Mobile menu

Uudised

Esimesed e-ülesandekogud on peagi kõikidele õpetajatele kättesaadavad

Innove uuringute ja arenduskeskus on alates 2016. aastast arendanud ja koostanud uudset e-õppevara – e-ülesannete kogusid. E-ülesandekogud koostatakse eksamite infosüsteemi EISi, kus igas kogus on vähemalt 20 e-ülesannet ja üks diagnostiline test. E-ülesannetekogu

Kui seni on tegevus olnud pigem vähestele teada, sest on alles arendusjärgus, siis järgmisest õppeaastast on kõigil õpetajatel võimalus esimesi e-ülesandekogusid terviklikult õppetöös kasutada. Esimesed e-ülesannete kogud ja EIS-i uus funktsionaalsus nende kasutamiseks avalikustatakse juba selle aasta mais. See annab õpetajatele võimaluse nendega tutvuda ja soovi korral kaasa rääkida selles, mida nii kogude kui ka EISi puhul veel arendama peaks.

Miks koostada e-ülesandekogusid?

E-ülesandekogude koostamine tuleneb „Digipöörde” programmi (2017‒2020) eesmärkidest, lühidalt öeldes on need: tõsta inimeste digipädevusi, integreerida digivõimalused õppeprotsessi ning toetada sellega muutunud õpikäsituse rakendamist. Just seda taotletaksegi õpetamist ja õppimist toetavate e-ülesandekogude loomisega. Täpsemalt öeldes on e-ülesandekogude eesmärk aidata koolides kaasa õppimist toetava hindamise sihipärasele ja tulemuslikule kasutamisele, pakkudes kvaliteetseid ja ühtsetel alustel välja töötatud e-ülesandeid ja diagnostilisi teste. Kuigi tegevus sai alguse juba 2016. aastal, alustati tegelikult neljas valdkonnas (loodusainetes, võõrkeeltes, sotsiaalainetes ja matemaatikas) e-ülesannete kogude koostamisega alles 2017. aasta alguses. Seda põhjusel, et tegevus oli niivõrd uudne, et eelnevalt tuli ekspertidel läbi mõelda ja kokku leppida, mida e-hindamine tähendab iga ainevaldkonna kontekstis ja kuidas oleks selle rakendamist koolides kõige parem toetada. Samuti vajas arendamist (ja vajab ka edaspidi) eksamite infosüsteem, kuhu e-ülesannete kogusid koostatakse. Et e-ülesannete kogusid oleks tõesti koolides võimalik kasutada nii õpetamise kui ka õppimise toetamiseks, tuli infosüsteemi sisuliselt arendada õppeplatvormi võimalused, millega õpetaja saab planeerida ja mugavalt kasutada e-ülesandeid talle sobival viisil ja ajal.

Miks kasutada e-hindamist?

E-hindamine võimaldab nii õpetajal kui ka õpilasel saada kohest tagasisidet. Uuringud (Heitnik ja Veldkamp 2015, Thelwall 2000 jne) on näidanud, et tagasiside puhul mängib rolli aeg – kohene tagasiside on efektiivsem õppimise toetamise seisukohast kui hiljem laekunud tagasiside. Kiiremalt saadud tulemused soodustavad kordamist ja uuesti proovimist, mis soodustab õppimist ja tulemuste parandamist.

Mida e-ülesandekogud pakuvad?

E-ülesanded on koostatud kindlale teemale, alateemale või osaoskusele ja pakuvad võimalusi teadmiste, oskuste ja strateegiate harjutamiseks ja kinnistamiseks. E-ülesandeid on võimalik kasutada eraldiseisvalt või kogumina ning sisult on nii lihtsamaid kui ka komplekssemaid, elulise konteksti ja teiste ainete teadmistega integreeritud e-ülesandeid. Diagnostiliste testide eesmärk on tuvastada ja anda tagasisidet teema, alateema või osaoskuse osas õpilaste teadmiste lünkade ja/või väärarusaamade kohta. Diagnostiline test on vahend nii õpetajale, kes saab  tulemusi kasutada järgneva õppe kavandamiseks, kui ka õpilasele endale, kes saab tagasisidet oma õppimise ja arenguvajaduste kohta.

Kuidas saab e-ülesandekogudega tutvuda?

Esimesed e-ülesandekogud saavad avalikuks mai lõpuks. Tasub kindlasti silma peal hoida Innove kodulehel ja Facebooki lehel, mille kaudu teavitame kogude avalikustamisest. Seejärel on kõikidel õpetajatel võimalus nendega EIS-is tutvuda – anda tagasisidet ja soovi korral juba ka õppeaasta viimastes tundides õpitu kordamisel elulisi ja huvitavaid e-ülesandeid kasutada.

Küsitlus üldhariduskoolide õpetajate seas

Juba praegu ootame kõiki õpetajaid vastama lühikesele küsitlusele, millega selgitame välja õpetajate suhtumise ja teadmised e-ülesannete kohta. Kogume ka informatsiooni, mida õpetajad veel vajavad. Kui oled üldhariduskooli õpetaja, siis palun vasta küsitlusele SIINKüsitluse vastuseid kasutatakse magistritöös ja e-ülesannete arendus- ja levitustegevuse planeerimisel.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.