Mobile menu

Täienduskoolitused

Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm

Õppeasutuste siseste professionaalsete õpikogukondade loomise suurendamiseks ja nende juhtimisvõimekuse tõstmiseks viime ellu professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi, mis jaguneb alustavatele eestvedajatele (tugiprogramm) ja edasijõudnutele (rikastamisprogramm) suunatud arenguprogrammideks.

Õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm toetab koolides ühise õppimise kultuuri tugevdamist, suurendab kolleegide vahelist koostööd ja loob õpetajatele võimaluse iseenda professionaalse arengu teadlikumaks juhtimiseks.

Mida tähendab professionaalne õpikogukond? Professionaalne õpikogukond on grupp õpetajaid, kes tegutsevad koos, et õppida üksteise praktikatest ja omandada uusi teadmisi ning oskusi selleks, et arendada õpetamispraktikaid, mis toetavad õpilaste õppimist ja paremate õpitulemuste saavutamist.

Kellele ja miks on see arenguprogramm suunatud? Muutunud õpikäsitus ning pädevad, motiveeritud õpetajad ja koolijuhid on “Elukestva õppe strateegia 2020” eesmärgid. Strateegiale toetudes on uueneva õpikäsituse rakendamiseks oluline koostöövormide loomine ja toetamine – koostöö, selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti. Erinevad uuringud kinnitavad, et ühine õppimine on tõhus täiendusõppe vorm ja aitab tegevuspraktikaid ühtlustada, seega on õpikogukondade eestvedajatel selle mõtteviisi levitamisel kanda väga oluline roll.

Tugiprogramm

Tugiprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalsest enesearengust ja kollegiaalse enesearengu eestvedamisest huvitatud õpetajatele täiendusõpet:

  • muutunud õpikäsituse rakendamise võimalustest professionaalsete õpikogukondade abil;
  • professionaalsete õpikogukondade loomiseks;
  • õpikogukonna eestvedamiseks ning juhtimiseks.

Tugiprogramm kestab kokku viis õppepäeva, millest esimene õppesessioon on kahepäevane ja järgmised kolm koolituspäeva on ühepäevased. Arenguprogrammi raames käivitab iga osaleja oma haridusasutuses õpikogukonna. Õpiväljundite saavutamist toetab iseseisev töö, mis hõlmab kodulugemist, auditoorses töös õpitu katsetamist ja läbitegemist õpikogukonnas ning õpikogukonnatöö analüüsi ja refleksiooni ühises e-portfoolios.Tutvu tugiprogrammi teemade ja õpiväljunditega täienduskoolituskalendris.

Tugiprogrammi ootame alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajaid, kes on valmis võtma õpikogukondade eestvedaja rolli ja looma õpikogukonna oma haridusasutuses. Kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna toetus esindaja koolitusel osalemiseks ja õpikogukonna moodustamiseks koolis.

Osalemine programmis on tasuta. Transpordikulu toimumiskohta ja tagasi on osaleja enda kanda.

Kokku alustab tänavu kuus koolitusgruppi.

Toimumisaeg Toimumiskoht  Registreerumise tähtaeg
7. märts – 4. juuni 2018
Koolituspäevad toimuvad 7.-8.03, 3.04, 2.05 ja 4.06.2018.
Koolitused toimuvad Tartus. Registreerumise tähtaeg on möödas. 
15. märts – 19. juuni 2018
Koolituspäevad toimuvad 15.–16.03, 18.04, 15.05 ja 19.06.2018.
Koolitused toimuvad Haapsalus. Registreerumise tähtaeg on möödas.
3. aprill – 23. august 2018
Koolituspäevad toimuvad 3.–4.04, 2.05, 5.06 ja 23.08.2018.
Koolitused toimuvad Viljandis. Registreerumise tähtaeg on möödas.
10. aprill – 22. august 2018
Koolituspäevad toimuvad 10.–11.04, 28.05, 7.06 ja 22.08.2018.
Koolitused toimuvad Võrus. Registreerumise tähtaeg on möödas. 
8. mai – 25. september 2018
Koolituspäevad toimuvad 8.–9.05, 18.06, 24.08 ja 25.09.2018.
Koolitused toimuvad Tallinnas. Registreerumise tähtaeg: 20.04.2018
https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1530
15. august – 30. oktoober 2018
Koolituspäevad toimuvad 15.–16.08, 13.09, 2.10 ja 30.10.2018.
Koolitused toimuvad Jõhvis. Registreerumise tähtaeg: 01.06.2018
https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1536

Tugiprogrammi viib läbi Tartu Ülikooli õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus. Arenguprogrammi vastutavateks koolitajateks on Maria Jürimäe, Anzori Barkalaja, Katri Lamesoo.
Kontaktisik: Anne Raam, anne.raam@ut.ee.

Rikastumisprogramm

Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas osalemise kogemusega õpetajatele täiendusõpet teemadel, mis toetavad nende kui õpikogukonna eestvedajate süvendatud teadmisi ja oskusi ning loovad eeldusi uute professionaalsete õpikogukondade loomiseks ning juhtimiseks ja teiste kogemustega tutvumiseks ja analüüsimiseks.

Programmiga seotud info on täpsustumisel!

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.