Mobile menu

Uudised

Innove ja Archimedese struktuuritoetused viiakse 2020. a aprillis üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse

Valitsus kiitis 1. augusti kabinetinõupidamisel heaks esialgse riigireformi tegevuskava aastateks 2019-2023. Lähtuvalt kavatsusest ühendada toetuste jagamine Euroopa Liidu eelarveperioodiks 2021-2027 ühte asutusse ja luua Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste baasil Haridusamet, viiakse 1. aprillist 2020 Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK) üle SA Innove ja SA Archimedese struktuuritoetuste rakendusüksused.

„Riigireformi elluviimisega soovitakse saavutada mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine, kvaliteetsem avalike teenuste pakkumine, valitussektori paindlikum ja vähem bürokraatlikum töökorraldus ning kogu sektori kulutuste suhteline vähenemine,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets.

„Meil on vaja üha nutikamaid ja efektiivsemaid lahendusi riigiaparaadi tegevuses, seega tuleb leida ümberkorralduste kohti, millega muuta valitsussektori tööd senisest paindlikumaks ning luua võimalused riigiasutuste ühtsemaks toimimiseks,“ selgitas Laidmets.

“Seoses struktuurivahendite vähenemisega alates 2021. aastaga algavast Euroopa Liidu eelarveperioodist ning üleminekuga tegevuspõhisele riigieelarvele 2020. aastaks, on vajalik, et toetuste administreerimise süsteem muutuks ressursisäästlikumaks, lihtsamaks ja ühtlustatumaks,” põhjendas Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro toetuste üksuste liitmist.

“Anname Riigi Tugiteenuste Keskusele üle hästi toimiva süsteemi, mille fookuses on teadus-arendustegevuse ja kõrghariduse strateegilised eesmärgid. Toetuste menetlusajad on lühenenud ja klientide tagasiside teenusele iga-aastaselt paranenud,” lausus SA Archimedes juhatuse liige Hanno Tomberg. “Meie ühine eesmärk on, et senine kvaliteet säiliks ja veelgi lihtsustuks toetuste kasutamine ülikoolide ja teadusasutuste jaoks.” 

Sihtasutus Innove juhatuse liige Katri Targama lisas: “Rakendusüksuste liitmine viib seni eraldi asutustes ja valdkondades tegutsenud tugevate ekspertteadmisega töötajad ühe katuse alla. See annab võimaluse pakkuda spetsiifilisemat ekspertabi taotlejatele ja toetuse saajatele valdkondades, mis neile peavalu valmistavad (hanked, lepingute küsimused, erinevate rakendusskeemide kasutamine). Lisaks võimaldab ühinemine suunata vajadusel korraga rohkem ressurssi ühe või teise tegevuse kiiremasse elluviimisesse ning tagab taotlejate ja toetuse saajate võrdse kohtlemise ja kiirema teenuse jõudmise sihtgruppideni.“

Seoses SA Innove ja SA Archimedese toetuste rakendusüksuste funktsioonide ülevõtmisega 1. aprillist 2020 alustatakse sügisest koos RTK-ga töögrupiga, et valmistada ette sujuv protsess nii ületulevate töötajate, koostööpartnerite kui ka toetuse taotlejate jaoks.

Hetkel toetuse saajate jaoks midagi ei muutu. Kevadeni toimib vana töökorraldus ning toetuse taotlejatel ja rakendajatel pole vaja muret tunda, töö toimub sujuvalt edasi. Edasistest muudatustest informeeritakse osapooli jooksvalt.

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.