammi läbimine annab õppejuhtidele juurde vajalikke oskusi õppimise ja õpetamise protsesside juhtimiseks, analüüsimiseks ja teadlikuks reflekteerimiseks, aga ka õppeprotsesside võimekamaks sisuliseks eestvedamiseks. Õppejuhid näevad laiemat pilti hariduse suundumustest ning nad oskavad teadvustada ja näha oma rolli nii õppe sisuliste eestvedajate kui ka võimaluste loojatena.

Arenguprogramm on mõeldud üldhariduskooli või kutseõppeasutuse õppealajuhatajatele, õppejuhtidele, õppedirektoritele või teistele haridusasutuse juhtivtöötajatele, kelle tööülesannete hulka kuulub muuhulgas organisatsiooni arengu juhtimine (sh õppekava arendus), õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine jmt.

Ootame Sind kandideerima, kui töötad Eesti üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppejuhina, õppedirektorina või õppealajuhatajana. Kandideerimiseks esita:

 • CV;
 • juhi kirjalik kinnitus, et ta on teadlik Sinu osalemisest arenguprogrammis ning arvestab sellega;
 • motivatsioonikiri* (kuni üks A4) või digitaalses vormingus motivatsiooniavaldus (näiteks videona, mille pikkus on maksimaalselt kolm minutit);
 • kinnitus, et Sul on vähemalt B1 tasemel inglise keele oskus (arenguprogrammis on planeeritud  õppevisiit väljaspoole Eestit);
 • valik, kas soovid kandideerida Põhja või Lõuna gruppi.

*Motivatsioonikirjas hindame kandidaadi seniseid saavutusi oma kooli õppijakesksemaks muutmisel; muutunud rolliootuste tajumist tänapäeva õppeasutustele; visiooni, millises suunas organisatsioon peaks liikuma, et jõuda IGA õppijani; valmisolekut ja julgust muudatuste elluviimiseks.

Saada oma dokumendid hiljemalt 9. juuliks 2018 e-posti aadressile ulla.kamp@innove.ee.

Programmi korralduslik info

Arenguprogramm kestab kokku viis kuud, augustist kuni detsembrini 2018. Auditoorse õppetööna toimub kokku kümme ühepäevast õppesessiooni. Toimub ka üks kolmepäevane õppevisiit välisriiki (lisanduda võib reisimisele kuluv aeg). Õppepäevade vahelisel perioodil tuleb arvestada ka iseseisva tööga.

Samaaegselt tegutseb kaks õppegruppi: Põhja-Eesti grupp (õppetöö toimub peamiselt Tallinna Ülikoolis Haridusinnovatsiooni Keskuse ruumides) ja Lõuna-Eesti grupp (õppetöö toimub peamiselt Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuse ruumides).

Arenguprogrammi lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontaktõppes, iseseisvate tööde tegemine, töövarjutamine (kaasõppijate organisatsioonides) ning selle tagasisidestamine ja reflekteerimine, õppevisiitidel osalemine, portfoolio koostamine ja esitlemine. Õppe edukalt läbinud saavad olenevalt õpperühmast kas Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli täiendusõppe tunnistuse või tõendi.

Programmis osalemine on õppijale tasuta. Arenguprogrammi kulud kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Õppepäevadel on tagatud toitlustus, samuti kaetakse osalejate välisvisiidil tekkivad järgmised kulud: majutus, transport (lennu- või laevapiletid, aga ka sisetransport), õppetöö ajal toitlustus ning reisikindlustus.

Arenguprogrammi ajakava ja programmis käsitletavad teemad
 • I moodul augustis: Õppimise ja õpetamise juhtimine õppijakeskses koolis (Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühismoodul)
 • II moodul septembris: Kooli arengueesmärkide seadmine ja sisehindamine
 • III moodul septembris: Koolide külastused. Õpetajate koostöö ja professionaalseks arenguks keskkonna loomine.
 • IV moodul oktoobris: Õppija areng ja arengukeskkonna loomine. Õppimise toetamine ja juhtimine.
 • V moodul oktoobris: Õppereis välisriiki (Holland või Inglismaa)
 • VI moodul oktoobris: Refleksioon ning kogemuse jagamine pärast rahvusvahelist õppevisiiti (Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühismoodul)
 • VII moodul novembris: Kooli õppekava arendamine. Muutuste kavandamine ja juhtimine.
 • VIII moodul novembris: Koolide külastused. Õppejuht õppimise eestvedajana.
 • IX moodul novembris/detsembris: Juhtimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas.
 • X moodul detsembris: Koolituse kokkuvõte (Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühismoodul)

 

Arenguprogrammi on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium, programmi viib läbi Innove ja seda rahastatakse „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuste vahenditest. Lisainfo: Ulla Kamp, ulla.kamp@innove.ee, tel 735 0749.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.