Mobile menu

Uudised

Koolid tutvuvad muu kodukeelega laste eesti keeles õpetamise võimalustega

Täna toimub Innove iga-aastane lõimitud aine- ja keeleõppe päev, mille sihtrühmaks on sel korral eestikeelsete koolide juhid ja õpetajad, kes tunnevad huvi muu kodukeelega laste koos eesti lastega õpetamise võimaluste vastu. Samaaegselt traditsioonilise konverentsiga toimub töötuba.

keelekümblus„Aine- ja keeleõppe lõimimine on Eestis keelekümblusprogrammides toiminud juba 20 aastat. Seda peamiselt venekeelsetes koolides eesti keele õpetamiseks. Nüüd on teema hakanud kõnetama ka eestikeelset kooli,“ sõnas Innove mitmekeelse õppe ja keelekümbluskeskuse peaspetsialist Maire Kebbinau. Esile on kerkinud küsimus: kuidas õpetada erineva keeleoskusega lapsi koos nii, et kasu oleks igaühele? Õpetaja vajab tuge, näiteid ja lahendusi, lisas Kebbinau.

Tallinnas Nordic Hotel Forumis toimuval konverentsil „Lõimitud aine- ja keeleõpe – miks, kellele ja kuidas?“ tutvustab õppimist ja õpetamist mitmekeelses koolis Soome näitel Tuglase seltsi juhataja ja Eesti-Soome kultuurifondi tegevjuht Jaana Vasama. Tartu Ülikooli professor Martin Ehala kõneleb sellest, kuidas saab iga aineõpetaja olla ühtlasi ka keeleõpetaja. Tartu Ülikooli vanemteadur Mare Kitsink  tutvustab eesti keele kui võõrkeele oskuse arenemist. Näiteid LAK-õppe rakendumisest toovad Jüri Gümnaasium ja Tallinna Kunstigümnaasium.

Samal ajal algab Tallinnas Meriton Grand Hotelis Innove ja Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse kahepäevane õpetajate ja õppealajuhatajate töötuba „Toetades mitmekeelset klassiruumi“. Koolitajad Katja Schnitzer Loode-Šveitsi Rakendusteaduste Ülikoolist ning Brigitte Gerber Genfi Ülikoolist jagavad kogemusi ja soovitusi, kuidas toetada ainetundides õpilasi, kelle kodukeel on erinev kooli õppekeelest.

„Töötoa laiem eesmärk on aidata levitada positiivset hoiakut, mis aitab väärtustada iga lapse individuaalset keelteoskust ja kultuuritausta ning luua suuremat ühtekuuluvustunnet kogu koolis. Mitmekeelsus ja -kultuurilisus Eesti koolis on lisaväärtus, mis rikastab kogu kooliperet, mitte oht eesti keelele ja kultuurile,“ sõnas Innove üldhariduse õppekavade arenduskeskuse võõrkeelte peaspetsialist Kärt-Katrin Pere.

Konverents ja töötuba on osa aprillis haridusasutustes toimuvast LAK-õppe kuust, mille eesmärk on tõsta koolide, õpetajate, ametnike ja lapsevanemate teadlikkust aine- ja keeleõppe lõimimise kasust nii muu kui ka eesti kodukeelega lastele. Innove on LAK-õppe kuud ja päeva korraldanud kümme aastat.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.