Mobile menu

Täienduskoolitused

Keelekümblusprogrammi piirkondlikud koolitused koolidele 2018

Siit leiad keelekümblusprogrammi 2018. aasta piirkondlikud koolitused põhikooliõpetajatele. Piirkondlikke koolitusi korraldavad kohalikud koolituskeskused – keelekümbluskoolid, kellel on pikaajalised teises keeles õpetamise kogemused.

1. LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Koolituse tulemusel seab õppija oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe põhimõttest; seab eesmärgid ja kavandab tunni tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega; kasutab õppijad vastastikku tagasisidestavaid ja koostööle suunavaid meetodeid ning õpevara.

Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad, kes alustavad tööd kümblusklassis või kes soovivad arendada oma teadlikkust LAK-õppe rakendamisel töös teise kodukeelega lastega või kümblusklassis.

Maht: 36 tundi (16 tundi seminari, 8 tundi tunnivaatlusi, 8 tundi nõustamist ja 4 tundi iseseisvat tööd).

Koht ja aeg: koolitust telliv või tunnivaatlusi pakkuv kool:

Palun vali koolitust pakkuv kool ja registreeru vähemalt kümme päeva enne koolituse algust SIIN.

2. Lõiming kooli õppekava rakendamisel

Koolituse läbinud meeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted; kasutab õppes mitmesuguseid lõimingu vorme ja meetodeid, aluseks õppe-eesmärgid ja õpitulemused, läbivad teemad, üldpädevused, sh õpioskused, teeb koostööd lõimitud õppe korraldamisel jm. Koolituse käigus valmivad rühmatööde tulemusena erinevaid õppeaineid lõimivad töökavad.

Sihtrühm: kooli(de) klassipõhised aineõpetajate töörühmad (4–6 liiget). Soovituslik: eelnev osalemine põhikoolitustel „LAK-õppe, keelekümbluse ABC“

Maht: 36 tundi (2+1 päeva), 1 kodutöö (8 tundi).

Koht ja aeg: koolitust korraldav kool:

Palun vali koolitust pakkuv kool ja registreeru vähemalt 12 päeva enne koolituse algust SIIN.

 

Täpsem info: Maire Kebbinau, tel 735 06 48 / +372 533 36 54, maire.kebbinau@innove.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.