Mobile menu

Uudised

Innove korraldas lasteaedades rahvusvahelise uuringu

Oktoobrist detsembrini viis Innove Eestis läbi alushariduse ja laste heaolu uuringu, mille käigus vaadeldi 5-aastaste laste arengut ja oskusi. OECD rahvusvaheline uuring IELS toimus 1. oktoobrist – 21. detsembrini kõikides Eesti maakondades. Kokku osales 200 lasteaeda ning uuringu õnnestumisse panustas rohkem kui 330 haridustöötajat.

Uuringu käigus hinnati 5-aastaste laste oskusi ning viidi läbi vanemate ja lasteaiaõpetajate küsitlus. Uuringusse kaasatud lapsed pidid lahendama tahvelarvutil mängulisi ülesandeid. Oskuste hindamine sisaldas nelja valdkonna ülesandeid: kirjaoskus, arvutusoskus, enesejuhtimise oskus ja oskus olla empaatiline. Iga laps tegi ülesandeid kahel päeval ja lapsi toetasid koolitatud uuringu läbiviijad.

Innoves uuringu läbiviimist koordineerinud Anne-Mai Meesaku sõnul toimus taoline uuring Eestis esmakordselt. „Võib öelda, et uuringu korraldamine sujus suurepäraselt ning tagasiside nii lasteaedade personalilt kui uuringu läbiviijatelt on olnud väga positiivne. Näiteks leidsid lasteaiad, et hädasti oleks vaja sarnast mängu iga-aastaseks laste arengu hindamiseks erinevates vanusegruppides ning tõdeti, et testid lastega olid väga põnevad ja soovitakse edaspidigi sellistes uuringutes osaleda,“ toob Meesak näiteid.

Uuring viidi läbi nii eesti kui ka vene keeles ning kokkuvõttes lahendas kirjaoskuse ja enesejuhtimise oskuse ülesandeid 2247 last ning arvutusoskuse ja empaatia ülesandeid 2124 last. Vanemate küsimustikule vastas 1941 lapsevanemat või eestkostjat. Lasteaiatöötajate küsimustikku täitis enda kohta 738 õpetajat, lisaks täitsid õpetajad küsimustiku ka 2211 lapse kohta.

IELS põhiuuring toimus korraga kolmes riigis – Eestis, Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis. OECD analüüsib uuringu tulemusi ja seejärel avaldatakse rahvusvahelised ja riiklikud raportid, esmased tulemused selguvad selle aasta lõpus, raportid avaldatakse järgmise aasta alguses. Uuringu raport võimaldab saada lasteaedadel, lapsevanematel ja poliitikakujundajatel väärtuslikku teavet, mida saab kasutada laste hariduse ja kogemuste parandamiseks nende esimese viie eluaasta jooksul.

Uuringu kohta leiab lisainfot Innove kodulehelt.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.