Mobile menu

Uudised

Avatud on Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorud ülikoolidele

Alates 4. septembrist on avatud kolm ülikoolidele suunatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru – „Lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine“;  „Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused“; „Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“

 

Lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine

Lisaeriala taotlused peavad pakkuma töötavatele õpetajatele mitmekesiseid võimalusi parema koormuse tagamiseks või muudest valdkondadest töötajatele õpetajatööle sisenemiseks, sh moodulipõhiseid paindlikke kursuseid. Lisaks täiendava aine või eriala õpetamise, eripedagoogilise või pedagoogilise pädevuse omandamisele peavad taotlused sisaldama sihtgrupi vajadustest lähtuvaid ainedidaktika kursuseid.

– Toetust on oodatud taotlema õpetajatele taseme- või täiendusõpet pakkuvad avalik-õiguslikud ülikoolid.
– Taotlusvooru eelarve on 600 000 eurot, toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 400 000 eurot.
– Taotluste esitamise tähtaeg: 10. oktoober 2018 kl 17.00.
Täpsem info kodulehelt

 

Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused

Toetatakse koolituste pakkumist, mis arendavad õpetaja ja kutseõpetaja erinevatel kutsetasemetel kirjeldatud põhilisi kompetentse: õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine ning õpikeskkonna kujundamine; õppimise ja õppija arengu toetamine; refleksioon ja professionaalne enesearendamine, kolleegide toetamine, nõustamine ja mentorlus; erialaõppe arendamine; juhtimine ja eestvedamine, fookusega liidrioskuste arendamisele ja õpiprotsessi juhtimisele; õpetajate baasilised eripedagoogilised pädevused kaasava hariduse rakendamiseks.
– Toetust saavad taotleda Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.
– Taotlusvooru eelarve on 600 000 eurot, toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 400 000 eurot.
– Taotluste esitamise tähtaeg: 10. oktoober 2018 kl 17.00.
Täpsem info kodulehelt

 

Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis

Projektitaotlused peavad sisaldama õppeprorektori poolt allkirjastatud visiooni, kuidas kompetentsikeskuste tegevused jätkuvad peale ESF rahastuse lõppemist. Samuti peavad ülikoolide projektid sisaldama programmis “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid” 2018-2021 sõnastatud meetme tegevusi 1.5-1.8. Taotluses võib viidata baaskoolituste raames pakutavale.
– Toetust saavad taotleda Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.
– Taotlusvooru eelarve on 2 800 000 eurot, toetuse maksimaalne summa projekti kohta 1 500 000 eurot, toetuse saaja omafinantseeringu minimaalne määr on 5%.
Taotluste esitamise tähtaeg: 4. oktoober 2018 kl 17.00.
Täpsem info kodulehelt

 

Taotlusvoore viib läbi SA Innove toetuste agentuuri elukestva õppe keskus. Kui soovite taotlemise osas nõustamist, siis palume vastav soov edastada e-postil kriste.letta@innove.ee, täiendavat infot ja abi taotluse ettevalmistamisel ja sisestamisel saab taotlusvoorude infotelefonilt 735 0528.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.