Mobile menu

Üldhariduskoolide rahuloluküsitlus

Read about the satisfaction survey among parents in English!

Читать текст на русском языке!

Soovime täpsustada, et kui Te täitsite rahuloluküsitluse enne 01.03.2018, ei pea Te küsitlusele uuesti vastama. Küsitluste linkide muutumine vastuste salvestumist ei mõjutanud.

 

Lugupeetud lapsevanem

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu- uuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta.

Küsitlusele saab vastata 20. veebruar-6.aprill 2018. a kolmes erinevas keeles avades üks järgnevatest veebilinkidest:

Vastata soovitame selles keeles, mida paremini valdate. Küsitlusele vastamine võtab aega ca 20-30 minutit. Täpsemad juhised küsimustiku täitmiseks leiate alt poolt.

Küsimustikule vastamine on anonüümne, ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema isikuga seostada. Üksiku lapsevanema vastuste kohta tagasisidet ei anta.

Edaspidi on kavas hakata lapsevanemate küsitlusi läbi viima üle kolme aasta.

Rohkem infot kõiki haridustasemeid hõlmava rahuloluhindamise kohta saab lehelt www.hm.ee/rahulolu. Küsimuste korral palume kirjutada aadressil rahulolu@innove.ee või helistada numbril 735 0688.

Soovime head uuringus osalemist.

 

Juhised rahulolu-uuringu küsimustikule vastamiseks

Rahuloluküsitluse eesmärk

Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärgiks on mitmekesistada õppekvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õppijate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Küsimustikega kogutud andmeid kasutatakse koolidele nende töö- ja õpikeskkonna kvaliteedi kohta tagasiside andmiseks.

Uuringu tagasiside ja raport

Küsitluse tulemustega antakse koolidele objektiivset ja võrreldavat tagasisidet eri osapoolte rahulolu ja seda mõjutavate tegurite kohta. Tagasisidet saab kool kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks. Tagasisides kõrvutatakse konkreetse kooli eri osapoolte hinnanguid riigi keskmiste tulemustega. 2017. aastal katsetuslikes rahuloluküsitlustes osalenud koolidel on sellel aastal võimalik jälgida ka kooli tulemuste muutumist ajas.

Uuringu küsimustikule vastamine

Küsimustik esitatakse vastajale Lime Survey internetipõhise küsitlusteenuse kaudu, mille veebilink on toodud pöördumises. Vastamise ajal peab arvuti olema pidevalt internetiga ühendatud (interneti ühenduse katkemise korral andmed ei salvestu ning vastamist tuleb alustada algusest).

Mugav on täita küsimustik laua- või sülearvutis kasutades arvutihiirt, aga võimalik on vastata ka (suurema ekraaniga) tahvelarvuti netibrauseris. Küsimustiku täitmiseks tuleb avada arvutis pöördumises toodud küsitluse veebilink, selles keeles, mida paremini valdate.

Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele.

Klõpsates lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb kohe ära vastata kõik küsimused, sest varasemale lehele hiljem tagasi minna ei saa. Vastamise lõpetamisel tuleb viimasel lehel vajutada nuppu „Kinnita“.

Kui soovite küsimustiku täitmist vahepeal katkestada

Soovituslik on küsimustik täita järjest vahepeal vastamist katkestamata. Kui jätate küsimustiku liiga kauaks avatult seisma, võib hiljem jätkamisel probleeme tekkida. Kui soovite siiski küsimustiku täitmise pooleli jätta ja hiljem vastamist jätkata, on selleks küsimustiku all vasakul nupp „Jätka hiljem“. Seejärel saate luua endale kasutaja ja parooli, mille abil saate pooliku ankeedi salvestada ja hiljem küsitlusele vastamist jätkata pooleli jäänud kohast.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.