Mobile menu

Täienduskoolitused õpetajale

Rikastamisprogramm

Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi rikastamisprogramm on mõeldud edasijõudnutele. Rikastamisprogrammi täiendusõpe on mõeldud õpetajale, kellel on professionaalses õpikogukonnas osalemise kogemus, andes talle lisateadmisi ja -oskusi:

 • professionaalsete õpikogukondade teadlikuks ja süsteemseks loomiseks;
 • õpikogukonna eestvedamiseks ning juhtimiseks;
 • õpikogukonna töö analüüsimiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks (strateegiad jätkusuutliku visiooni loomiseks, vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks).

Kuidas?

Rikastamisprogramm alustab septembris kolmes grupis, kokku saab programmis osaleda 60 õpetajat. Täiendusõppe programm koosneb neljast ühepäevasest õppesessioonist. Kõik õppesessioonid sisaldavad miniloenguid, paaris- ja rühmatöid jm aktiivõppemeetodeid. Kaks sessiooni toimuvad koolides-lasteaedades ning sessiooni üheks osaks on õpikogukonna või -ringi töö vaatlus ja sellele järgnev arutelu.

Kellele?

Rikastamisprogrammis ootame osalema õpetajaid, kellel on:

 • professionaalses õpikogukonnas/-ringis/-grupis osalemise varasem kogemus;
 • soov (taas)luua koolis või lasteaias professionaalne õpikogukond;
 • juhtkonna tugi ja juhtkonna esindaja toetus koolitusel osalemiseks ning õpikogukonna moodustamiseks koolis või lasteaias.

Mida?

Rikastamisprogrammi läbimisel õpetaja:

 • mõistab professionaalsete õpikogukondade toimimise põhimõtteid;
 • mõtestab iseenda kui õpikogukonna eestvedaja rolli ja olulisust õpetajate professionaalse arengu toetajana ning kogu koolikultuuri ja Eesti arengu edendajana;
 • kirjeldab õpikogukondade ja võrgustike olulisemaid tunnuseid ning teadvustab nende rolli (haridus)uuenduste võimendamisel;
 • on tutvunud erinevate õpikogukondade lugudega, isiklikult vaadelnud vähemalt kahe erineva õpikogukonna tööd kahes erinevas õppeasutuses (ühes koolis ja ühes lasteaias) ning sellele tuginedes analüüsinud oma õpikogukonna toimimist ja iseenda varasemat õpikogukonna kogemust;
 • on omandanud mõtteviisi ja oskused, mis toetavad õpikogukondade oskuslikumat eestvedamist:
  • väärtustab aktiivset kuulamist ja teadvustab selle olulisust õpikogukonna juhtimisel-modereerimisel;
  • väärtustab lahenduskeskset lähenemist ja on ise kogenud selle eeliseid;
  • väärtustab ühise visiooni ja „meie“-tunde tekkimist, on kogenud erinevaid viise nende loomiseks ning oskab valida sobivamaid enda tööks õpiringi(de) juhina;
  • analüüsib (oma) õppeasutuse kultuuri sobiva mudeli alusel, teadvustab selle arengukohti ja on valmis panustama kooli-lasteaia arengusse;
  • on kasutanud oma õpikogukonnas erinevaid aktiivõppe meetodeid, sh vähemalt ühte mängu (rollimäng, simulatsioon vms), mis on seotud kirjalike tekstidega ja ühte, mis on seotud digivahendite kasutamisega, ning oma kogemust nendega reflekteerinud, kaasates sellesse oma kogukonna liikmeid;
  • on kasutanud õpiringi juhtide ühisplatvorme ja veebiressursse, oskab leida vajalikku infot;
 • mõtestab refleksiooni olulisust professionaalse õpikogukonna töös ning oskab toetada teiste õpetajate eneseanalüüsi;
 • oskab koordineerida kooli- või lastaiapõhise õpikogukonna tegevust vastavalt haridusasutuse eesmärkidele, et võimendada positiivseid muudatusi õppimiskultuuris ja toetada haridusuuenduste levikut.

Rikastamisarenguprogrammi vastutavad koolitajad on Maria Jürimäe, Anzori Barkalaja ja Katri Lamesoo.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.