Mobile menu

Uudised

Ootame koole toetust taotlema uuendusliku õppevara soetamiseks

23. märtsist kuni 4. juunini saavad koolid Innovest toetust taotleda kaasaegse ja uuendusliku õppevara soetamiseks, et pakkuda koolides uudseid ja senisest paremaid õppimise ning õpetamise võimalusi.  

Innove elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul võivad projektiideed ning koolide vajadused olla erinevat laadi. „Samateemalise vooru esimeses taotlusvoorus toetust saanud projektid pakkusid välja mitmeid innovatiivseid lahendusi. Näiteks Kolga Kool koos partneritega on ellu viimas projekti “Innovatoorium – Tark Koolimaja värkvõrgu abil”, mille eesmärk on äratada õpilastes huvi nii tehnika ja tehnoloogia kui nendega seotud teadmiste ja eluliste probleemide lahendamise vastu. Tartu Miina Härma Gümnaasium soetab terviklikud digitaalsed loodusteaduslikud õppevaralahendused. Tallinna Reaalkooli algatatud koostööprojekti raames ostetakse nelja pealinna kooli ühiskasutusse keemia, füüsika, bioloogia ja loodusõpetuse praktikumide läbi viimiseks seadmed ning seatakse sisse õppelabor. Eesti Teadushuvihariduse Liidu projekt võimaldab üle Eesti laenutada õpetajatel robootika tundi roboteid ja vajalikke andureid. Samuti oli mitmel koolil plaan luua õppematerjale, õpistsenaariume, õpetajatele mõeldud lisamaterjale, mis tehakse kättesaadavaks kõigile läbi e-Koolikoti,“ toob Parve välja. Esimese taotlusvooru eelarve oli ligi 2 miljonit eurot ning toetust sai 12 projekti hõlmatest kokku 70 kooli üle Eesti. Toetust saanud projektide kokkuvõtted leiab Innove kodulehelt.

Käesolevas taotlusvoorus esitatavate projektide eesmärk peab samuti olema innovatiivsete õppevaralahenduste abil õpetamine ja õppimise mitmekülgsemaks muutmine ning oluline on ka sealjuures koolide omavahelise koostöö edendamine ning parimate praktikate jagamine. Kui eelmises taotlusvoorus nähti enamasti ette loodusainete õppimiseks vajalike laborite sisseseadmist ning seadmete soetamist, siis seekord oodatakse projekte ka muusika, keeleõppe ja teiste valdkondade õppe kaasajastamiseks. Taotlusvoorus toetatakse vähemalt kolme kooli koostöös kasutatava õppevara soetamist. Projektid võivad hõlmata erinevaid koole partneritena – näiteks väga teretulnud on kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide koostööprojektid.

Projektide raames rahastatav õppevara peab toetama riiklikus õppekavas seatud eesmärkide ja õpitulemuste saavutamist ning olema seotud digitehnoloogia pakutavate võimalustega ning arendama õpilaste digioskusi.

Innovest on oodatud toetust taotlema haridusasutuse pidaja, haridusasutus, selle huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus koostöös teiste haridusasutustega. Käesoleva vooru eelarve on 5 miljonit eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Projektid ise omaosalust panustama ei pea. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja minimaalne toetussumma on 50 000 eurot.

Taotlusvoor „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ on avatud 23. märtsist kuni 4. juunini ning seda viib läbi Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Huvilistele korraldab Innove ka taotlemist tutvustava infopäeva 13. aprillil Tallinnas.

Täpsem info taotlusvooru kohta ja infopäevale registreerumine:
www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/oppevara

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.