Mobile menu

Täienduskoolitused

Keelekümblusprogrammi üleriigilised koolitused koolidele 2018

Keelekümblusprogrammi 2018. aasta üleriigilised koolitused põhikooliõpetajatele:

1. Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes

Koolituse tulemusel õppija kujundab koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega turvalise õppekeskkonna; koostab/valib koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega õppematerjale, milles on lõimitud ainesisud, keeleline väljendus ja õppima õppimine; arvestab koostöises õppes grupi arengufaase; eesmärgistab ja kavandab tunni kolme faasi tegevused koostöös õppijatega; valib meetodid, et suunata õppijad koostöisele õppetegevusele arvestades LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid.

 • Sihtrühm: I – III kooliastme õpetajad
 • Aeg: 1.sessioon 08.-10.08.2018, 2.sessioon 25.-26.09.2018, 3.sessioon 25.-26.10.2018
 • Maht: 60 tundi (s.h 7 tundi iseseisvat tööd)
 • Koht: 1.sessioon looduskaunis kohas, 2. ja 3.sessioon Tallinnas (täpsem info registreerunuile)
 • Koolitajad: Anne Kloren, Anu Parts

Registreeru koolitusele SIIN!

2. LAK-õppe, keelekümbluse ABC

Koolituse tulemusel õppija seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest; toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega; seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega; lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi; koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele.

 • Sihtrühm: I – III kooliastme õpetajad
 • Maht: 45 tundi (s.h 6 tundi iseseisvat tööd)
 • Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. ja 3.sessioon Tallinnas (täpsem info registreerunuile)

I rühm (2. ja 3. astme aineõpetajad):

 • koolitajad: Anne Kloren, Anu Parts
 • 1. sessioon: 13.-15.08.2018
 • 2. sessioon: 27.-28.09.2018

Registreeru koolitusele SIIN!

II rühm  (1. ja 2. kooliastme klassiõpetajad):

 • koolitajad: Annike Soodla, Liina Norit
 • 1.sessioon: 13.-15.08.2018
 • 2.sessioon: 25.-26.10.2018

Registreerumine koolitusele SIIN!

3. Draamaõpe – aktiivõppe meetodid lõimitud aine- ja keeleõppes

Koolituse tulemusel õppija kavandab ja viib läbi draamaõppe tegevusi keeleliste osaoskuste arendamisel; loob füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalise ning innustava keskkonna koostöiseks õppimiseks; kavandab ja loob draamaõppes õppijate positiivsete sotsiaalsete suhete/oskuste kujunemist toetavaid õpisituatsioone.

 • Sihtrühm: I – III kooliastme õpetajad
 • Aeg: 1.sessioon 23.-24.08.2018; 2.sessioon 22.–23.10.2018; 3.sessioon 19.-20.11.2018
 • Maht: 48 tundi (s.h 6 tundi iseseisvat tööd)
 • Koht: Tallinn (täpsem info registreerunuile).
 • Koolitajad: Anna Sele, Tatjana Baum-Valgma

Registreeru koolitusele SIIN!

4. Lühivaatlus organisatsioonikultuuri kujundajana

Koolituse tulemusel kasutab õppija lühivaatlust õpetaja eneserefleksiooni käivitamiseks ja professionaalse arengu toetamiseks ning võimaluste loomiseks vastastikuseks õppimiseks organisatsioonis.

 • Sihtrühm: koolide direktorid, õppealajuhatajad, kümbluse koordinaatorid, KOVi esindajad.
 • Aeg: 1.sessioon 18.-19.10.2018; 2.sessioon 06.11.2018; 3.sessioon 27.11.2018
 • Maht: 38 tundi (s.h 8 tundi iseseisvat tööd)
 • Koht: Tallinn (täpsem info registreerunuile)
 • Koolitajad: Anu Parts,  Anne Kloren

Registreeru koolitusele SIIN!

NB! Registreerumine üleriigilistesse rühmadesse on avatud kuni kohtade jätkumiseni. Koolituse kulud katab HTM, SA Innove Mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus. Transpordikulud katab koolitusel osaleja/asutus. Keelekümblusprogrammiga mitteliitunud koolid saavad koolitustel osaleda vabade kohtade olemasolul. Täpsem info: Tatjana Baum-Valgma, +372 53555042 / 7350741, tatjana.baum-valgma@innove.ee.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.