Mobile menu

Uudised

Lapsevanema KKK ehk korduma kippuvad küsimused distantsõppest

Sellele leheküljele koondame vastused lapsevanemate korduma kippuvatele küsimustele distantsõppe teemal.

Kes korraldab minu lapse õppetööd?

Kõigis õppetöö korraldust ja sisu puudutavates küsimustes tuleks pöörduda kooli poole. Iga kool korraldab õppetööd vastavalt võimalustele ja jagab vajalikku infot otse õpilastele ja lapsevanematele.

Kuidas hoida lapse tähelepanu ja motivatsiooni kodukeskkonnas õppetööle keskendumiseks?

Leppige lastega kokku tema päevarutiinid (ärkamisaeg, õppetöö ja puhkeaeg, infovahetus). Selgitage uut olukorda koos temale seatud ootustega ning kontrollige võimalusel päeva jooksul tema õppeülesannete täitmist.

Mõtle ka sellele, kas Sinu laps vajab kodus olles järelevalvet või vanema inimese tuge. Viimase puhul leppige kokku, kes Sinu last koduse õppimise perioodil toetada saab. Kui peresiseselt ei ole lapse pidev ja piisav toetamine mitte kuidagi võimalik, pöörduge oma kohaliku omavalitsuse poole.

Kuidas korraldada kaugõpet mitmelapselises peres, kui arvutitest ja nutiseadmetest on puudus või neid üldse pole?

Kaugõppe tehnilise korralduse eest hoolitseb iga pere ise. Koolid korraldavad info liikumise ja õppetöö korralduse selliselt, et kõigil on võimalus selles osaleda, sõltumata perekonna tehnilisest võimekusest.

Kas õpe kodus käib tunniplaani järgi? Kas õpilased peavad olema veebis kogu õppetöö ajal?

Õppetöö korralduse ja ülesehituse seab täpselt paika kool. Kindlasti ei tähenda ega nõua kaugõpe pidevat internetis olemist. Õppetöö toimub ennekõike õpilase kodus, mille toetamiseks võib kool kasutada sobilikke ja abistavaid veebikeskkondi, mille kasutamiseks tagab kool ka vajadusel lahendused.

Kas kaugõppe ajal selgitab õpetaja teemat õpilastele ja on võimalus ka juurde küsida?

Kaugõppe ajal on õpetajad kontaktsed ja annavad endast parima, et vajalik info, sh õppetükid ja abimaterjal kõigi õpilasteni jõuaks. Kindlasti tekivad õppetöö käigus küsimused sarnastel teemadel, mistõttu julgustame õpilasi ja lapsevanemaid omavahel igapäevastes keskkondades tihedalt suhtlema, et ka õpetajate poole täpsustamist vajavate teemadega ühiselt pöörduda. Nii lõikavad õppetööst kasu võimalikult paljud ja õpetajal on võimalik olla abiks kõigile abivajajatele. Soovitame hoida tihedat kontakti kaasõpilaste ja lapsevanematega. Suhtlemiseks sobivad kõige paremini igapäevased suhtluskeskkonnad ja rakendused.

Kui mitu tundi päevast tuleks pühendada õppetööle? Kuidas õppetööd ja päeva planeerida, millest juhinduda või ütleb seda kool?

Soovitame panna paika kindel päevarutiin, mis hoiab lapse fookust ja tähelepanu. Õppetööle pühendatav osa päevast võiks olla sarnane tavapäraselt koolipäevale.

Kuidas plaanitakse toetada hariduslike erivajadustega laste nõustamine ja tugisüsteem (eripedagoogi, logopeedi, abiõpetaja teenus)?

Kaugõppel olles kannavad ka lapsevanemad õpetajarolli. Lisatoe ja nõu saamiseks julgustame pöörduda lähima Rajaleidja keskuse poole. Rajaleidja võrgustiku üldtelefon telefoni, e-posti või video vahendusel nõustamiseks aja kokkuleppimiseks: 735 0700. Piirkondlike keskuste kontaktid leiab SIIT.

Kas ma pean võtma kasutusele täiendavaid keskkondasid ja sotsiaalmeediakontosid, et kooli ja lapsega suhelda?

Kooli ja lapse vahelist infovahetust korraldab kool ning on toeks ka vajalike lahenduste leidmisel. Soovitame tihedaks suhtluseks ja infovahetuseks kasutada igapäevaseid keskkondi ja lahendusi, mis juba tuttavad ja töökindlad on. Oluline on tagada info liikumine ja kättesaadavus kõigile, arvestades igaühe võimalusi.

Kuidas saan ma last tema õppetöös toetada?

Hinnake, mil määral ja millistes õppetöö ja -protsessi osades laps tuge vajab. Selleks võtke arvesse lapse varasemaid hindeid, õpetaja tagasisidet e-Koolis, aga ka lapse enda arvamust. Lapse igakülgseks toetamiseks soovitame seada lapsele kindel aeg õppetööks ja puhkeajaks.

Õppetöö ajal olge võimalusel ka ise lapsele sel ajal kättesaadav, et ta saaks abi küsida (telefon, suhtlemisrakendused jm). Kui vajate lisaabi lapse õppetöös, siis otsige abi õpetajalt ja hoidke tihedat kontakti kaasõpilaste ja lapsevanematega.

Seadke ühiselt lastega paika reeglid ning jälgige täpselt koolipoolt antud juhiseid. Kontrollige ja hoidke silma peal õppeülesannete täitmisel.

Oluline on pöörata tähelepanu ka pausidele. Pauside ajal võiks laps rohkem liikuda ja olla tegevuses, mitte veeta aega nutiseadmes. Häid lahendusi leiab neilt veebilehtedelt: Go Noodle!, Just Dance, Liikuma Kutsuv Kool.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.